Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slévárna Kuřim, a.s.
Pracoviště apretace odlitků II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávky absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro VZT“   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových absolutních (HEPA) filtrů, kapsových filtrů, filtračních přířezů a filtračních materiálů pro vzduchotechnická zařízení. Jednotlivé dodávky budou probíhat na základě dílčích objednávek zadavatele a to dle jeho aktuálních potřeb.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky filtrů pro VZT a výměny HEPA filtrů   
Stručný popis: Předmětem jsou opakované dodávky filtračního materiálu pro vzduchotechniku v objektech IKEM podle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 4 ZP- Seznam filtrů, specifikace filtrů, jednotkový ceník. Jedná se o dodávky nových nepoužitých VZT filtrů a to jak kapsových, rámečkových filtrů, tak i a HEPA filtrů. Dodávky, zatřídění a značení filtrů se musí řídit novou normou ČSN EN ISO 16890-1 pro klasifikaci filtrů. Součástí předmětu plnění je rovněž komplexní zajištění výměny filtrů pro třístupňovou filtraci dle požadované čistoty prostředí, tzv. koncových HEPA filtrů s jejich dodávkou a předání zpráv z měření a výměny HEPA filtrů, vč. odstraňování závad (s dodáním potřebného materiálu) zjištěných při výměně HEPA filtrů.Blíže v zadávacích podmínkách.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
ČR-Krajský soud v Ostravě
KS Ostrava, pob. Olomouc - klimatizace, zastínění 7.NP a centrální řídící systém   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž klimatizačních jednotek umístěných na chodbách 7.NP, včetně zaclonění celé okenní plochy jižní strany 7.NP budovy Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, předokenními exteriérovými screenovými roletami, instalace centrálního řídicího systému technologie chlazení pro ovládání klimatizačních jednotek stávajících a instalovaných v rámci této akce.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Klimatizace pro pobočku v Pzni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chlazení včetně souvisejících stavebních prací.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mendelova univerzita v Brně
Dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné je dodávka hlubokomrazícího boxu a stolní chlazené centrifugy pro potřeby metabolomických a proteomických analýz a následného uchování biologického materiálu, to vše za podmínek, které zabrání degradaci vzorků. Přístroje jsou nezbytné při přípravě materiálu pro kvantitativní analýzu vlivu interakcí vybraných rostlin s patogeny z rodu Phytophthora. Součástí zakázky je také zaškolení obsluhy a záruční doba 36 měsíců. Bližší specifikace dodávky je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této Výzvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
ČESKÝ ROZHLAS
VZ05/2018 - Servis, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zajištění služeb: servisní prohlídky, údržba, opravy, havarijní opravy, revize a kontroly VRV systémů, klimatizačních jednotek, VZT zařízení v objektech ČRo na základě uzavřené rámcové dohody mezi zadavatelem a právě jedním účastníkem pro danou část 1–4 veřejné zakázky
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
VRV chlazení - budova D1 - 6. - 8. NP II.   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
Dodávka: Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic   
Stručný popis: Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných zařízení.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na dodávky a montáž klimatizačních jednotek pro CS ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky a montáž klimatizačních jednotek ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých veřejných zakázek zadávaných po dobu platnosti a účinnosti rámcové dohody, s tím, že zadavatel bude zadávat vybranému dodavateli jednotlivé veřejné zakázky na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí plnění a písemného potvrzení této výzvy vybraným dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Posílení zdrojů chladu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je instalace chladící jednotky, včetně kondenzátorů a příslušenství ve strojovně chlazení, a to na základě projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Město Šumperk
ZŠ Vrchlického - nucené větrání tříd   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka a montáž rekuperačních jednotek do tříd ZŠ Vrchlického vč. souvisejících stavebních prací a nutné elektroinstalace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Město Skuteč
„Revitalizace zimního stadionu Skuteč - strojovna chlazení a ledová plocha“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 850 kg na nové množství 360 kg. Dojde tak k výraznému snížení množství nebezpečné látky, která je zdrojem nebezpečí pro okolní zástavbu, provozovatele, návštěvníky zimního stadionu a životní prostředí. Dále dojde ke snížení provozních nákladů technologie a prodloužení životnosti 20 – 30 let. Další související práce spočívají v rekonstrukci ledové plochy.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
Metso Czech Republic, s.r.o.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov   
Stručný popis: Stávající systém odsávání pracovišť v Tavírně a Formovně společnosti METSO Czech Republic, s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Dochází k úniku prachu a kouře mimo odsávané prostory. Jedním z problémů je proces intenzifikace, kdy dochází u obloukové pece ke zvýšené prašnosti při neúměrné tepelné zátěži. Během sázení při otevření pecních vrat navíc dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Dalším z problémů je proces vytloukání forem, kdy dochází na vytloukacím roštu ke zvýšení prašnosti. Během vytloukání otevřenými vraty dochází ke zvýšení prašnosti do okolního prostředí. Předmětem zakázky je snížení emisí ve slévárně a realizace technologických zařízení odprášení a opatření proti těmto nedostatkům. Dílo bude provedeno jako kompletní dodávka technologické a stavební části formou dodávky „na klíč.“ Blíže viz zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Česká národní banka
Optimalizace chlazení ZP Zličín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace komplexní obnovy chlazení a optimalizace chlazení pro IT v objektu záložního pracoviště ČNB ve Zličíně. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie