Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 48 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technické služby města Olomouce, a.s.
Dodávka silničního zametače   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka silničního zametače
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
5.května - svodidla, Praha 4, č.akce 999424   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je výměna středových svodidel se stupněm zadržení H2 na komunikaci 5. května v Praze 4. Budou použita betonová svodidla výšky 1,2 m a na mostech mostní svodidla ocelová. Přejezd středního dělícího pásu bude z ocelových oboustranných snadno rozebíratelných svodidel. Za svodidlem bude zpevněná plocha šířky 1m. Dojde k úpravě odvodnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup kamanné soli (NaCl)v silovozech pro ZÚ 2017/18 - 2019/20   
Stručný popis: Nákup chemického rozmrazovacího prostředku (NaCl) v silovozech. NaCl bude sloužit dvěma účelům: - k výrobě solanky sloužící ke zkrápění posypu (větší část) - k zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti dálnic s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (menší část).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
město Klatovy
Komunální vozidlo se specifickou vysokotlakou mycí a čistící nástavbou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení komunálního vozidla se specifickou vysokotlakou mycí a čistící nástavbou s minimálními technickými parametry uvedenými v příloze č. 1. této Výzvy. Součástí je doprava stroje do místa plnění a zaškolení obsluhy. Zadavatel požaduje, aby dodávaný stroj byl nový, vyráběný sériově továrním způsobem, nesmí být repasovaný.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Motosvodidla II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně dopravy 13 ucelených úseků jednostranných svodidel s ochranou pro motocyklisty včetně kompletního spojovacího materiálu pro střediska SSMSK.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
město Blansko
Dodávka kontejnerů na sběr Biologicky rozložitelného odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 ks kontejnerů na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 5 – technická specifikace. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí být nové a musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Brněnské komunikace a.s.
Dodávka posypové soli s protispékací přísadou - rámcová smlouva   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky posypové soli s protispékací přísadou pro zajištění zimní údržby komunikací, a to včetně dopravy do místa plnění. Předpokládaný odběr v rámci: 1) předzásobení (v období měsíců duben-říjen) je cca 6 000 tun za rok, 2) sezónního odběru (v období měsíců listopad-březen) je cca 500 tun za rok, kdy skutečné odebrané množství může být upraveno dle aktuálních potřeb zadavatele. Doba dodání v rámci: 1) předzásobení – prodávající zahájí realizaci dodávky navážením do 14 dnů od obdržení dílčí objednávky zadavatele a ukončí nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení. 2) sezónního odběru – prodávající zahájí realizace dodávky navážením do 48 hodin od obdržení dílčí objednávky objednatele a ukončí je nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení, kdy realizací dodávky navážením se rozumí její doprava nákladními automobily do místa plnění.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Obec Lipová
Rekonstrukce veřejného osvětlení města Lipová - II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího osvětlení (dále jen “VO“) pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se v obci a snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Posypová sůl pro SÚSPK (2017-2021)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky posypové soli, třídy F s protispékavým prostředkem, pro zimní údržbu silnic včetně dopravy do skladů a sila zadavatele po dobu čtyř let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. Předpokládané množství posypové soli za dobu trvání rámcové dohody: 140 000 tun (35 000 t ročně).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavba na posyp Nový Jičín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nové posypové nástavby pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Samosběry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
statutární město Liberec
Dodání zahradních kompostérů II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je dodání 1000 ks zahradních kompostérů pro projekt „Zahradní kompostéry pro občany – 2. etapa“ financovaný Státním fondem životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Nástavby na posyp Bruntál, Frýdek-Místek a Opava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových posypových nástaveb pro zimní údržbu komunikací.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Fakultní nemocnice Olomouc
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Mikroregion Sokolov - východ
Mikroregion Sokolov - východ kompostuje   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je pořízení kompostérů pro domácí kompostování, štěpkovačů pro zpracování dřevní hmoty ze zahrad a speciálních kontejnerů na textil.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie