Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technické služby Malá Haná
Technické služby Malá Haná ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4.376 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l a 60 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Městec Králové
Výměna zdroje tepla v budově ZŠ Městec Králové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výměna zdroje tepla - výměna zdroje vytápění za kaskádu tří kusů teplovodních plynových kondenzačních kotlů na zemní plyn ve stacionárním provedení s širokým pásmem modulace, každý o jmenovitém výkonu 90 - 110 kW a sezónní energetickou účinností kotle min. 98 %, - nové rozvody v kotelně.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
město Kadaň
Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka a umístění vč. příslušných stavebních prací akumulačních nádob za účelem odvodu a využití srážkových vod, a to dle projektové dokumentace, která je součástí této výzvy. Výchozím podkladem pro zhotovitele bude Projektová dokumentace zpracovaná v červnu 2018 projekční kanceláří TZB Ateliér, s.r.o. (Ing. Eva Sýkorová, Ing. David Sýkora; TZB ATELIÉR s.r.o.; IČO: 05942438; se sídlem: Markupova 2854/2a; 193 00 Praha 9).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Sadská
Nádoby k rodinným domům – město Sadská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Nádoby k rodinným domům – město Sadská“ je dodávka sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (papír, plast, biologicky rozložitelný odpadů), pořízení nádob na separaci odpadů skla a kovů do stávajících sběrných hnízd.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Obec Voleč
Kompostéry pro Voleč a okolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 127 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l, - 133 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l, - 194 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniků odpadů na území obce Voleč a dalších obcí zapojených do projektu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 850 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Krupka. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Krupka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dřevoterm, s.r.o.
Dřevoterm, s.r.o. – nový zdroj tepla, teplovodní rozvody a regulace vytápění – II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové technologie kotelny včetně souvisejících stavebních prací blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Město Luhačovice
Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zdroje tepla, vyregulování otopné soustavy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Sdružení obcí Jablunkovska
Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad IV:   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 1085 kusů kumpostérů do vybraných obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
město Bojkovice
Rekonstrukce kotelen ZŠ T. G. Masaryka Bojkovice   
Stručný popis: Úprava prostor s osazením kotlů, napojením na vytápění, s regulací a ovládáním kotlů v budově základní školy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 141 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l - 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l - 247 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Oldřiš, Borová a Sádek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 5 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ………………...….…… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 7 ks/ 61 098,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 3 ks/ 46 500,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Základní škola Vladislava Vančury, Praha - Zbraslav
Zajištění proinvestování, provozu a údržby kotelen pro ZŠ Vladislava Vančury   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, proinvestování a provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR v rámci zdrojů vytápění po dobu 20 let. Více k předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v části 4 zadávací dokumentace. Podrobně viz ZD.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie