Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 78 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Dodávky střeliva 9x19 FMJ pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky 80817.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky střeliva 9x19 FMJ vyhovující předpisům C. I. P. pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy po dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Správa Krkonošského národního parku
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré stejnokroje musí barevně ladit, včetně pánského a dámského provedení. Oblečení musí být pohodlné pro celodenní nošení jednak v terénu a jednak v kanceláři. Zaměstnanci správy v tomto oblečení musí vykonávat venkovní práce, tak aby co nejméně rušili okolní zvěř, přičemž současně plně reprezentovali národní park.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
Rámcová smlouva na dodávky výstrojních součástek PS 1 a pulovrů pro HZS ĆR   
Stručný popis: Předpokládaný objem předmětu plnění je 3745 ks kalhot pánských, 1220 ks kalhot dámských. 1945 ks sak pánských, 735 ks sak dámských, 1185 ks sukní, 3120 ks pulovrů s dlouhým rukávem a 1455 ks pulovrů bez rukávů v průběhu 4 let.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Městská část Praha 1
Plovoucí molo pro JSDH Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výroba plovoucího mola pro JSDH Praha 1
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky OOPP
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Obnova a rozvoj systémů tecnické ochrany - CCTV   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na realizaci dodávek a montáží komponentů systému CCTV na jednotlivých objektech VZP ČR dle jednotlivých požadavků zadavatele a současně provádění pravidelné technické údržby a servisu takto instalovaných systémů CCTV.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Náboje do brokovnic   
Stručný popis: Předmětem je dodávka 130 000 ks nábojů do brokovnic. Zakázka je rozdělena do tří vymezených částí.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Údržba Městského kamerového systému (MKS) v Plzni a Proměnného dopravního značení (PDZ) pro parkovací domy Rychtářka a Nové Divadlo v Plzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení, zabezpečování výše uvedeného zařízení v případech poškození před nebezpečným dotykem živých a neživých částí, provádění oprav poškozeného zařízení a provádění prací, které navazují na charakter údržby a provozu zařízení v Plzni.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Statutární město Mladá Boleslav
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího software OMNICAST na novou verzi GENETEC SECURITY CENTER, výstavba serverové místnosti a úprava dispečinku, úprava napájecích rozvodů 230V a zálohování.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy zvlášť pro každou část veřejné zakázky, přičemž podle každé z těchto rámcových smluv budou na základě dílčích objednávek zadavatele prováděny průběžné dodávky ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin a operátory zadavatele, dle specifikace uvedené pro každou část veřejné zakázky v přílohách č. 1a, č. 1b, č. 1c a č. 1d k výzvě k podání nabídek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Život 90, z.ú.
Obnova a inovace Tísňové péče II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání HW a SW komponent systému Tísňové péče (výpočetní a komunikační technika, software, koncová zařízení), jejich implementace, zaškolení pracovníků zadavatele a testovací provoz a následně zprovoznění systému, dále poskytování služeb správy systému Tísňové péče a dle požadavků zadavatele rovněž služeb rozvoje systému Tísňové péče. Podrobnosti jsou v zadávací dokumentaci.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 2719 – dodávka protiúderových přileb pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 kusů protiúderových přileb pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 92419 - Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je koupě 1000 ks nových samonabíjecích pistolí CZ 75 P-01Ω pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Strelné zbrane
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie