Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova
Femtosekundový ytterbiový laser   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení sestavy femtosekundového ytterbiového laseru a optického parametrického zesilovače umístěné na optickém stole, a to dle technických specifikací požadovaných zadavatelem.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Sada optických zdrojů a detektoru   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP -příslušenství ke strojnímu zařízení -SOU Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky dodávka příslušenství k několika odborným strojům do učeben SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Soubor laserů pro chlazení iontů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je soubor diodových laserů pro přípravu, chlazení a excitaci iontů vápníku a barya v Pauliho pastích. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava na místo instalace, ověření funkčnosti přístrojů, zaškolení obsluhy v místě instalace kvalifikovaným pracovníkem dodavatele a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (studentský)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 studentských metalografických mikroskopů, které jsou určeny ke kontrole a pozorování metalografických vzorků v průběhu přípravy, případně k pozorování mikročistoty a mikrostruktury (dále jen „mikroskopy“). Mikroskopy budou zejména sloužit k pozorování vzorků při jejich přípravě, tj. kontrole, zda jsou vzorky dostatečně vyleštěny nebo naleptány. Zadavatel požaduje dodání mikroskopů dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veeřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (automatický digitální)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického digitálního mikroskopu s vysokým rozlišením, který bude sloužit k pozorování mikrostruktury a povrchů či lomových ploch kovových materiálů, polymerů, kompozitů i povlaků (dále jen „mikroskop“). Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Mikroskop (digitální)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního metalografického mikroskopu vybaveného kamerou a softwarem pro vyhodnocování (dále jen „mikroskop“). Mikroskop bude sloužit k pozorování a focení vzorků po přípravě v nenaleptaném stavu. Dále bude mikroskop sloužit k pozorování mikrostruktury vzorků, jejímu analyzování a vyhodnocování, kdy pro tyto účely je vhodné užít softwarového snímání obrazu a dalších možností mikroskopu jako je prahování a hodnocení velikosti zrn atd. Zadavatel požaduje dodání mikroskopu dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy na veeřejnou zakázku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP - automatizované stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaných strojů a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP - stroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF - Pulzní titan-safírový laser s čerpacím laserem vybavený generací druhé harmonické frekvence a selekcí pulzů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pulzního titan-safírového laserového systému umožňující generaci optických impulzů ve femtosekundové a pikosekundové oblasti s možností široké přeladitelnosti vlnové délky a vysokým výstupním výkonem. Součástí laserového systému bude i čerpací laser, generátor druhé optické harmonické frekvence, vydělovač (selektor) optických impulzů, napájecí a řídicí elektronické obvody a nezbytná optická diagnostika. Pulzní titan-safírový laserový systém bude používán především pro přípravu vícefotonových stavů světla, pro hybridní kvantově informatická schémata na pomezí diskrétních a spojitých kvantových proměnných a pro studium interakce záření a látky. Stěžejní pro tyto aplikace je generace krátkých optických impulzů s minimem disperze na škále stovek femtosekund až jedné pikosekundy a s vysokým optickým výkonem především v oblasti 800 nm.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pořízení pálícího laserového stroje s automatizací v rámci projektu EVA 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 2D pálícího laserového stroje s automatizací vč. všech součástí, příslušenství a dokladů (záruční list, návod k obsluze v českém či anglickém jazyce - elektro, vzduch, hydraulické plány) nezbytných k řádnému provozu, zajištění jeho zprovoznění v místě plnění a zaškolení obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie