Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 18 z 8 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Dodávka enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA   
Stručný popis: Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - enzymů a kitů pro izolaci RNA, DNA.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Sekvenační kity pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou zejména opakované dodávky sekvenačních kitů pro Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky zadavatele. Bližší specifikace rozsahu a obsahu předmětu plnění veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v Technické specifikaci předmětu plnění, položkovém seznamu (příloha č. 4 ZD). Jednotlivé položky předmětu plnění budou specifikovány v konkrétních realizačních kupních smlouvách uzavřených na základě rámcové dohody. Předmět plnění bude dodáván na místo plnění upřesněném ve výzvě a ve lhůtě dle rámcové dohody a konkrétní realizační smlouvy.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
LF UPOL/CEREBIT – Dodávka chemikálií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona na devět části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Lesy České republiky, s.p.
Dodávky lesnických značkovacích barev (rámcová dohoda)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek lesnických značkovacích barev – sprejů, a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Chemikálie pro molekulární a buněčnou biologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o opakující dodávky chemikálií a reagencií pro molekulární biologii a buněčné kultury včetně jejich závozu. Oznámení se týká uzavření dílčích smluv na základě rámcových dohod za 1. čtvrtletí 2019 souhrnně dle § 137 písm. b) ZZVZ.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
GeneProof a.s.
Dodávka oligonukleotidů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) veřejná zakázka na dodávku v režimu zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Dodávka oligonukleotidů“, jehož předmětem bylododávání oligonukleotidů. Obecně se jedná o tyto typy oligonukleotidů: • DNA primer • DNA ultramer • Sonda TaqMan • Sonda LNA Konkrétní technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Dodávky chladicí kapaliny pro autobusy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky chladicí kapaliny určené pro použití v městských autobusech zadavatele v přibližném množství 230 tisíc litrů ročně (dle skutečné spotřeby), a to včetně dopravy na výdejní místa zadavatele na území hl. m. Prahy. Zadavatel je oprávněn jakkoliv shora uvedené množství snížit, přičemž vybranému účastníkovi z takového rozhodnutí zadavatele nemůže vyplývat jakýkoliv nárok na účtování dodatečných odměn, náhrad škod či smluvních pokut.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Rôzne chemické výrobky
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Dodání a servis mobilních buněk WC v rekreačních oblastech města Plzně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: • dodání, umístění a údržba včetně úklidu 10 ks mobilních buněk WC na území města Plzně v rekreačních oblastech Bolevecké rybníky a Košutecké jezírko v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021; • dodání, umístění a údržba včetně úklidu dalších 10 ks mobilních buněk WC tamtéž, v období od 1. 5. do 30. 9. v každém z let 2019 – 2021.
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie