Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národní galerie v Praze
Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu Václav Hollar a msitrovství kresby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních transportů exponátů výstavy „Václav Hollar a mistrovství kresby“, září 2019 – leden 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Město Klatovy
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Lesy České republiky, s.p.
Přeprava dříví (DNS)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou služby přepravy surové dřevní hmoty (dále také jen „dříví“) a provádění souvisejících činností včetně nakládky a vykládky ze zadavatelem určených odvozních míst na místa vykládky a dále zajištění vagónování, včetně kurtování dříví na vagóny a další činnosti vztahující se k oblasti přepravy dříví. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění autobusové dopravy MENDELU 2018-2019, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je služba, a to zajištění autobusové dopravy dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy s místem odjezdu z Brna, v Části č. 1 a s místem odjezdu z Lednice v Části č. 2. Skutečné plnění bude vycházet z aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Nepravidelná osobná doprava
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Zajištění dopravy účastníků pro aktivity projektu OKAP 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je zajištění nepravidelné autobusové přepravy žáků, studentů a pedagogických pracovníků školských zařízení z Moravskoslezského kraje (okresy Bruntál, Opava, Nový Jičín, Ostrava – město, Karviná, Frýdek-Místek) v rámci projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507 dotovaném z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zadavatel předpokládá, že v rámci této zakázky uskuteční cca 100 jednotlivých přeprav. Jednotlivé přepravy budou realizovány vždy z výchozí stanice (sídlo školského zařízení) do Dolní oblasti Vítkovic (Svět techniky, Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava) a zpět. Všechny akce jsou plánovány jako jednodenní. Předpokládaná čekací doba je max. 5 hod. Zadavatel pro orientaci uvádí, že průměrná jízdní vzdálenost v rámci zakázky se shodným předmětem plnění realizované v období 10/2018 – 06/2019 činila cca 83 km. Doprava bude uskutečňována v období: druhá polovina září 2019 až 30. 6
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je generální rekonstrukce systému potrubní pošty, jejímž obsahem bude výměna koncových stanic, modernizace přejezdové centrály, modernizace elektronického ovládání systému (výměna ovládacího software), výměna přepravních pouzder, výměna výhybek systému a veškerá potřebná stavební připravenost. Páteřní potrubní rozvody o průměru 110x2,3 mm v jednotlivých budovách budou zachovány - nejsou předmětem veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou pouze případné lokální úpravy (např. napojovací místa nových technologií).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Potrubná doprava
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 98.17 Poskytování přepravní služby Senior expres   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy seniorů ve věkovém rozmezí 80 let a výše (což činí cca 3.200 občanů), resp. až 75 let a výše (což činí dalších cca 3.700 občanů), trvale bydlících na území městského obvodu Ostrava-Jih dle požadavků zadavatele specifikovaných v návrhu smlouvy za zvýhodněných podmínek. Přeprava bude provozována v právním režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na používané vozidlo jsou kladeny vyšší nároky ve smyslu jeho schopnosti přepravovat osoby se zdravotním omezením, včetně invalidního vozíku. Přeprava bude poskytována v každý pracovní den od 06:00 hodin do 16:00 hodin, na území statutárního města Ostravy.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Služby železniční dopravy - Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu AČR, včetně osob doprovodu, v letech 2019-2022   
Stručný popis: Předmětem VZ je zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Klobouky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Valašské Klobouky. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Valašské Meziříčí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Valašské Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Vsetín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Vsetín. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Zlín   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Zlín. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Kroměříž   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Kroměříž. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zlínský kraj
Dočasné zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Uherské Hradiště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci pro oblast Uherské Hradiště. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Moravskoslezský kraj
Zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - oblast Hlučínsko III   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje v oblasti Hlučínsko po dobu deseti dopravních let v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie