Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
DMS-VZ-19-07: Lasery pro kvantovou spektroskopii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v iontové pasti. Specializovaný zdroj laserového záření – plynule laditelný laser pro přenos v telekomunikačním pásmu C (1 ks), dovolí vysílat superstabilní optickou frekvenci z optických atomových hodin přes optickou fotonickou síť na vlnové délce volitelné ve velkém rozsahu a bude tak možné plně otestovat chování fotonické sítě pro velice široký rozsah vlnových délek v telekomunikačním pásmu C.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská – První část – dodávka vybavení učebny fyziky II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávky vybavení učebny fyziky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (automatický digitální) - opakování   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického digitálního mikroskopu s vysokým rozlišením, který bude sloužit k pozorování mikrostruktury a povrchů či lomových ploch kovových materiálů, polymerů, kompozitů i povlaků (dále jen „mikroskop“). Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří přílohu smlouvy na veřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
100Hz, 100mJ-class Amplifier   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dodávky 100Hz, 100mJ-class Amplifier (zesilovače třídy 100Hz, 100mJ). Dodávka tohoto zesilovače (celého systému včetně pomocného zařízení) je požadována k tomu, aby tvořila nedílnou součást front-endu pro laserový systém 10 J budovaného v Science and Technology Facilities Council (STFC) v Rutherford Appleton Laboratory (RAL) ve Velké Británii. Dodávka je podrobně specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Západočeská univerzita v Plzni
Laserový systém s ultrakrátkými pulzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání laserového systému s ultrakrátkými pulzy pro laserové texturování a mikroobrábění povrchu materiálů a vývoj měřících systémů pro tyto laserové procesy. Systém bude obsahovat femtosekundový pulzní laser v průmyslovém provedení, rychlou skenovací hlavu, objektivy, optický stůl, motorizované mikroposuvy, optiku, konstrukci pro držení optiky, řídící kartu, software, zakrytování, ochranné brýle, chladič, řídící počítač a další potřebné součásti. Součástí dodávky bude sestavení všech komponent na optický stůl, naladění optické cesty přes optické prvky a skenovací hlavu a ukázání plné funkčnosti systému provedením texturování a mikroobrábění několika vzorků. Součástí dodávky bude také technická dokumentace, zaškolení, záruční servis a provedení praktické ukázky splnění požadavků. Dále stanoveno v technické specifikaci, která je přílohou č. 1 závazného návrhu smlouvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Lasery   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
UPT-VZ-19-03: Laserový konfokální mikroskop   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu laserového konfokálního mikroskopu. Laserový konfokální mikroskop je určen pro bezkontaktní pozorování a měření povrchů opracovaných nebo neopracovaných materiálů, materiálových vzorků a objemových útvarů pravidelných i nepravidelných tvarů z různých materiálů – kovů, skel, keramiky, plastů, vláknových materiálů, tenkých vrstev netransparentních i transparentních.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM - Pevnolátkový laditelný laser   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka pevnolátkového laditelného laseru včetně příslušenství. Požadována je komplexní dodávka zařízení včetně všech periferních zařízení a příslušenství, pokud je zařízení potřebuje ke svému plnému zprovoznění a splnění všech povinných parametrů, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Zadavatel požaduje zboží nové, nerepasované.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Karlova
Femtosekundový ytterbiový laser   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení sestavy femtosekundového ytterbiového laseru a optického parametrického zesilovače umístěné na optickém stole, a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Sada optických zdrojů a detektoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP -příslušenství ke strojnímu zařízení -SOU Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky dodávka příslušenství k několika odborným strojům do učeben SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Soubor laserů pro chlazení iontů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je soubor diodových laserů pro přípravu, chlazení a excitaci iontů vápníku a barya v Pauliho pastích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo instalace, ověření funkčnosti přístrojů, zaškolení obsluhy v místě instalace kvalifikovaným pracovníkem dodavatele a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (studentský)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 studentských metalografických mikroskopů, které jsou určeny ke kontrole a pozorování metalografických vzorků v průběhu přípravy, případně k pozorování mikročistoty a mikrostruktury (dále jen „mikroskopy“). Mikroskopy budou zejména sloužit k pozorování vzorků při jejich přípravě, tj. kontrole, zda jsou vzorky dostatečně vyleštěny nebo naleptány. Zadavatel požaduje dodání mikroskopů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veeřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie