Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 92 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech využívaných městským obvodem Slezská Ostrava. Jedná se o provádění běžného úklidu, který zahrnuje: - úklid kanceláří (nábytek, podlaha, koše, umyvadla, dřezy, dezinfekce klik dveří a kolem nich), - úklid chodeb, schodiště, sociální zařízení (včetně umyvadel), výtah (včetně dveří) - mytí obklady kanceláře, obklady WC, prosklené plochy (galerie), dveře (i vstupní dveře do budovy a galerie), obložení dveří, parapety oken (kanceláře i chodby), úklid schodiště u vstupu do budovy - mytí oken, praní záclon, mytí radiátorů, ometání pavučin na stěnách kanceláří i chodeb - mytí svítidel
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Středočeský kraj
ÚKLID OBJEKTU SÍDLA STŘEDOČESKÉHO KRAJE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v úklidových službách v objektu sídla Středočeského kraje na dobu 4 let. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Středočeského kraje, skládající se ze 2 administrativních budov, tvořících uzavřený komplex budov, a související pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Úklidové a strážní služby - Dům zdraví Jihlava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v objektu zadavatele, Domu zdraví Jihlava (dále jen „DZ“). Zadavatel požaduje zajistit úklidové služby a strážní služby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jihomoravský kraj
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění úklidových služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy   
Stručný popis: úklidové služby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Zajištění komplexních úklidových služeb pro objekty ÚMG Krč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oznámení se týká uzavření dílčích smluv (objednávek) na základě rámcové dohody uzavřené dne 16. 5. 2019 k VZ "Zajištění komplexních úklidových služeb pro objekty ÚMG Krč" dle § 137 písm. b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy VII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Předmětem VZ je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Úklidové služby pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Příbrami III.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v administrativních budovách Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami. V budovách je provozována činnost úřadu práce (zaměstnanost, nepojistné sociální dávky atd.). Účastník zadávacího řízení, se kterým bude v dané části veřejné zakázky uzavřena smlouva, bude povinen zajistit úklid vlastními zaměstnanci v prostorách uvedených budov, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě, jak je uvedeno v Příloze č. 7 ZD - Specifikace úklidových služeb. Plnění musí být poskytováno v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními a protipožárními předpisy. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 4 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Český báňský úřad
Provádění úklidových prací v administrativní budově Českého báňského úřadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění úklidu budovy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa majetku Líšeň, příspěvková organizace
SML – Rámcová dohoda na úklid společných prostor budovy Horníkova 34 v Brně-Líšni   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1) Pravidelný úklid chodeb, schodišť, čekáren včetně vynášení odpadu z odpadkových košů na toaletách, chodbách 2) Pravidelné mytí a leštění skel vchodů a zádveří 3) Pravidelný úklid kanceláří SML včetně vynášení odpadu z odpadkových košů 4) Pravidelný úklid skladů a technických prostor 5) Pravidelný úklid sociálních zařízení 6) Pravidelný úklid výtahů 7) Mytí oken, výloh, skleněných dveří 8) Držení úklidové pohotovosti pro okamžitý úklid 9) Úklid po mimořádných situacích 10) Zpracování desinfekčního plánu Součástí služeb jsou dodávky čistící chemie a čistících prostředků, pytlů do odpadkových košů, použití úklidových strojů, nástrojů a dalších potřeb dodavatele.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
ZAJIŠTĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB v objektech JU   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v objektech a pracovištích zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě rámcové dohody s jedním účastníkem
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Úklidy VII. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančních úřadů v ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech Finančních úřadů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.   
Stručný popis: Zajištění úklidových služeb vnitřních prostor zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady dodavatele, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určenému, při běžném provozu, v požadovaném rozsahu a kvalitě.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění úklidových prací pro OSSZ Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) úklidové práce
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Rámcová smlouva na vyklízení objektů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na zajištění vyklízecích prací. Zadavatel bude na základě uzavřené rámcové dohody po dobu trvání rámcové dohody objednávat provedení vyklízecích prací podle aktuální potřeby. Protože okruh prováděných činností může být široký a nelze ho specifikovat do nejmenších podrobností jednotlivých položek, stanovil zadavatel pro účely zadávacího řízení seznam položek nejčastěji realizovaných, které uvedl v tabulce „Krycí list nabídkové ceny“. Těmito položkami specifikuje zadavatel předmět plnění veřejné zakázky tak, aby byl shodný pro všechny účastníky zadávacího řízení a umožňoval předložení vzájemně porovnatelných nabídek.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie