Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 105 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Příbor
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 503 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Holýšov
Dodávka elektrické energie v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na roky 2020-2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávky elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1071 MWh pro roky 2020-2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Havlíčkův Brod
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021   
Stručný popis: Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno   
Stručný popis: Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Vrchlabí
Sdružené služby dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Vrchlabí a přidružené subjekty na období roku 2020 a 2021 v předpokládaném souhrnném objemu 5834,096 MWh, prostřednictvím nákupu v aukci na komoditní burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká pošta, s.p.
Dodávky elektřiny 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky elektrické energie do odběrných míst zadavatele v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023. Přesné požadavky a technické podmínky, včetně seznamu odběrných míst a odběrového harmonogramu, jsou uvedeny ve vzoru rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Biofyzikální ústav, Akademie věd České republiky, v. v. i.
Dodávky elektrické energie   
Stručný popis: Toto zveřejnění je výzvou k účasti na předběžné tržní konzultaci (PTK) podle § 33 zákona. Zadavatel v současné době odebírá elektrickou energii na základě platné stávající smlouvy, která byla uzavřena na základě realizovaného zadávacího řízení v souladu s aktuálně platným zákonem. Zadavatel se jako veřejný zadavatel musí chovat s péčí řádného hospodáře, a proto potřebuje ověřit, že podmínky, za kterých elektrickou energii odebírá, jsou adekvátní situaci na trhu. K tomuto účelu realizuje zadavatel PTK, jejíž výsledky budou ověřovat ceny elektrické energie aktuálně dosažitelné na trhu, případně budou sloužit k přípravě zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na dodávku elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Dvůr Králové nad Labem
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služebdodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném množství 4 971 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Třeboň
Sdružené dodávky elektrické energie pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2020 – 2023 formou postupného nákupu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, - zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb, - zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny elektrické energie.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Hodonín
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 076 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Česká televize
Nákup silové elektřiny pro vysoké napětí na rok 2020 a nízké napětí na roky 2020 až 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 23 969 MWh pro roky 2020 a 2021, ve složení 522 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky) a 23 447 MWh v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky). Vysoké napětí jen pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Kyjov
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3657 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
NET4GAS, s.r.o.
Dodávka elektřiny pro r. 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka elektřiny pro potřeby zadavatele. Jedná se o dodávku silové elektřiny v ročním objemu do 143 GWh / rok v odběrech kategorie A a B (napěťová úroveň vysoké napětí). Předmětem plnění je rovněž převzetí závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy spolu s odpovědností za odchylku dodavatele podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Dodávka elektřiny se uskuteční do odběrných míst zadavatele uvedených v Seznamu OM (příloha č. 2 ZD).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo kultury
Zajištění dodávek silové elektrické energie pro resort Ministerstva kultury na rok 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 68 978 MWh pro rok 2020, ve složení 19 605 MWh v hladině nízkého napětí (1. část veřejné zakázky), 49 373 MWh dodávek sdružených služeb v hladině vysokého napětí (2. část veřejné zakázky).
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Rožnov pod Radhoštěm
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 3 977 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie