Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 56 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trade Centre Praha a.s.
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 • Národní 416/37, Platýz, Praha 1 • Národní 43/Perlová 10, Praha 1 Dále provedení činností spočívající v zajištění dálkového sledování a monitorování pomocí dispečinku a v zajištění rychlého zásahu hlídky na základě poplašného signálu elektronické zabezpečovací signalizace u objektů: • Celetná 19, Praha 1 • Na Florenci 21A, Praha 1 • Blanická 28, Praha 2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Česká zemědělská univerzita v Praze
Poskytování bezpečnostních a recepčních služeb na kolejích ČZU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních a recepčních služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Západočeská univerzita v Plzni
Zajištění ostrahy objektů ZČU v Plzni (2020-2022)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění: a) fyzické ostrahy a ochrany objektů Zadavatele, b) provozu vrátnic v budovách Zadavatele, c) přepravy cenin včetně doprovodu při převozu cenin, dále vše souhrnně označováno též jako „Služba“. Služba bude vykonávána ve 2 (dvou) univerzitních komplexech, a to na území města Plzně. Konkrétně se jedná o: a) komplex Plzeň-Bory (objekty v univerzitním areálu – Univerzitní ul., Technická ul.), b) komplex Plzeň-město (objekty v centrální části města Plzně). Služba bude poskytována od 1.1.2020 do 31.12.2022
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
ČEPS, a.s.
Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky „Zajištění bezpečnostních služeb pro ČEPS a.s.“ je poskytování komplexních služeb fyzické ostrahy, recepční služby a zajištění výjezdu zásahových jednotek za účelem ochrany osob a majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská část Praha 8
Poskytování bezpečnostních služeb ve vybraných objektech ÚMČ Praha 8   
Stručný popis: Předmětem činností je zajištění celoroční hlídací, zabezpečovací a dohledové služby objektů a jejich přilehlého okolí včetně obsluhy v místech instalovaných nebo na místo obsluhy technologicky soustředěných signalizačních, kontrolních, zabezpečovacích a monitorovacích systémů a zařízení. Nedílnou součástí služeb je obsluha a monitoring provozu jednotlivých systémů, včetně řádné evidence závad a zajištění předání informací o závadách určeným způsobem příslušným servisním službám.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
Zajištění ostrahy, poskytování recepčních služeb a monitoringu objektů ve správě TCP a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provedení činností spočívající v zajištění strážní a recepční služby pomocí strážných neozbrojených střelnou zbraní u objektů: • Hudební divadlo v Karlíně, Praha 8 • Jungmannova 28, Praha 1 • Sovovy Mlýny, Praha 1 • Jungmannova 31, palác Adria, Praha 1 Provedení činností spočívající v zajištění dálkového sledování a monitorování pomocí dispečinku a v zajištění rychlého zásahu hlídky na základě poplašného signálu elektronické zabezpečovací signalizace u objektů: • Celetná 19, Praha 1 • Na Florenci 21A, Praha 1 • Blanická 28, Praha 2
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Ostrava – Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ostrava (dále jen „RP Ostrava“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ostrava: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Brno – Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Brno (dále jen „RP Brno“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Brno: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Povodí Vltavy, státní podnik
Bezpečnostní služby – Provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku v budovách sídla zadavatele na adrese Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy a ochrany majetku.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Ministerstvo pro místní rozvoj
OSTRAHA BUDOV MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A S.P.O. CZECHTOURISM   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb fyzické ostrahy objektů ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zejména služeb a) poskytování strážní a recepční služby, b) provádění činnosti telefonní ústředny, c) provádění centrálního nepřetržitého dispečinku na evidenci hlášení mimořádných událostí, d) realizace požadavků na operativní změny ve strážní službě.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Plzeň - Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Plzeň (dále jen „RP Plzeň“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Plzeň: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Městská knihovna v Praze
Ostraha Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zajištění ostrahy objektů Městské knihovny v Praze. Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu (dále jen "smlouva" nebo "rámcová smlouva") s jedním dodavatelem. Předmětem plnění bude provádění pravidelné fyzické ostrahy veřejně přístupných prostor objektů knihovny, které bude realizováno dle dílčích objednávek zadavatele v rámci uzavřené rámcové smlouvy. Objem čerpání služeb se předpokládá v rozsahu cca 5000 člověkohodin ročně na dvou pobočkách Městské knihovny v Praze. V následujících letech zadavatel předpokládá rozšíření na cca 4 pobočky Městské knihovny v Praze, přičemž všechna tato o pracoviště se nacházejí na území hl. m. Prahy. V případě rozšíření požadavků na další pobočky zadavatele se adekvátně rozsah člověkohodin zvýší. V průběhu plnění veřejné zakázky ovšem může dojít též ke snížení objednávaného počtu hodin a snížení počtu střežených objektů zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v bodě 4 zadávací dokumentace
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Ústí nad Labem - Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Ústí nad Labem (dále jen „RP Ústí nad Labem“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Ústí nad Labem: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
RP Hradec Králové - Agenturní svoz hotovosti   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je přeprava finanční hotovosti z určených pokladních míst Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (dále jen „VZP ČR“), Regionální pobočky Hradec Králové (dále jen „RP Hradec Králové“) do příslušných poboček a územních pracovišť České národní banky, dle určení uvedeného v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - „RP Hradec Králové: Seznam lokalit do svozu“ zabezpečeným agenturním svozem, včetně dodávky příslušenství ke svozu (přepravní list, bezpečnostní obaly, pásky na stažení bankovek).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zajištění bezpečnostních služeb pro MČ Brno-Líšeň 2018-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je strážní služba věcí movitých, nemovitých a ochrana osob na zadavatelem vymezených stanovištích a v objektech zadavatele spojená s ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie