Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – Lochotín, Pavilon 40 - Zařízení pro ochlazování staveb   
Stručný popis: Předmětem díla je dodávka a montáž zařízení pro ochlazování staveb v Onkologickém pavilonu v areálu FN Plzeň – Lochotín, dle požadavku objednatele, navrženého pomocí výrobníku chladicí vody, rozvodů chladu, rozvodů chladící vody a vnitřních kazetových a nástěnných chladících jednotek dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň (viz Přílohy č. 2, 3 této zadávací dokumentace). Součástí předmětu díla je i kompletní demontáž a stavební úpravy, naložení, odvoz a likvidace demontovaného zařízení a stavební suti, souvisejícího s plněním předmětu smlouvy. O likvidaci zařízení a materiálu požaduje zadavatel vystavit doklad. Podrobněji viz ZD.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
BOKI Industries a.s.
Služby pro BOKI Industries a.s.   
Stručný popis: Měření a ověření akustických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s ventilátory pro vytápění nebo chlazení, dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor a obchodního označení F1S, F2C, F2V, F4C a F4V s tepelnými a chladícími výkony a dále měření a ověření rozhodujících technických parametrů řady Podlahových konvektorů InFloor bez ventilátoru s obchodním označením FMS s tepelnými výkony.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – Lochotín, ONKOL pavilon, výměna zařízení systému VRV   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výměna venkovních a vnitřních chladících jednotek u stávajících zařízení číslo 316 a číslo 320 dle projektové dokumentace (viz Přílohy č. 1 A, B, C a č. 2 této zadávací dokumentace), zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Pardubický kraj
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka elektrických spotřebičů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrických spotřebičů pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach a to v rámci projektů IROP.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
GOLEM Velké Hamry, a.s.
GOLEM Velké hamry - rekonstrukce kotelny   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nových zařízení – kotlů na biomasu blíže specifikovaných zadávací dokumentací a jejími přílohami a dále poskytnutí všech souvisejících stavebních prací a služeb nezbytných ke splnění zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Statutární město Brno, městská část Brno-jih
Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Tuháčkova 25 (rekonstrukce kotelny – výměna kotlů velké kotelny)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akce „Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Tuháčkova 25 (rekonstrukce kotelny – výměna kotlů velké kotelny)“. Rozsah prací je specifikován projektovou dokumentací a výkazem výměr vypracovaných ve stupni PDPS z 06/2017 (revize z 05/2019) projekční firmou UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7, 619 00 Brno. Předmětem zakázky je modernizace stávající plynové kotelny v objektu ZŠ Tuháčkova 23/25 Brno na kondenzační plynovou kotelnu – dodávka nových kotlů, jejich instalace (vč. související stavební připravenosti) a demontáž stávajících zařízení. Objekt je v současné době vytápěn pomocí tříkotlové centrály Hydrotherm o celkovém výkonu 810 kW. Nově bude vytápěn pomocí dvou plynových kondenzačních kotlů. Kotelna se nachází ve 4. NP (podkroví) bez výtahu, s atypickým schodištěm.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
ČEPRO, a.s.
Kontrola a servis klimatizací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky, tj. každé její části, je uzavření rámcové dohody o dílo s jedním dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na služby spočívající v provedení činností shrnutých pod názvem „Kontrola a servis klimatizací“ na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky, a to po dobu trvání 48 měsíců s počátkem od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Česká republika - Generální finanční ředitelství
Rámcová dohoda na dodávky kuchyňských přístrojů 2Q 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových kuchyňských přístrojů pro Finanční správu České republiky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Technická univerzita v Liberci
035_Lo_ERDF_Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy_FS_014   
Stručný popis: Klimatická komora pro creepové testy a klimatické testy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – Bory, Pavilon 22 – Zařízení pro ochlazování staveb   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka, montáž, napojení chladících zařízení a rozvodů studené vody ve 3. až 9. NP Pavilonu 22, FN Plzeň Bory, dle projektových dokumentací zpracovaných autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň a projektantem Ing. Karlem Jebáčkem, Brojova 16, Plzeň. Zadavatel požaduje provádění dodávek a montáží v souladu s dodavatelem zpracovaným a v nabídce předloženým harmonogramem prací.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie