Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Dynamický nákupní systém na drogistické zboží pro Jihomoravský kraj   
Stručný popis: dodávky vybraných druhů drogistického zboží
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy
Rámcová dohoda o dodávkách drogistického zboží pro Koleje a menzy VUT 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky drogistického zboží na sklad drogerie Kolejí a menz VUT.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Organické povrchovo aktívne prostriedky
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
Drogerie a čisticí prostředky 2019 - JŘBU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky drogerie a čistících prostředků   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek úklidových a čistících prostředků na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka mycích a oplachových prostředků pro stravovací provoz pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: • zajištění průběžných dodávek mycích a oplachových prostředků pro stravovací provozy • vypůjčení 17 ks dávkovacích zařízení s automatickým dávkováním mycí a oplachové chemie kompatibilních s mycími stroji zadavatele, včetně jejich dopravy, instalace, uvedení do provozu, servisu, oprav, kalibrací, dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu • vypůjčení 17 ks sond měření množství chemikálií • dodání záchytných van pod mycí a oplachové prostředky • nastavení technologie mytí na dávkovacích zařízeních a zaškolení zaměstnanců zadavatele • zajištění pravidelného technologického servisu, včetně kalibrací dávkovacích zařízení a sond na měření množství chemikálií
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Rámcová smlouva na dezinfekční prostředky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dezinfekčních prostředků pro Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Organické povrchovo aktívne prostriedky
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace
Drogerie a čisticí prostředky 2019 - JŘBU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky drogerie a čisticích prostředků (dle aktuální potřeby zadavatele) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro drogistické zboží 2018 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky drogistického zboží pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek, vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Česká republika - Generální ředitelství cel
Rámcová dohoda na nákup čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro CS ČR   
Stručný popis: Pořízení čisticího, chemického a jiného drogistického zboží a přípravků pro potřeby celní správy, dále zařazené pod CPV: 39224300, 33760000.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Dodávka čistících a hygienických prostředků v letech 2017-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky čistících a hygienických potřeb pro potřeby zadavatele na místa plnění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky drogerie a čistících prostředků   
Stručný popis: Cílem této veřejné zakázky je zajištění dodávek úklidových a čistících prostředků na základě objednávek průběžně dle potřeby zadavatele, vč. dopravy až do místa určení zadavatelem, vč. všech nákladů spojeních s plněním, manipulací, dopravou atd. po dobu trvání kupní smlouvy, uzavřené na 4 roky s 1 dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Dodávky drogerie a čistících prostředků   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem (dodavatelem) na dobu 4 let, na jejímž základě bude průběžně dodávat zadavateli drogerii a čistící prostředky dle níže uvedené specifikace, dle jeho požadavků a potřeb, vč. dopravy dodavatelem až na místo určení zadavatele, vč. všech případných poplatků či plateb s tím souvisejících.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Česká republika - Ministerstvo obrany
Krémy na obuv   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky krémů a sprayů na obuv podle požadavků uvedených ve výzvě k poskytnutí plnění uzavřené na základě rámcové dohody č.171050340 ve 2. čtvrtletí 2019.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Vonné látky a vosky
Krajská nemocnice Liberec, a.s
Dodávky mycích prostředků pro oddělení stravovacích služeb KNL, a.s. II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je závazek dodavatele řádně a včas dodávat zadavateli na základě jednotlivých objednávek speciální mycí prostředky (dále jen zboží) určené na mytí nádobí v jednotlivých provozech oddělení stravovacích služeb KNL, a.s. Předmětem této veřejné zakázky jsou i min. 2x ročně prováděné mikrobiologické kontroly spočívající v provedení kontroly úrovně mytí a dezinfekce ploch, zařízení a nádobí rychlými metodami. Předmětem této veřejné zakázky je i bezplatné zapůjčení dávkovačů mycích prostředků na nádobí, směšovacích stanic, dávkovačů na mýdlo a jejich bezplatná instalace a provádění bezplatných pravidelných servisních služeb na těchto vypůjčených technologiích po dobu trvání kupní smlouvy. Dále je předmětem této veřejné zakázky bezplatné zapůjčení 2 ks mycích podlahových automatů s bateriovým pohonem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňující požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky  >  Čistiace výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie