Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9802 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TJ Slavia Hradec Králové, z.s.
Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rekonstrukce a zateplení střechy ve sportovní hale TJ Slavia, zahrnující zejména následující činnosti: - demontáž stávajících vrstev až po vrstvu trapézového plechu - ošetření proti korozi trapézových plechů - realizace nové parotěsnící vrstvy - realizace nového pasu z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou - realizace nové tepelně-izolační vrstvy - realizace spádové vrstvy ze spádových klínů - realizace nové hydroizolační vrstvy - realizace nového zatepleni obvodových atik
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Ždírec nad Doubravou
Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování sportoviště s běžeckým oválem 150 m, víceúčelovým hřištěm 40x24 m a wourkout/parkourovým hřištěm cca 350 m2. Hřiště uvnitř běžeckého oválu bude možno zastřešit přetlakovou halou (nafukovací halou s vytápěním). Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž dodávky vybavené pro sportoviště.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
100Hz, 100mJ-class Amplifier   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadávací řízení bylo realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je zajištění dodávky 100Hz, 100mJ-class Amplifier (zesilovače třídy 100Hz, 100mJ). Dodávka tohoto zesilovače (celého systému včetně pomocného zařízení) je požadována k tomu, aby tvořila nedílnou součást front-endu pro laserový systém 10 J budovaného v Science and Technology Facilities Council (STFC) v Rutherford Appleton Laboratory (RAL) ve Velké Británii. Dodávka je podrobně specifikována v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Obec Dolní Dvořiště
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (Č.P. 182 – Č.P. 112) – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) obnova stávající technické infrastruktury (vodovodu, kanalizace, přípojek); obnova komunikace po výměně vodovodního a kanalizačního řádu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
OBEC NEPOLISY
KANALIZACE NEPOLISY – MÍSTNÍ ČÁST ZADRAŽANY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba gravitační kanalizace, výtlaku, čerpacích stanic vč. strojně-technologické části, domovní přípojky.
Stavebné práce
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Restaurování sloupové plastiky M. Chlupáče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zrestaurování, tj. rehabilitace, sloupové plastiky Miroslava Chlupáče. Předmětná plastika je sochařsky ztvárněná plastika v podobě sloupů palisádové zdi vymezujících plochu vstupního nádvoří před budovou architektka Karla Prágera v areálu Emauz. Je tvořena deseti betonovými hranoly doplněnými kamennými prvky a byla vytvořena v roce 1972. Plastika je umístěna na pozemku parc. č. 1252 a 1253/1 v k.ú. Nové Město, obec Praha (před budovou na adrese Vyšehradská 2075/51 128 00 Praha 2 – část obce Nové Město). Restaurování musí být provedeno technologickým postupem v jednotlivých krocích, které jsou popsány v příloze č. 1 výzvy a podle restaurátorského průzkumu a záměru zpracovaného dne 2. 6. 2018 Tomášem Raflem, akad mal., který tvoří přílohu č. 2 výzvy. Restaurování musí být provedeno rovněž v souladu s rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče ze dne 9. 4. 2019, č.j. 645445/2019, které tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby knižníc, archívov, múzeí a iné kultúrne...  >  Služby múzeí a ochrana historických miest a budov
Ústecký kraj
SLŠ a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je vestavba ubytovacích prostor v objektu „B“ - 2.NP. V současné době se zde nacházejí učebny, kabinety a sborovna. Nové využití počítá s vybudováním ubytovny pro zletilé žáky školy, ve které se zřídí nové samotné pokoje pro studenty, hygienické zařízení, studovna a kuchyňka. Dále předmětem realizace je kompletní rekonstrukce sociálních zařízení v budově školy, modernizace zdroje tepla a sanace proti zemní vlhkosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová-II/262), přeložky ČEZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přeložky kabelového vedení NN Dubická ul., přeložka vedení 35 kV VN 10002821 V-Č.Lípa - Žandov, přeložka vedení 35 kV VN 10001089 V-Č.Lípa-Česká Kamenice2, přeložka vedení 35 kV VN 10001088 V-Č.Lípa-Česká Kamenice1 a přeložka vedení 110 kV pro stavbu „I/9 Dubice- Dolní Libchava (Sosnová-II/262)“. V souladu s vyjádřením č.j. 001099958914 ze dne 11. 3. 2019 a s připravovanou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...
Město Mohelnice
Obnova a rekonstrukce venkovních sportovních ploch v areálu ZŠ, Vodní ulice 27, Mohelnice – opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v obnově a rekonstrukci venkovních sportovních ploch v areálu základní školy ve Vodní ulici č. 27, Mohelnice.
Stavebné práce
Obec Pašinka
Vodovod Pašinka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Fakultní nemocnice Olomouc
N05CM18 Dexmedetomidin 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňujících požadavky SÚKL s účinnou látkou dexmedetomidin.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
VOP CZ, s.p.
017/3/2019 Brusivo 1Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky brusných materiálů,
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Rôzne nekovové nerastné produkty  >  Brúsne produkty
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba účelové komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice o celkové délce 702,17 m a šířce zpevnění 3,0 m. Komunikace začíná na konci zastavěné části západního cípu obce Všemyslice, dále pokračuje mezi zemědělskými pozemky lemovaná nesouvislým stromovým porostem až na konec úseku, jenž je situován v lese, kde dojde k napojení na lesní cesty. Předmětná cesta se nachází v nezastavěném území a slouží jako účelová komunikace pro obsluhu přilehlých pozemků a jako příjezdová cesta k lesu, zároveň dotváří síť polních cest v daném území. Komunikace SÚ 2 je v řešeném úseku jednopruhová s jednostranným klopením 2,5% a je vedena nezastavěným územím. Jedná se o polní cestu, typ příčného uspořádání komunikace P3,5/30. Základní šířkové uspořádání se skládá z šířky jízdního pásu 3,0m s rozšířením v oblouku a nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,25m.
Stavebné práce
VOP CZ, s.p.
017/3/2018 ND na svařovací techniku Binzel 1Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice BINZEL dle technické specifikace a ceníku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
VOP CZ, s.p.
017/3/2018 ND na svařovací techniku Binzel 2Q/2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky náhradních dílů k svařovací technice BINZEL dle technické specifikace a ceníku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Nástroje na spájkovanie, tvrdé spájkovanie a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie