Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 109.18 Odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava - Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním zhotovitelem na odstranění betonových ploch, panelů, zídek a úprava zpevněných ploch na pozemcích svěřených do správy městského obvodu Ostrava – Jih.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Rámcová smlouva na GTP (2017)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se 6 uchazeči na poskytování stavebních prací na realizaci geologických průzkumů staveb pozemních komunikací.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
město Rýmařov
Vybudování rybníků v Rýmařově   
Stručný popis: Jedná se vybudování retenčních nádrží v Rýmařově a okolí. Retenční nádrže se skládají z napouštěcích objektů, hráze a vypouštěcích objektů. Bližší specifikace viz. Projektová dokumentace
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
Zajištění nepravidelných výkopových a zemních prací včetně přemisťování zeminy a materiálu dle potřeb ZOO a BZ města Plzně, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem dle § 131 zákona na zajištění nepravidelných stavebních činností dle zadání objednatele. Uzavřením rámcové dohody na základě zadávacího řízení zadavatel jedná s cílem efektivního, flexibilního a transparentního zadávání veřejných zakázek, jejichž předpokládané hodnoty nepřesáhnou částku 500 tis. Kč bez DPH a to dle svých aktuálních potřeb; přičemž tímto neopravňuje dodavatele k jakémukoliv plnění.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Litvínov
Demolice bytového domu č.p.271-276 v Janově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. Objekt je podsklepený, celková délka objektu je 108,6 m, šířka 11,4 m vč. předsazených lodžií a celková výška 24,75 m nad okolní upravený terén (o 2,1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 6 vchodů). Objekt bude zdemolován vč. podzemní části (0,5 m pod úroveň budoucího upraveného terénu), odstraněny budou přilehlé betonové plochy (připojovací chodníčky u zadních vstupů, okapový chodník). Před zahájením prací bude provedeno odpojení technické infrastruktury a odstranění vyznačených stromů a keřů. Po demolici bude provedeno srovnání pozemku do roviny a jeho zatravnění.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ředitelství silnic a dálnic ČR
17129 - Údržba odvodňovacích zařízení na sil. I.tříd a dálnicích v MSK 2017 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Údržbové práce na silnicích I.tříd a dálnicích II.tříd v rámci MSK budou prováděny v rozsahu čištění stávajících uličních vpustí, výškovou úpravou stávajících uličních vpustí a poklopů revizních šachet, doplněním poklopů a mříží uličních vpustí, odstraněním poškozených prefabrikovaných a monolitických žlabů a zřízením nových žlabů.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Město Černošice
Rekultivace bývalé skládky "U Dubu", Černošice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekultivace bývalé skládky „U Dubu“ Černošice, jejímž cílem je uvedení plochy skládky do stavu, který umožní její zapojení do okolního prostředí při eliminaci negativních dopadů skládky na okolí. Hlavním účelem stavby je zabránit případné dotaci tělesa skládky srážkovou vodou a tím zabezpečení materiálu skládky před vymýváním srážkovými vodami.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Městská část Praha 22
Odbahnění cukrovarského rybníka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekultivace dotčeného prostoru a její budoucí využití pro rekreační a relaxační využití obyvatel. Řešené území se nachází v samém centru obce a plní funkci nejenom užitnou, ale také reprezentativní.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Nemocnice Na Bulovce
„Demontáž, uložení a montáž přístroje magnetické rezonance Magnetom Trio“   
Stručný popis: Demontáž, uložení a montáž přístroje magnetické rezonance Magnetom Trio
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD4   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Správa Krkonošského národního parku
Uzavření rámcové dohody na provedení revitalizace mokřadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je stavba typových přehrážek tzv. malých a velkých dle aktuálních potřeb zadavatele na území KRNAP v zájmové oblasti, vymezené v přehledové mapě v Příloze 2.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
obec Proboštov
Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je demolice a odstranění stávajícího objektu. Detailní informace o předmětu Veřejné zakázky obsahuje projektová dokumentace vypracovaná Ing. Danielem Šimmerem v 5. měsíci 2018 s názvem Demolice objektu na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k. ú. Proboštov u Teplic a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Výkaz výměr, který účastník vyplní dle podmínek této zadávací dokumentace a přiloží k návrhu smlouvy o dílo na plnění této Veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek VO-OL   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „VO-OL“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD4   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie