Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 19 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Sdružení obcí Jablunkovska
Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad IV:   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 1085 kusů kumpostérů do vybraných obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 141 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l - 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l - 247 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Oldřiš, Borová a Sádek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 5 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ………………...….…… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 7 ks/ 61 098,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 3 ks/ 46 500,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU – NÁDRŽE   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádrží v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – nádrž napájecí vody a kompenzační nádrž 2. část veřejné zakázky – zásobní nádrž demi vody Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě. Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci pro jednotlivé části
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro Mikroregion Kostelecko. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks štěpkovače a 4 ks kontejneru na textil. Předmět veřejné zakázky bude dodán do jednotlivých obcí - Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané, Laškov, Pěnčín, Čelechovice na Hané, Ptení, Hluchov, Lešany, Stařechovice, Zdětín.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 600 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Týniště nad Orlicí. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil o objemu min. 2,5 m3. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Týniště nad Orlicí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dobrovolný svazek obcí EKOD
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která jsou specifikována v obchodních podmínkách. Dále veřejná zakázka zahrnuje zejména vykládku zboží a zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží. Podrobná specifikace jednotlivých dodávek včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínek (v kupních smlouvách) a jejich přílohách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Červený Kostelec
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů ve městě Červený Kostelec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 460 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Červený Kostelec. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Červený Kostelec.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
ČEPRO, a.s.
Kontejnerové zařízení pro výdej AdBlue na ČS EuroOil   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na dodávky. Předmětem jednotlivých dílčích zakázek je dodání a montáž kontejnerového zařízení pro výdej AdBlue (kapaliny – chemicky vysoce čistého vodního roztoku močoviny v kvalitě dle normy DIN 70070).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Šenov
Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů pro město Šenov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4600 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l a 40 ks nádob se spodním výsypem na sklo o objemu 2100 l. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na určená místa a v časech stanovených zadavatelem, kompletace zboží (vyjma koleček, která na zboží připevní zadavatel), vykládka zboží, zajištění výroby polepů dle grafického manuálu povinné publicity a jejich nalepení na zboží, dodání QR kódů. Nalepení QR kódů zajistí zadavatel.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město České Velenice
Sběrný dvůr České Velenice – technické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka vybavení do sběrného dvora České Velenice specifikovaného v „Soupisu dodávek technického vybavení“, který tvoří nedílnou přílohu Kupní smlouvy, která byla v souladu s § 96 odst. 1 zákona zveřejněna rovněž na profilu zadavatele. Kupní smlouva vymezuje podrobným způsobem předmět plnění zadávané veřejné zakázky. Zadavatel jako Přílohu č. 4, č. 5 a č. 6 těchto PPZN předkládá Architektonicko-stavební řešení kontejneru, Koordinační situační výkres sběrného dvora, a Situační výkaz umístění kamerového a zabezpečovacího systému, vyhotovené projektantem Ing. Ladislavem Čížkem, sídlem Želeč 215, 391 74 Želeč, IČ 10322159, v 10/2018.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Chotěboř
Zkvalitnění systému nakládání s využitelnými složkami odpadu ve městě Chotěboř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení nádob a velkoobjemových kontejnerů na sběr plastů, papíru, bilogicky rozložitelných odpadů (BRO), skla a kovů, a to v rámci realizace zlepšení stávajícího systému nakládání s využitelnými složkami odpadů ve městě Chotěboř. Konkrétně se jedná o následující druhy a počty nádob: - 500 ks nádob na papír o objemu 120 l - 1 000 ks nádob na plast o objemu 240 l - 1 000 ks nádob na BRO o objemu 240 l - 10 ks nádob na plast o objemu 1 100 l - 10 ks nádob na papír o objemu 1 100 l - 10 ks nádob na BRO o objemu 1 100 l - 1 ks nádob na kovy o objemu 1 100 l - 1 ks nádob na bílé sklo o objemu 1 300 l - 1 ks nádob na barevné sklo o objemu 1 300 l - 1 ks nádob na barevné sklo o objemu 1 550 l - 2 ks velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad o objemu 10 m3 Součástí dodávky je i instalace (pokud je třeba), vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. místo realizace uvedené výše..
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Obec Srubec
Vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad v obci Srubec – technické vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je vybudování polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie