Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 71 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Dodávky plynů a pronájem tlakových láhví 2016   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky plynů - medicinálních, technických a zvláštních plynů, kapalného dusíku a argonu v mobilních kontejnerech o objemu 230 l, Dewarových nádobách o objemu 25 - 50 l, včetně pronájmu tlakových láhví. Mobilní zásobníky a Dewarovy nádoby jsou vlastnictvím zadavatele.
Chemické výrobky  >  Plyny
DIAMO, státní podnik
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022   
Stručný popis: Dílčí řízení v rámci dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové a chloru kapalného elektrolytického za II. čtvrtletí 2019.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.
Dodání medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka medicinálního kyslíku určeného pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, tj. nákup a dodávka medicinálního kyslíku plynného včetně nájmu tlakových lahví ve velikosti 2l a 10l po dobu čtyř (4) let. Výsledkem zadávacího řízení je uzavření Rámcové dohody s jedním (1) vybraným dodavatelem na dobu čtyř (4) let.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
CHEMIKÁLIE PRO PŘF JU (DNS)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému (DNS) je dodávka chemikálií
Chemické výrobky
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Sekvenační kity pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou zejména opakované dodávky sekvenačních kitů pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky zadavatele. Bližší specifikace rozsahu a obsahu předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v Technické specifikaci předmětu plnění, položkovém seznamu (příloha č. 4 ZD). Jednotlivé položky předmětu plnění budou specifikovány v konkrétních realizačních kupních smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody. Předmět plnění bude dodáván na místo plnění upřesněném ve výzvě a ve lhůtě dle rámcové dohody a konkrétní realizační smlouvy.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na devět části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Medicinální plyny včetně pronájmu lahví   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky: dodávka medicinálních plynů včetně pronájmu lahví. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 2 samostatné části: Část 1 VZ - „Dodávka medicinálního plynu vč. pronájmu lahví“ Část 2 VZ - „Dodávka Entonoxu vč. pronájmu lahví“
Chemické výrobky  >  Plyny
Univerzita Palackého v Olomouci
RCPTM/2019 – Dodávka kapalného helia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 300 litrů kapalného helia dle podrobné specifikace předmětu plnění uvedené v Zadávací dokumentaci, pro potřeby Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Rámcová dohoda nákup chemikálií v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup chemikálií pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve SVAZKU 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. ČÁST Název dílčí části 1 Chemikálie I. 2 Chemikálie II. Výsledkem zadávacího řízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 38 (OLIGONUKLEOTIDY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Chemikálie pro mikrobiologii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro mikrobiologii na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů včetně souvisejících služeb II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních, technických a speciálních plynů pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha, a to včetně dopravy a pronájmu tlakových nádob a ostatních služeb v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Laboratorní materiál a chemikálie 03-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka laboratorního materiálu a chemických výrobků (dále jen „zboží“). Konkrétní zboží, které bylo poptáváno, je specifikováno v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Chemické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie