Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 99 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku přípravků na ochranu rostlin 2019, rozděleno na části 1 - 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky přípravků na ochranu rostlin, podle potřeb zadavatele v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v přílohách č. 1a - 1d.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda na dodávky a aplikace chemických přípravků a hnojiv na roky 2018 - 2020 divize Lipník n.B.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky granulovaného biologického hnojiva (dále jen „hnojivo“) a jeho aplikace k sazenicím lesních dřevin pro potřeby organizační jednotky zadavatele – divize Lipník nad Bečvou. Dodávky a provádění prací bude probíhat na základě rámcové dohody s jedním uchazečem, a to na základě výzev zadavatele k plnění - objednávek (rámcová dohoda bez obnovení soutěže dle ustanovení § 132 odst. 3 písm. b)). Předpokládaný výsledek: RD s jedním účastníkem pro zadávání VZ bez obnovení soutěže RD bude uzavřena na 36 měsíců ode dne počátku platnosti.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka
CEJIZA, s.r.o.
Dodávky kapalného medicinálního kyslíku pro organizace Jihomoravského kraje 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže mezi jednotlivými zadavateli a jedním dodavatelem, na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na dodávky léčivého přípravku kapalného medicinálního kyslíku. Předmětem zadávacího řízení je rovněž uzavření smluv, jejichž předmětem bude zajištění servisu zásobníků na medicinální kyslík a pronájem zásobníku na medicinální kyslík. Rámcové dohody, smlouvy na zajištění servisu zásobníků a smlouva na pronájem zásobníku (v případě Nemocnice Znojmo) budou uzavřeny s týmž dodavatelem.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek - rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií pro mikrobiologii.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky hnojiv (rámcová dohoda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek hnojiv pro potřeby zadavatele, a to jak balených tak volně ložených hnojiv, vše dle požadavků a za podmínek stanovených v jednotlivých závazných vzorech rámcových dohod.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opakující dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě rámcových dohod za 3. čtvrtletí 2019 souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Soda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka uhličitanu sodného těžkého (těžká soda) o celkovém množství 420 tun (ve 100 %) včetně silniční dopravy volně ložený autocisternami.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů včetně pronájmu tlakových láhví, kapalného dusíku a argonu (dále jen „zboží“) v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele. Dodávky plynů, na základě uzavřené kupní smlouvy, se uskuteční v objemu dle předpokládaných potřeb jednotlivých pracovišť zadavatele, v termínu max. do 2 pracovních dnů od převzetí objednávky, v případě akutní potřeby i na základě telefonické objednávky. Odběr v předpokládaném množství není zaručen. Součástí plnění je doprava na místa plnění, balné, pojistné za pojištění zboží během dopravy, celní a daňové poplatky, zaškolení zaměstnanců.
Chemické výrobky  >  Plyny
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky medicinálních a technických plynů vč.nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli medicinální a technické plyny dle jeho požadavků a potřeby, a to včetně nájmu ocelových tlakových lahví, ve kterých bude plyn distribuován, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky chemických přípravků – insekticidy (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek chemických přípravků pro pěstování lesa a zajištění jeho ochrany, jakož i pro ochranu a pěstování zemědělských plodin. Konkrétně se jedná o dodávky insekticidních přípravků. Blíže viz ZD.
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky atraktant hmyzu (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, je zajištění dodávek feromonových odparníků (dále také jen „odparníky“). Poptávané odparníky slouží v lesním hospodářství k monitoringu a odchytu hmyzích škůdců
Chemické výrobky  >  Priemyselné hnojivá a zlúčeniny dusíka  >  Agrochemikálie
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie