Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 98 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova
Rámcová smlouva na dodávky kapalných plynů pro MFF UK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kapalných plynů (kapalné helium a kapalný dusík) dle technických specifikací zadavatele.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
Laboratorní materiál a chemikálie 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen „zboží“). Konkrétní zboží, které bylo poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Chemické výrobky
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Rámcová dohoda na dodávky plynů a pronájem tlakových lahví   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody na dodávku. Zadávací podmínky uvedené v této výzvě jsou shodné pro všechny části zadávacího řízení, s výjimkou těch míst, kde je výslovně uvedeno použití pro konkrétní část zadávacího řízení. Zadávací řízení je rozděleno do následujících částí: - Část 1. – Technické plyny, - Část 2. – Zvláštní plyny, - Část 3. – Kapalný dusík.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní použití   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží pro zadavatele na základě rámcové dohody a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Zbožím se pro účely této veřejné zakázky rozumí Chemické látky a jejich směsi pro laboratorní použití.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Technická univerzita v Liberci
002_Lo_Rámcová dohoda na dodávky drogistického zboží   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku drogistického zboží. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 4 let.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Chemické výrobky  >  Plyny
DIAMO, státní podnik
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022   
Stručný popis: Dílčí řízení v rámci dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové a kapalného chloru za IV. čtvrtletí 2019.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Lékařská fakulta v Plzni
Laboratorní materiál a chemikálie 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen „zboží“). Konkrétní zboží, které bylo poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Chemické výrobky
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek pro Centrum EXBIO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemických látek pro omické analýzy v rámci projektu Centrum EXBIO. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění, včetně požadavků zadavatele na předmět plnění, je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: • Část 1: Polymeráza • Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. • Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců. • Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina. • Část 9: Homogenizační zkumavky malé
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Plyny a proájem tlakových láhví   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů – medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25–50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě uzavřené kupní smlouvy, se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 2 pracovních dnů od převzetí objednávky, v případě akutní potřeby i na základě telefonické objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je doprava na místa plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky, zaškolení zaměstnanců.
Chemické výrobky  >  Plyny
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opakující dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě rámcových dohod za 4. čtvrtletí 2019 souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie