Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Jilemnice
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Obec Moravany
Zimní údržba komunikací v obci Moravany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajištění služeb čištění a zimní údržby místních komunikací v obci Moravany. - shrabání sněhu k okraji vozovky dle Plánu zimní údržby obce Moravany (viz př. č. 1 Smlouvy o službách) - provádění chemického posypu inertním materiálem, průmyslovou solí nebo solankou. Posyp bude prováděn pouze v nezbytně nutné míře s důrazem na ekologičnost údržby - držení pohotovosti
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020   
Stručný popis: „Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc“ „Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc“
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 60.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava – Jih pro zimní sezónu 2019/2020. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět plnění pro všechny části této veřejné zakázky uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Statutární město Brno, městská část Brno-jih
„Komplexní údržba chodníků na území MČ Brno-jih“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vykonávat práce spojené se zajišťováním čistoty chodníků (zimní i letní) v délce 29 579 bm, vč. průběžného čištění, likvidace prorůstajícího plevele.

Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Rumburk
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění služeb zimní údržby místních komunikací a areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. ve správním území Rumburk. Údržba bude prováděna v zimním období, a to vždy od 1.11. do 31.3., a pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedená zimní období, pak rovněž kdykoliv v období od 1.4. do 31.10. Zimní údržba komunikací spočívá v zajišťování schůdnosti a sjízdnosti komunikací v zimním období v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy a vyhláškami a nařízeními města Rumburk, a to ve správním území města Rumburk, které zahrnuje katastrální území: Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová dohoda na úklid hřišť a sportovišť v MČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výhrab listí, jehličí, větví z plochy hřiště Zametení přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) od listí, jehličí, větví, písku Odstranění drnů z přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) Sběr veškerých odpadků (papír, plasty, nedopalky, dřeva apod.) na ploše hřiště a na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odplevelení na ploše hřiště Odplevelení na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odstranění nánosů bahna na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Město Česká Lípa
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržba a úklidu autobusových zastávek dle specifikace zadavatele v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 185/201 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Harrachov
Zimní údržba Harrachov - 2019 - 2021   
Stručný popis: Zimní údržba ve městě Harrachov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň   
Stručný popis: Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha   
Stručný popis: Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na odstraňovanie grafiti
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 36.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava – Jih pro zimní sezónu 2019/2020. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět plnění pro všechny části této veřejné zakázky uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Městská část Praha 6
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného monitoringu výskytu graffiti, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na odstraňovanie grafiti
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provádění služeb s názvem „Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně“. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Čištění mostů 2. Čištění lávek 3. Čištění podchodů 4. Čištění odvodňovačů výše uvedených objektů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová dohoda na úklid hřišť a sportovišť v MČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výhrab listí, jehličí, větví z plochy hřiště Zametení přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) od listí, jehličí, větví, písku Odstranění drnů z přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) Sběr veškerých odpadků (papír, plasty, nedopalky, dřeva apod.) na ploše hřiště a na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odplevelení na ploše hřiště Odplevelení na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odstranění nánosů bahna na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie