Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Poskytování služeb distribuce dokumentace se zvýšeným bezpečnostním zajištěním na rok 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování distribučních služeb, spočívajících v zaručeném, bezpečném a dokumentovaném rozvozu zásilek, které budou tvořeny neporušenými bezpečnostními schránkami s dokumentací listinného charakteru, a to ve vymezeném čase na určená místa, a dále předání těchto zásilek pověřeným osobám. Rozvoz zásilek bude realizován po částech, a to v období od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018 (bližší informace viz Smlouva). Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je mimo výše uvedeného rovněž vytvoření distribučního schématu, na jehož základě bude po schválení zadavatelem docházet k poskytování distribučních služeb dle předešlé věty.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Ústecký kraj
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE – PŘÍVOZ PŘES ŘEKU LABE - ŠTĚTÍ-HNĚVICE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě za účelem zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího dopravní obslužnost přes most přes řeku Labe v obci Štětí na silnici III/26119, ev.č.26119-1, a to na lince a spojích vymezených v příloze č. 1 Smlouvy obsaženého v dílu 3 dokumentace. Uvedený přívoz bude provozován po dobu plánovaného uzavření mostu přes řeku Labe v obci Štětí na silnici III/26119, ev.č.26119-1, z důvodu jeho rekonstrukce.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Vodná doprava
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Doprava a manipulace odvodněných čistírenských kalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění přepravy odvodněných čistírenských kalů, pro provedení zkoušky spoluspalování těchto kalů na fluidním kotli K5 v Teplárně Olomouc, z čistírny odpadních vod Olomouc Nové Sady (dále také ČOV) na Teplárnu Olomouc a poskytnutí manipulačního prostředku pro manipulaci OČK z kontejneru vozidla do plnícího zařízení čerpadla sloužícího pro dopravu OČK do kotle, včetně obsluhy po celou dobu provádění zkoušky.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
město Jičín
Provozování MHD v Jičíně   
Stručný popis: Provozování MHD v Jičíně v předpokládaném rozsahu daném stávajícím jízdním řádem s ročním nájezdem cca 32 tis. km s drobným prodloužením trasy na konec ul. Přátelství o cca 1 km, prodloužení jízdní doby je odhadováno na 3 minuty, celkový počet ujetých km by byl cca 35 tis. km/rok.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy včetně souvisejících služeb osobám se sníženou schopností orientace a pohybu na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve Středočeském kraji.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 1. část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Podbořansko od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Podbořansko od února 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústecké-ho kraje v oblasti Vejprtsko od února 2019
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Ústecký kraj
Zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko-západ od února 2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje v oblasti Lounsko západ od února 2019.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Komplexní přepravní služby   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní pravidelné i nepravidelné pozemní odborné: a) přepravy a svozu laboratorních vzorků (chemických i biologických), včetně zdravotnické odborné přepravy léčivých přípravků, krve a jejích složek nebo přepravy dalšího biologického materiálu a přepravy infekčních látek, tzn. nebezpečných látek třídy 6.2 a třídy 9, které jsou těžištěm přepravy, (dále jen „přeprava laboratorních vzorků“),b)přepravy laboratorních zvířat (zejména myší),c)přepravy osob – zaměstnanců zadavatele (dále jen “přeprava osob“), d) přepravy přístrojové techniky a jiných, různorodých, blíže nespecifikovatelných věcí (dále jen „přeprava přístrojové techniky“)e)přepravy interních poštovních zásilek, to vše jedním dodavatelem – dopravcem, disponujícím osob. vozidly a spec. vybavenými vozidly pro přepravu laboratorních vzorků, v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění a souvisejícími předpisy, Dohodou ADR a dále viz ZD.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Jihomoravský kraj
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK – části oblastí Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon veřejných služeb za účelem zajištění dopravní obslužnosti v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů na území Jihomoravského kraje.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Rámcová dohoda - Přeprava dříví 2017-2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 132 odst. 3 písm. a) ZVZ na poskytování služeb souvisejících s přepravou dříví odvozními soupravami, zejména pak přeprava dříví z odvozních míst v lesních hospodářských celcích spravovaných organizačními jednotkami zadavatele na manipulační a expediční sklady provozované zadavatelem s vagónováním i bez vagónování, samostatné vagónování, přeprava dříví k odběratelům, a to včetně souvisejících služeb jako jsou nakládka a vykládka. Předpokládaný objem činí až 600.000 m3 dříví za dobu jejího trvání. Cílem zadavatele je uzavření rámcové dohody s více účastníky (max. 15), na základě které bude zadavatel zadávat konkrétní veřejné zakázky na přepravu dříví odvozními soupravami a související služby v požadovaném množství a kvalitě. Tyto veřejné zakázky bude zadavatel zadávat dle svých aktuálních potřeb tak, aby byla zajištěna maximální efektivita vynaložených prostředků a spolehlivost služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Statutární město Karviná
PROVOZOVÁNÍ SLUŽBY SENIOR TAXI   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provozování Taxi služby seniorům s trvalým pobytem na území města Karviné starším 70 let k dopravě včetně jejich doprovodu max. 1 osoby k lékaři, do nemocnic a poliklinik na území města Karviné, na návštěvu hřbitovních míst v Karviné-Dolech, v Karviné-Ráji, v Karviné-Mizerově, v Karviné-Novém Městě, Karviné-Loukách a dále k budovám Magistrátu města Karviné a to v letech 2019 až 2023 (48 kalendářních měsíců).
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Ministerstvo obrany - Česká republika, Sekce nakládání s majetkem
Vnitrostátní železniční přeprava vojenské techniky a materiálu Armády České republiky, včetně osob doprovodu v letech 2015-2018   
Stručný popis: Předmětem VZ je zabezpečení vnitrostátní železniční vojenské přepravy, prováděné dopravcem podle požadavků zadavatele, včetně komerčního odbavení. Vnitrostátní vojenská přeprava zahrnuje přepravu převozů (skupin osob s vojenským materiálem nebo technikou), transportů (techniky a materiálu) a železničních vozů zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby železničnej dopravy
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Přepravní služby (část 1. Přepravní služby - malá vozidla, část 2. Přepravní služby - velká vozidla)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je přeprava osob včetně drobných nákladů, jako jsou osobní zavazadla, dokumenty, reklamní a propagační předměty dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie