Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Sběr, vyhodnocení a zpracování zprávy o stavu povrchu vozovek silnic II. a III. tříd na území Olomouckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sběr, vyhodnocení a zpracování zprávy o stavu povrchu vozovek silnic II. a III. tříd na území Olomouckého kraje.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávka programového vybavení Microsoft v rámci licenčního programu Enrollment for Education Solution (EES) a poskytování souvisejících služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování užívacích práv („Licencí“) k programovým produktům Microsoft Corporation na dobu tří let v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution (dále jen „EES“) a dodatečných služeb spojených s využitím licencí zadavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
SW maintenance, servisní podpora IS GINIS® - aplikace eSSL, včetně provádění update/upgrade a práce podle požadavku objednavatele   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby SW maintenance, podpora systému, provádění update/upgrade IS GINIS® - aplikace eSSL
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Zajištění servisní podpory IS HR VEMA centralizované pro Ministerstvo zdravotnictví a všechny OSS resortu využívající daný IS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. zajištění provozuschopnosti IS, poskytování technické podpory 2. údržba systému, dodržení stanovených SLA parametrů; 3. práce na objednávku dle ceníku prací na základě požadavků objednatele; 4. průběžné provádění update a legislativního update, upgrade a legislativního upgrade ve vazbě na aktuálně platné právní předpisy; 5. distribuce produktu upraveného za účelem legislativního update nebo legislativního upgrade bude provedena před termínem účinnosti změn právních předpisů; 6. poskytování upgradů, updatů a patch systému (tzv. softwarová údržba) vyvolaných opravami chyb systému a odhalením bezpečnostních hrozeb; 7. součástí poskytnutých upgradů a updatů systému bude též aktualizace dokumentace systému a zaškolení uživatelů na provedené změny a rozšíření; 8. provádění změn produktu v důsledku vývoje HW a SW prostředků a požadavků objednatele; 9. distribuce nových verzí produktů dle zpřístupněných pokynů k jeho elektronickému
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Národní knihovna České republiky
Servis, provoz a dostupnost Manuscriptoria   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění servisu, provozu a dostupnosti SW Manuscriptorium dle specifikace v příloze č. 1 smlouvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Národní knihovna České republiky
Správa obsahu Manuscriptoria   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění správy obsahu SW Manuscriptorium dle specifikace v příloze č. 1 smlouvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická
Software k hodnocení metalurgických procesů / Software for assessing metallurgic processes   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky trvalé časově neomezené licence software, pro dvě samostatné instalace a jednu místní síť až s 20 klientskými přístupy najednou, určeného k analýze termodynamického rovnovážného stavu systému, ve kterém mohou probíhat fázové či chemické přeměny (tedy při analýze chemických reakcí v systému spojené s vývinem či pohlcováním tepla). The subject of the public contract is the provision of a permanent, open ended software license for two independent installations and for one local network with up to 20 simultaneous client accesses, designed for analyses of a thermodynamic equilibriumof individual systems, in which phase or chemical changes can take place (i.e. for analyses of chemical reactions in a system, related to heat development or absorption).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Databázový a operačný softvérový balík  >  Databázové systémy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie