Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 89 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Laboratorní materiál a chemikálie 05-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen „zboží“). Konkrétní zboží, které bylo poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Chemické výrobky
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 34 (TKÁŇOVÁ MÉDIA E)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tkáňových médií. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky
PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
Dodávky medicinálních a technických plynů pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních a technických plynů a dlouhodobého pronájmu tlakových lahví dílčími objednávkami dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 29 (SILIKAGEL)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka silikagelu. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobnosti viz ZD.
Chemické výrobky
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky běžných chemikálií pro UHK   
Stručný popis: Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky běžných chemikálií na 2 roky. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronickým nástrojem automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v tomto DNS jsou dodávky běžných chemikálií, které jsou definovány CPV kódy uvedenými v příloze č. 3.
Chemické výrobky
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka medicinálních a technických plynů   
Stručný popis: Dodávky medicinálních a technických plynů včetně kapalného medicinálního kyslíku s pronájem tlakových lahví a velkokapacitního zásobníku.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Nemocnice Na Homolce
Dodávka dezinfekčních přípravků na dezinfekci ploch a povrchů pro Nemocnici Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek dezinfekčních přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA II   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA. Podrobná specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, která je vydávána zdarma v dálkovém přístupu na výše uvedené internetové adrese profilu zadavatele.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 15 (ENZYMY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka dezinfekčních přípravků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019: část 3: Dezinfekční přípravky na vyšší stupeň dezinfekce   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek dezinfekčních přípravků (dále také jako „zboží“) po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do lékáren a skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dodávky chladící kapaliny pro autobusy - II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 16 (ENZYMY E)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka enzymů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kity a speciální reagencie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kitů a speciální reagencie pro laboratoře projektu EXTEMIT-K
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: • Část 1: Polymeráza • Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. • Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců. • Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina. • Část 5: Kity a reagencie pro analýzu RNA na Tape Station 4200 (Agilent) • Část 6: Kity a reagencie pro izolaci DNA, RNA, pro reverzní transkripci a pro qPCR (real-time PCR) • Část 7: Chemikálie pro molekulární biologii • Část 8: Homogenizační zkumavky velké • Část 9: Homogenizační zkumavky malé
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Medicinální plyny a pronájem tlakových lahví pro ZZSPK 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek medicinálních plynů v odlehčených tlakových lahvích včetně jejich pronájmu pro potřeby přednemocniční neodkladné péče (PNP) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, a to sice na 4 roky.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie