Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 9482 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Racková
Rekonstrukce kulturního domu Racková   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem je rekonstrukce kulturního domu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Mladá Vožice
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.193 v Mladé Vožici-UT,kotelna a plynová přípojka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci snížení energetické náročnosti budovy dojde k jejímu zateplení, ke změně topného média z pevných paliv na plyn a ke kompletní obnově ústředního vytápění. Nová přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký plynovod
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Restaurování obrazů v klášteře premonstrátů v Nové Říši   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je provedení restaurování 14 obrazů, rámů obrazů a přípisu na papíru, které jsou uloženy v klášteře premonstrátů v Nové Říši, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v ÚSKP pod r.č. 27658/7-5025. 8 obrazů je kulturní památkou.
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
Město Mladá Vožice
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.193 v Mladé Vožici-stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je zateplení obvodového zdiva, mimo fasády na náměstí. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Mikroregion PERUCKO
Pořízení kompostérů pro občany DSO Mikroregion Perucko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je rozdělena na dvě části (dodávka 308 ks kompostérů (různého objemu) včetně dodávky 1ks kontejneru na textil a dodávka 1 ks štěpkovače). Dodavatel o zakázku může realizovat nabídku na jednu z částí, nebo na obě části. 1. Dodávky – Pořízení kompostérů podle technické specifikace. 2. Dodávky – Dodávka štěpkovače podle technické specifikace
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Město Mladá Vožice
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.180 v Mladé Vožici   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavební řešení spočívá ve snížení energetické náročnosti objektu zateplením obálky budovy. Bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení fasády do dvora, fasáda do ulice bude pouze opravena, bude zatepleno podkroví objektu pomocí nadkrokevní tepelné izolace s nutnou výměnou střešní krytiny a zateplení stropu nad 1PP. Budou nahrazena různá topná média jedním – zemní plyn.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Město Mladá Vožice
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.190 v Mladé Vožici-ˇUT,kotelna a plynová přípojka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci snížení energetické náročnosti budovy dojde ke změně topného média z pevných paliv na plyn a ke kompletní obnově ústředního vytápění. Nová přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký plynovod Ve vyhrazeném prostoru budou instalovány dva plynové kotle výkonu 25 kW.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Město Mladá Vožice
Snížení energetické náročnosti bytového domu čp.190 v Mladé Vožici-stavební část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby je zateplení obvodového zdiva, mimo fasády na náměstí. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
STROJÍRNY Rumburk s.r.o.
STROJÍRNY Rumburk s.r.o. - výstavba FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 210,1 kWp s akumulací o kapacitě 200 kWh na pěti objektech areálu strojíren. Hala 1 - kde je instalováno 110,4 kWp, hala 2 – 36 kWp, řezárna – 36 kWp, kotelna - 24 kWp a garáž - 5,4kWp. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále jen „licenci“) u Energetického regulačního úřadu. Projekt (projektová dokumentace) řeší silnoproudou NN elektroinstalaci připojení pro hybridní fotovoltaickou elektrárnu s akumulací (HFVE) o instalovaném výkonu generátorů energie 211,8kWp s akumulací 200 kWhodin. Vyrobená a získaná el. energie z FV elektrárny je pomocí rozvodny AC/NN a měděných kabelů NN přenesena přímo do rozvaděčů jednotlivých výrobních hal, kde je FV výroba přímo měřena. Nespotřebovaná energie v objektech bude akumulována v centrální akumulační a špičkovací stanici umístěné v rozvodně NN v objektu ar
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba X   
Stručný popis: 1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle jednotlivých ATC skupin vymezených v příloze č. 1. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, více částí či všechny části veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou podávat nabídky na více částí veřejné zakázky, jsou povinni podat na každou část samostatnou nabídku. V případě, že dodavatel podává nabídku k více částem veřejné zakázky, předloží v rámci svých nabídek pouze jednu kupní smlouvu, přičemž cenové nabídky části 1 až 8 (viz příloha
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky hemokultivačních lahviček se zápůjčkou kompatibilního automatického hemokultivačního systému   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodávek hemokultivačních lahviček pro kultivaci primárně sterilních biologických materiálů (krev, punktát, likvor, apod.) se zápůjčkou nového automatického hemokultivačního systému. Zadavatel požaduje zabezpečení kvalitní a rychlé diagnostiky primárních a sekundárních infekcí krevního řečiště a jiných závažných infekčních stavů metodou hemokultivace. Dále je předmětem plnění zaškolení obsluhujících pracovníků, bezplatné zajištění servisu, tj. oprav (práce i náhradní díly), odborné údržby (BTK), včetně vystavení protokolu, a elektrické kontroly, případně revize (podle druhu systému), bezplatné provedení všech kontrol požadovaných výrobcem a v souladu platnými právními předpisy, bezplatné provádění pravidelných validací, a dále dodání návodu k obsluze v listinné podobě v českém jazyce a návodu v elektronické verzi v českém jazyce. Součástí předmětu plnění je také propojení s LIS.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec České Meziříčí
ZŠ České Meziříčí – vestavba učeben do podkroví, přístavba výtahu a požárního schodiště, udržovací práce odborných učeben – dodávka vybavení učeben   
Stručný popis: dodávka vybavení odborných učeben ZŠ České Meziříčí
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Město Jilemnice
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 09 a 10_II. Konkrétně předmět veřejné zakázky zahrnuje následujících 11 změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy: 2998/09, 3032/09, 3034/10, 3044/10, 3057/10, 3058/10, 3088/10, 3098/10, 3101/10, 3105/10, 3111/00 a úpravu č. U 1250/02.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby
Královéhradecký kraj
„Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie