Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
100Hz, 100mJ-class Amplifier   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dodávky 100Hz, 100mJ-class Amplifier (zesilovače třídy 100Hz, 100mJ). Dodávka tohoto zesilovače (celého systému včetně pomocného zařízení) je požadována k tomu, aby tvořila nedílnou součást front-endu pro laserový systém 10 J budovaného v Science and Technology Facilities Council (STFC) v Rutherford Appleton Laboratory (RAL) ve Velké Británii. Dodávka je podrobně specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Západočeská univerzita v Plzni
Laserový systém s ultrakrátkými pulzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání laserového systému s ultrakrátkými pulzy pro laserové texturování a mikroobrábění povrchu materiálů a vývoj měřících systémů pro tyto laserové procesy. Systém bude obsahovat femtosekundový pulzní laser v průmyslovém provedení, rychlou skenovací hlavu, objektivy, optický stůl, motorizované mikroposuvy, optiku, konstrukci pro držení optiky, řídící kartu, software, zakrytování, ochranné brýle, chladič, řídící počítač a další potřebné součásti. Součástí dodávky bude sestavení všech komponent na optický stůl, naladění optické cesty přes optické prvky a skenovací hlavu a ukázání plné funkčnosti systému provedením texturování a mikroobrábění několika vzorků. Součástí dodávky bude také technická dokumentace, zaškolení, záruční servis a provedení praktické ukázky splnění požadavků. Dále stanoveno v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Lasery   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
UPT-VZ-19-03: Laserový konfokální mikroskop   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu laserového konfokálního mikroskopu. Laserový konfokální mikroskop je určen pro bezkontaktní pozorování a měření povrchů opracovaných nebo neopracovaných materiálů, materiálových vzorků a objemových útvarů pravidelných i nepravidelných tvarů z různých materiálů – kovů, skel, keramiky, plastů, vláknových materiálů, tenkých vrstev netransparentních i transparentních.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM - Pevnolátkový laditelný laser   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka pevnolátkového laditelného laseru včetně příslušenství. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Karlova
Femtosekundový ytterbiový laser   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení sestavy femtosekundového ytterbiového laseru a optického parametrického zesilovače umístěné na optickém stole, a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Sada optických zdrojů a detektoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP -příslušenství ke strojnímu zařízení -SOU Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky dodávka příslušenství k několika odborným strojům do učeben SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Soubor laserů pro chlazení iontů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je soubor diodových laserů pro přípravu, chlazení a excitaci iontů vápníku a barya v Pauliho pastích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo instalace, ověření funkčnosti přístrojů, zaškolení obsluhy v místě instalace kvalifikovaným pracovníkem dodavatele a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (studentský)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 studentských metalografických mikroskopů, které jsou určeny ke kontrole a pozorování metalografických vzorků v průběhu přípravy, případně k pozorování mikročistoty a mikrostruktury (dále jen „mikroskopy“). Mikroskopy budou zejména sloužit k pozorování vzorků při jejich přípravě, tj. kontrole, zda jsou vzorky dostatečně vyleštěny nebo naleptány. Zadavatel požaduje dodání mikroskopů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veeřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (automatický digitální)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického digitálního mikroskopu s vysokým rozlišením, který bude sloužit k pozorování mikrostruktury a povrchů či lomových ploch kovových materiálů, polymerů, kompozitů i povlaků (dále jen „mikroskop“). Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (digitální)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního metalografického mikroskopu vybaveného kamerou a softwarem pro vyhodnocování (dále jen „mikroskop“). Mikroskop bude sloužit k pozorování a focení vzorků po přípravě v nenaleptaném stavu. Dále bude mikroskop sloužit k pozorování mikrostruktury vzorků, jejímu analyzování a vyhodnocování, kdy pro tyto účely je vhodné užít softwarového snímání obrazu a dalších možností mikroskopu jako je prahování a hodnocení velikosti zrn atd. Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veeřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP - automatizované stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaných strojů a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP - stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie