Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zimní údržba 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zimní údržbu dálnice ve dvou výkonových kategoriích. Zakoupení 22 kusů speciálních nákladních vozidel v komunální výbavě, které jsou osazeny sypacími nástavbami a sněhovými radlicemi (Souprava). Dále bude zakoupeno 12 kusů samostatných sněhových radlic. Těmito mechanizačními prostředky zadavatel zamýšlí zmírňovat následky zimy na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je 9 měsíců od začátku platnosti kupní smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Česká republika - Ministerstvo obrany
Zametač motorový kompaktní   
Stručný popis: Dodávka 4 ks zametače motorového kompaktního s příslušenstvím
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Užitková vozidla 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vozidel a mechanizace pro celoroční údržbu dálnice. Zakoupení 4 kusů nákladních automobilů vybavených kontejnerovým výměnným systémem. Dále zadavatel kupuje 2 kusy nákladních automobilů v provedení pokladač přechodného dopravního značení. Dále zadavatel kupuje 4 kusy užitkových vozidel v provedení dvojkabina valník. Těmito vozidly bude zadavatel celoročně udržovat dálniční síť v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Užitková vozidla 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vozidel a mechanizace pro celoroční údržbu dálnice. Zakoupení 20 kusů nákladních automobilů vybavených kontejnerovým výměnným systémem. Dále zadavatel kupuje 16 kusy nákladních automobilů v provedení pokladač přechodného dopravního značení. Dále zadavatel kupuje 7 kusů automobilů v provedení mikrobus. Dále zadavatel kupuje 10 kusů užitkových vozidel v provedení dvojkabina valník. Těmito vozidly bude zadavatel celoročně udržovat dálniční síť v ČR. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Krajská zdravotní, a.s.
Úklidové vozíky pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uskutečňování jednotlivých dodávek úklidových vozíků, vozíků na tříděný odpad a vozíků na prádlo.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Městská část - Praha Zbraslav
Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka základního mobiliáře, který bude přímo vytvořen pro Sluneční park nacházející se na pozemcích parc. č. 2909/1 a 2909/213, katastrální území Zbraslav, obec Praha, a provedení souvisejících stavebních prací, a to v souladu s projektovou dokumentací se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb zahrnujícími výkazy výměr pro jednotlivé části zakázky. Pro rozmístění mobiliáře budou využity plochy v celém Parku, neboť travnaté plochy budou využívány jako rekreační louky. Zakázka je rozdělena na 3 samostatné části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Samosběry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Lipová
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Lipová - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se v obci a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2021)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky posypové soli, třídy F s protispékavým prostředkem, pro zimní údržbu silnic včetně dopravy do skladů a sila zadavatele po dobu čtyř let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. Předpokládané množství posypové soli za dobu trvání rámcové dohody: 140 000 tun (35 000 t ročně).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Opravy a údržba dopravního značení na území hl. m. Prahy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy, údržba, obnova a odstraňování závad dopravního značení na území hlavního města Prahy, a to svislého i vodorovného dopravního značení (dále také jako „SDZ“ a „VDZ“) a dopravně-bezpečnostních zařízení (dále také jako „DBZ“). Vybraní dodavatelé budou zajišťovat zejména následující činnosti: - opravy, dodávky a doplňování, resp. výměna a obnova chybějícího, poškozeného nebo nečitelného dopravního značení a DBZ, - odstraňování graffiti a samolepek z dopravního značení a DBZ, včetně jejich mytí, - zajišťování přechodného dopravního značení a zařízení, včetně kontroly a udržování funkčnosti světelných zařízení.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
město Jičín
Opatření pro kontrolu vjezdu na pěší zóny Husova a Tylova   
Stručný popis: Vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost při povolení stavby a realizace kontroly vjezdu pro pěší zónu Husova a pro pěší zónu Tylova v Jičíně, kraj Královéhradecký.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavby na posyp Bruntál, Frýdek-Místek a Opava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových posypových nástaveb pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavba samosběr   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavba na posyp Nový Jičín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nové posypové nástavby pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamenné soli(NaCl) na posyp komunikací pro ZÚ 2017/18 - 2019/20 - SSÚD 13 a14   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou provádí zákon o pozemních komunikacích.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie