Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technické služby Malá Haná
Technické služby Malá Haná ‐ Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4.376 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l a 60 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 obchodních podmínek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
město Kadaň
Využití srážkových vod u 3. ZŠ (Sluníčková)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka a umístění vč. příslušných stavebních prací akumulačních nádob za účelem odvodu a využití srážkových vod, a to dle projektové dokumentace, která je součástí této výzvy. Výchozím podkladem pro zhotovitele bude Projektová dokumentace zpracovaná v červnu 2018 projekční kanceláří TZB Ateliér, s.r.o. (Ing. Eva Sýkorová, Ing. David Sýkora; TZB ATELIÉR s.r.o.; IČO: 05942438; se sídlem: Markupova 2854/2a; 193 00 Praha 9).
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Město Sadská
Nádoby k rodinným domům – město Sadská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Nádoby k rodinným domům – město Sadská“ je dodávka sběrných nádob k domovům občanů města na separaci odpadu (papír, plast, biologicky rozložitelný odpadů), pořízení nádob na separaci odpadů skla a kovů do stávajících sběrných hnízd.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Obec Voleč
Kompostéry pro Voleč a okolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 127 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l, - 133 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l, - 194 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniků odpadů na území obce Voleč a dalších obcí zapojených do projektu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů ve městě Krupka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 850 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Krupka. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Krupka.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Sdružení obcí Jablunkovska
Sdružení obcí Jablunkovska - biologicky rozložitelný odpad IV:   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení 1085 kusů kumpostérů do vybraných obcí Sdružení obcí Jablunkovska.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou
Kompostéry pro Oldřiš, Sádek a Borovou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka: - 141 ks zahradních kompostérů o objemu 1 000 l - 96 ks zahradních kompostérů o objemu 1 400 l - 247 ks zahradních kompostérů o objemu 2 000 l, - 1 ks kontejneru na textil. vše výše uvedené v rámci realizace předcházení vzniku odpadů na území obcí Oldřiš, Borová a Sádek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 5 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 4 ks/ 46 000,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ………………...….…… 1 ks/ 60 333,- Kč SEMI 5 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 7 ks/ 61 098,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Statutární město Most
Dodávky polopodzemních kontejnerů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výzva k poskytnutí plnění dle rámcové dohody: SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (sklo), 2-hák …………...…..…. 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (papír) ……..………………...... 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na separovaný sběr odpadu (plast) …………………...….… 3 ks/ 46 000,- Kč SEMI 3 m3 kontejner na sběr komunálního odpadu …………………………....... 3 ks/ 46 500,- Kč
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU – NÁDRŽE   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nádrží v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné zakázky – nádrž napájecí vody a kompenzační nádrž 2. část veřejné zakázky – zásobní nádrž demi vody Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení a prohlášení o shodě. Dodavatel je povinen dodržet technické požadavky stanovené v této Dokumentaci pro jednotlivé části
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v mikroregionu Kostelecko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro Mikroregion Kostelecko. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks štěpkovače a 4 ks kontejneru na textil. Předmět veřejné zakázky bude dodán do jednotlivých obcí - Bílovice-Lutotín, Čechy pod Kosířem, Kostelec na Hané, Laškov, Pěnčín, Čelechovice na Hané, Ptení, Hluchov, Lešany, Stařechovice, Zdětín.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání kartonových krabic   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodání kartonových krabic dle specifikace zadavatele.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 600 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Týniště nad Orlicí. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil o objemu min. 2,5 m3. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Týniště nad Orlicí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Dobrovolný svazek obcí EKOD
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která jsou specifikována v obchodních podmínkách. Dále veřejná zakázka zahrnuje zejména vykládku zboží a zajištění výroby polepů v souladu s grafickým manuálem povinné publicity a jejich nalepení na zboží. Podrobná specifikace jednotlivých dodávek včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínek (v kupních smlouvách) a jejich přílohách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie