Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha   
Stručný popis: Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na odstraňovanie grafiti
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 36.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava – Jih pro zimní sezónu 2019/2020. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné dílčích částí dle jednotlivých zón: Pískové doly, Bělský les a Zábřeh, Zábřeh. Podrobněji je předmět plnění pro všechny části této veřejné zakázky uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Městská část Praha 6
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného monitoringu výskytu graffiti, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Podrobně viz ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na odstraňovanie grafiti
Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provádění služeb s názvem „Čištění mostů, lávek a podchodů a jejich odvodňovačů na místních komunikacích na území města Plzně“. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky budou v závislosti na finančních prostředcích ze strany zadavatele realizovány jako dílčí plnění, jejichž realizace proběhne samostatně. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Čištění mostů 2. Čištění lávek 3. Čištění podchodů 4. Čištění odvodňovačů výše uvedených objektů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Rámcová dohoda na úklid hřišť a sportovišť v MČ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výhrab listí, jehličí, větví z plochy hřiště Zametení přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) od listí, jehličí, větví, písku Odstranění drnů z přilehlých ploch (betonové plochy, kaskády) Sběr veškerých odpadků (papír, plasty, nedopalky, dřeva apod.) na ploše hřiště a na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odplevelení na ploše hřiště Odplevelení na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odstranění nánosů bahna na přilehlých plochách (betonové plochy, kaskády) Odvoz rostlinného a odpadového materiálu na skládku
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Městská část Praha-Ďáblice
Letní a zimní údržba MČ Praha – Ďáblice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o údržbu veřejné zeleně a zimní údržbu místních a účelových komunikací v k.ú. městské části Praha – Ďáblice po dobu max. 24 měsíců
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Česká Lípa
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržba a úklidu autobusových zastávek dle specifikace zadavatele v souladu se zákonem č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 185/201 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 100.18 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění MK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a realizace zimní údržby místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území městského obvodu Ostrava – Jih v letech 2018 – 2020 vč. čištění místních komunikací, čištění komunikací od spadlého listí a zajištění posypových materiálů, a to pro zónu č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Veřejná zakázka je rozdělena na šest samostatných částí dle jednotlivých zón.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Údržba a čištění místních komunikací, parkovišť, vybraných nadchodů a podchodů a čištění základního komunikačního systému v lokalitě Bystrc I a Bystrc II,   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí těchto služeb zadavateli: - letní a zimní údržba místních komunikací (vozovek) v Bystrci I a II - letní a zimní údržba parkovišť - letní a zimní údržba místních komunikací (chodníků) vč. zastávek městské hromadné dopravy (dále v textu i MHD) - celoroční údržba podchodů - operativní údržba účelových komunikací - letní údržba základního komunikačního systému a to v dalších lokalitách nově zahrnutých do pravidelné údržby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Statutární město Mladá Boleslav
Čištění města a zimní údržba   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění čištění města a zimní údržby ve správním území Statutárního města Mladá Boleslav včetně příměstských částí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Město Česká Lípa
Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a opravy zastávek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění služeb při čištění komunikací, zimní údržbě a úklidu autobusových zastávek dle specifikace zadavatele v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a v souladu se souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa a rovněž v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu SŽDC, státní organizace, OŘ Hradec Králové   
Stručný popis: Úklid vybraných prostor, nástupišť a kolejiště, vysypání košů a jejich desinfekce, sekání travnatých ploch, odstraňování sněhu a ledu a posyp ledu v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Město Rumburk
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk   
Stručný popis: Rámcová smlouva na zimní údržbu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie