Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 850 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Krupka. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Krupka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dřevoterm, s.r.o.
Dřevoterm, s.r.o. – nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění – II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Město Luhačovice
Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje tepla, vyregulování otopné soustavy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Sdružení obcí Jablunkovska
Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad IV:   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 1085 kusů kumpostérů do vybraných obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
město Bojkovice
Rekonstrukce kotelen ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice   
Stručný popis: Úprava prostor s osazením kotlů, napojením na vytápění, s regulací a ovládáním kotlů v budově základní školy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 141 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l - 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l - 247 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Oldřiš, Borová a Sádek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 5 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ………………...….…… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 7 ks/ 61 098,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 3 ks/ 46 500,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Zajištění proinvestování, provozu a údržby kotelen pro ZŠ Vladislava Vančury   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, proinvestování a provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR v rámci zdrojů vytápění po dobu 20 let. Více k předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU – NÁDRŽE   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádrží v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – nádrž napájecí vody a kompenzační nádrž 2. část veřejné zakázky – zásobní nádrž demi vody Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě. Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci pro jednotlivé části
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro Mikroregion Kostelecko. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks štěpkovače a 4 ks kontejneru na textil. Předmět veřejné zakázky bude dodán do jednotlivých obcí - Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané, Laškov, Pěnčín, Čelechovice na Hané, Ptení, Hluchov, Lešany, Stařechovice, Zdětín.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.
Výměna zdroje tepla a otopné soustavy v Schebkově paláci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje tepla a otopné soustavy v v 5. nadzemním podlaží Schebkova paláce. Kotelna bude osazena 5-ti plynovými kotli, každým o výkonu nad 50 kW, a celkový výkon plynové kotelny přesáhne 100 kW. Za HVDT bude umístěn kombinovaný rozdělovač/sběrač se dvěma větvemi a jednou hlavní přívodní větví. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 3.1. zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci „Příprava podkladů pro žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – topný systém Schebkova paláce č. p. 936/7, Politických vězňů, Praha 1 – Nové město“, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 600 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Týniště nad Orlicí. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil o objemu min. 2,5 m3. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Týniště nad Orlicí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dobrovolný svazek obcí EKOD
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která jsou specifikována v obchodních podmínkách. Dále veřejná zakázka zahrnuje zejména vykládku zboží a zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží. Podrobná specifikace jednotlivých dodávek včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínek (v kupních smlouvách) a jejich přílohách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie