Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 2719 – dodávka protiúderových přileb pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 300 kusů protiúderových přileb pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 92419 - Dodávka samonabíjecích pistolí pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je koupě 1000 ks nových samonabíjecích pistolí CZ 75 P-01Ω pro Městskou policii hl. m. Prahy, včetně dopravy na místo plnění.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Strelné zbrane
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení viz. příloha č. 1 Výzvy - technická specifikace
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 90119 - Dodávky výstroje pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky níže uvedených výstrojních součástí (dále jen „předmět plnění“) pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy (dále jen „MP HMP“) na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění. Výstrojní součásti: Pláštěnka MP, Vesta reflexní s nápisem, Rolák služební - dlouhý rukáv, Tričko černé - krátký rukáv s nápisem, Kalhoty pracovní - letní, Košile modrá - dlouhý rukáv, Čepice golfová, Baret MP.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Rámcová dohoda - zásahové oděvy I pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Čerpání dodávek zásahových oděvů I pro hasiče z rámcové dohody až do výše předpokládané hodnoty VZ.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nákup balistických ochranných prostředků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup 10 ks neprůstřelných vest
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Statutární město Kladno
MKDS Kladno - kamerový bod 3, 17, 26   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks kamerových bodů včetně jejich příslušenství v rámci rekonstrukce městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) Kladno a současně jejich integrace do stávajícího kamerového systému Městské policie Kladno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: Předmětem VZ je kamerový systém a zabezpečovací elektronický systém.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Ministerstvo financí
Modernizace turniketů v objektech Ministerstva financí   
Stručný popis: Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka turniketových zařízení a příslušenství: 9 ks obousměrných křídlových turniketů s výškou skla 1800 mm, 3 ks elektrických křídlových branek, včetně 4 ks mechanického ovládání a 14 ks dálkového ovládání a 20 ks bezpečnostních skleněných zábran (to vše dále též jako Zařízení) demontáž, odvoz a následná ekologická likvidace stávajících turniketových zařízení, instalace Zařízení v jednotlivých místech plnění, instalace softwaru, proškolení personálu a provedení zkušebního provozu, záruční opravy, včetně pravidelných servisních prohlídek. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 Zákona smluvní opci, která spočívá v poskytnutí pozáručního servisu Zhotovitelem od doby, kdy začne plynout záruční lhůta, za podmínek stanovených dle čl. 7 Závazného návrhu smlouvy o dílo a dle cen stanovených v příloze č. 9 smlouvy o dílo.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Rámcová dohoda - zásahové oděvy I pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku zásahových oděvů I pro hasiče. Předpokládané množství je 100 ks. Rámcová dohoda je ukončena vyčerpáním předpokládané hodnoty VZ nebo uplynutím termínu 15.3.2020.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky – Kalhoty 15 PČR letní na roky 2019 – 2022   
Stručný popis: dodání 100.000 ks kalhot 15 PČR letních pro muže i ženy v období let 2019 - 2020
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Individuálny a pomocný výstroj  >  Individuálny výstroj
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Zabezpečení budovy ODZ - II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této VZ je komplexní vybudování a zajištění provozuschopnosti zcela nového systému zabezpečení budovy ODZ v souladu s platnou legislativou. Součástí systému zabezpečení bude Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, kamerový systém a Systém elektronické evidence docházky. Součástí předmětu zakázky je rovněž: • Dodávka realizační projektové dokumentace (ve které zhotovitel navrhne technické řešení požadovaných systémů); • Doložení certifikátů k zařízením a systémům (certifikáty shody); • Kompletní dodávka zařízení a realizace činností a prací; • Realizace zkušebního provozu před předáním díla; • Zaškolení zástupců zadavatele na obsluhu; • Záruční a pozáruční servis definovaných systémů; • Provádění povinných revizí celého systému 1x ročně; • Zpracování uživatelského manuálu v českém jazyce. Předmět plnění je podrobně vymezen v příloze č. 1 až 3 této Výzvy a v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - Technická specifikace.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Univerzita Karlova, Rektorát
RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část CCTV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stručný popis předmětu: Zadavatel rozdělil předmět plnění na dvě části. První část nazval: RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část EPS a EZS. Druhou část nazval: RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část CCTV. Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je modernizace stávajícího systému EZS a tísňového systému a připojení stávající ústředny EPS do grafické nadstavby. Předmět plnění 2. části veřejné zakázky dosud zadavatel nedefinoval, neboť bude předmětem dalšího samostatného zadávacího řízení
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie