Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Perinatologie - Mobilní odsávačka   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks mobilní odsávačky pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Odsávačka elektrická II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem plnění dodávky spotřebního materiálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Město Litvínov
Modernizace strojovny ZSIH, č.p. 1598, ul. S. K. Neumanna v Litvínově – 2.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výměnu kompresorové sdružené jednotky (Linde) za nové soustrojí se šroubovým kompresorem, včetně nového potrubního napojení. S demontáží stávající kompresorové jednotky Linde budou provedeny demontáže veškeré související elektroinstalace, kromě napájecích kabelů.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Nákup tekutinových prvků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pneumatických a hydraulických prvků sloužících pro výzkumné a vývojové činnosti v rámci projektu „Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů“.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Turbomolekulární pumpy pro transport svazku L4 a do haly E5   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření kupní smlouvy s dodavatelem a to na dodávky turbomolekulárních pump a jejich součástí dle technické specifikace v příloze č. 1 a č. 2 (Technické specifikace ).
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka hydraulického zdroje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hydraulického zdroje tlakové kapaliny.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Dodávka hydraulického agregátu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletního hydraulického agregátu zahrnujícího nádrž, pohonnou jednotku, filtry, filtrační a chladicí okruh, řídící systém a další příslušenství. Součástí předmětu veřejné zakázky je také SW, instalace systému a nezbytná dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Univerzita Palackého v Olomouci
Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci – technologie kompresorové stanice II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Odsávačka elektrická   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks elektrických odsávaček pro IV. Interní kliniku – Endoskopie FP Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dále jsou předmětem plnění dodávky spotřebního materiálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
RobotScientific s.r.o.
Komponenty, spojovací a další materiál pro výrobu prototypů nano UAV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu uvedená v příloze č.1 - Specifikace požadovaného materiálu.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie