Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 97 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Město Litoměřice
Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace stacionárního bateriového akumulačního systému energie (BSAE), jeho propojení s již existujícími fotovoltaickými elektrárnami (FVE), nacházejícími se na třech objektech, a s koncovými dobíjecími prvky (KDP) pro dobíjení elektromobilů, elektrokol, elektroskútrů a jiných obdobných zařízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž nezbytné stavební práce pro umístění a instalaci KDP a jejich propojení s BSAE, fyzické i softwarové propojení obou částí a vytvoření aplikace pro mobilní telefony. Součástí plnění není dodávka KDP. Součástí plnění dodavatele je též komplexní dodávka HW+SW včetně potřebné projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace (PD), projednání PD s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a příslušným stavebním úřadem, zajištění potřebných povolení k realizaci a provozu předmětu veřejné zakázky (včetně KDP), jakož i uvedení BSAE do provozu, zkušební provoz a poskytnutí servisu a revizí po dobu 10 let.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Elektrické akumulátory
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Osvětlení – snížení tepelných ztrát objektu dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlení pro stavbu – snížení tepelných ztrát objektu dílen včetně dopravy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konárny Vily Lanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci - příloze č. 1 – návrhu kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena v zadávací dokumentaci - příloze č. 2 – Technická specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Rámcová dohoda na dodávky elektromateriálu v roce 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (rámcové dohody) jsou průběžné dodávky elektromateriálu dle aktuálních potřeb zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody, a to v předpokládaném množství a sortimentu zboží uvedeného v příloze č. 1 – vzorovém nákupním koši (dále též „zboží“), které budou realizovány v roce 2019. Na základě tohoto zadávacího řízení byla uzavřena rámcová kupní smlouva (představující rámcovou dohodu ve smyslu § 132 zákona). Rámcová dohoda je uzavřena s jedním dodavatelem. Toto oznámení se týká zadání zakázek na základě uzavřené rámcové kupní dohody ve II. čtvrtletí roku 2019.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Brněnské komunikace a.s.
Opravy SSZ a jejich příslušenství po dopravních nehodách - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – odstraňování škod a realizace oprav po dopravních nehodách na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
MED Education s.r.o.
Aplikace inovativní energetiky – akumulace energie v kombinaci s OZE a elektromobilitou   
Stručný popis: Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 1 x komplexního systému skládajícího se z bateriového úložiště, systému na výrobu elektrické energie z OZE a 2 ks nabíjecích stanic pro elektromobily na 1 místě realizace v Ústeckém kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Inovace laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář – dodávka výukového systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vybavení výukového laboratorního pracoviště v oboru elektrotechnika a elektrikář včetně dodávky výukových sestav
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Město Rousínov
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Rousínov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výstavba varovného a informačního systému města Rousínova zajišťující základní ozvučení povodňové oblasti obce a integrovaných monitorů limitních srážek pro včasné varování obyvatel.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
EGOPEG s.r.o.
RÁMCOVÁ DOHODA – DODÁVKY KOMPONENT PRO SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO MODULU ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ   
Stručný popis: Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, dále dodávky anténních prvků, CCD kamer a termokamer včetně příslušných optických komponent, lineárních pohonů montáží, enkodérů, kabelových sestav a konektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Město Nový Jičín
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení Nový Jičín - EFEKT2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna svítidel veřejného osvětlení na vybraných komunikacích a úprava vybavení rozvaděčů. Účelem realizace předmětu veřejné zakázky je optimalizace a zefektivnění nákladů na provoz soustavy veřejného osvětlení na území Nového Jičína a zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Výměna osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii – Hlavní budova DLO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí zajištění výměny osvětlovacích prvků a doplňkových komponentů za LED technologii v Hlavní budově DLO. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie