Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 51 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
městská část Praha 3
Ostraha objektů městské části Praha 3   
Stručný popis: Účelem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele služby na zajišťování nepřetržité fyzické ochrany a ostrahy budov na Havlíčkovo nám. 9, ul. Lipanská 7, ul. Lipanská 9, ul. Lipanská 11, ul. Lipanská 14 a ul. Seifertova 51 a příležitostně dalších budov ve svěřené správě zadavatele a ochrany majetku, bezpečnosti a veřejného pořádku ve střežených objektech. Dodavatel bude fyzickou ostrahu a ochranu výše uvedených budov provádět podle specifikace činností dodavatele obsažené v materiálu „Směrnice pro výkon služby bezpečnostních pracovníků v objektu ÚMČ Praha 3“, která tvoří Přílohu č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „Směrnice“). Službou fyzické ostrahy se rozumí ochrana majetku (věcí movitých a nemovitých) ve vlastnictví nebo správě zadavatele a ochrana zdraví a života pracovníků zadavatele a ostatních osob přítomných v objektech ve vlastnictví/užívání zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Zajištění bezpečnostních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služby na zajištění bezpečnostních služeb a služeb s nimi souvisejícími v objektu na adrese Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Pardubice
Zajištění ostrahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výkon strážní služby, tj. zajištění fyzické ostrahy osob a majetku zadavatele v objektech Univerzity Pardubice, v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Strážní a recepční služba v objektu Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 1420/3, Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění ostrahy a recepční služby v objektu č.p. 1420, který je součástí pozemku p. č. 208, k. ú. Nové Město, obec Praha, zapsaná na LV č. 1525 u Katastrálního úřadu pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na adrese: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Na Florenci 1420/3, Praha 1 a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany v objektu, tj. zejména: - nepřetržitá denní i noční fyzická ostraha objektu, - vedení evidence příchodů a odchodů, - zajištění obsluhy telefonní ústředny, elektronické požární signalizace, uzavřeného televizního okruhu, - správa klíčů, - provoz ohlašovny požárů, - funkce preventivní požární hlídky, - evidence zjištěných závad, - přebírání doručených zásilek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění ostrahy a recepčních služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy   
Stručný popis: strážní a recepční služby
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Zajištění ostrahy objektů FF UK 2019 – 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ostrahy a recepčních služeb v objektech spravovaných či využívaných FF UK na adresách: nám. J. Palacha 1/2, Praha 1, Hybernská 3, Praha 1, Opletalova 47-49, Praha 1, Hybernská 4, Praha 1 a fakultativně i dalších objektů, a dále zajištění převozu hotovosti a cenin mezi bankou a pokladnou fakulty a zajištění objektu Opletalova 47-49, Praha 1 formou napojení na pult centrální ochrany.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Zajištění ostrahy objektu Hrzánský palác   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění nepřetržité ostrahy objektu - budovy Hrzánského paláce na adrese Loretánská 177, Praha 1 - Hradčany a dále prostor v 5. a 6. NP sousedního objektu na adrese Úvoz 296, Praha 1, které jsou vzájemně propojené s budovou Hrzánského paláce, a poskytování souvisejících služeb a některých služeb v oblasti požární ochrany. Podrobná specifikace předmětu je uvedena ve smlouvě o zajištění ostrahy v objektu Hrzánský palác, která je uveřejněna na profilu zadavatele, zejména přílohách č. 1 a 2 smlouvy, které jsou neuveřejňované.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 14
Ostraha objektů Úřadu městské části Praha 14   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, na dobu neurčitou, jejímž předmětem je zajistit komplexní ostrahu majetku a osob nacházejících se v objektech Úřadu městské části Praha 14 na adrese Bří Venclíků 1072,1073, Praha 9
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zajištění fyzické ostrahy objektů ÚZSVM   
Stručný popis: Poskytování služeb a zajištění řádného výkonu fyzické ostrahy, ochrany osob a majetku ve vybraných objektech ve správě zadavatele, popř. v jejich bezprostředním okolí a zároveň zajištění recepčních služeb v některých z těchto objektů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Vojenská nemocnice Olomouc
Zabezpečení fyzické ostrahy osob a majetku VN Olomouc   
Stručný popis: Poskytování bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně osob a majetku Vojenské nemocnice Olomouc, stanovených Směrnicemi pro zabezpečení ostrahy v požadované kvalitě a v požadovaném čase.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Zajištění ostrahy a ochrany majetku Městského stadionu Ostrava   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování profesionálních bezpečnostních služeb při ostraze a ochraně majetku Městského stadionu Ostrava.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Trade Centre Praha a.s.
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 • Národní 416/37, Platýz, Praha 1 • Národní 43/Perlová 10, Praha 1 Dále provedení činností spočívající v zajištění dálkového sledování a monitorování pomocí dispečinku a v zajištění rychlého zásahu hlídky na základě poplašného signálu elektronické zabezpečovací signalizace u objektů: • Celetná 19, Praha 1 • Na Florenci 21A, Praha 1 • Blanická 28, Praha 2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká zemědělská univerzita v Praze
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních a recepčních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Západočeská univerzita v Plzni
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni (2020-2022)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění: a) fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, b) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, c) přepravy cenin včetně doprovodu při převozu cenin, dále vše souhrnně označováno též jako „Služba“. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o: a) komplex Plzeň-Bory (objekty v univerzitním areálu – Univerzitní ul., Technická ul.), b) komplex Plzeň-město (objekty v centrální části města Plzně). Služba bude poskytována od 1.1.2020 do 31.12.2022
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČEPS, a.s.
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie