Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 122 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Kralupy nad Vltavou
Modernizace protipovodňového varovného a monitorovacího systému města a ORP Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a rozšíření komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, upgrade SW aplikací) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel požaduje doplnit stávající varovný informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomoci akustických bezdrátových jednotek a elektronických sirén, které slouží pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Podrobně více viz zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Brněnské komunikace a.s.
Opravy SSZ a jejich příslušenství po technologických haváriích - rámcová smlouva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – je odstraňování škod a realizace oprav způsobených technologickými haváriemi na zařízeních a příslušenstvích křižovatek řízených světelnými signalizačními zařízeními (dále jen „SSZ“) na území Statutárního města Brna ve správě Brněnských komunikací a.s.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Český svaz plaveckých sportů
Časomíra pro plavání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní časomíry pro plavání jako jednoho (1) kusu kompletního systému se všemi požadovanými součástmi a příslušenstvím, zahrnující také software a doklady k užívání v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace včetně provedení zkušební instalace a zaškolení obsluhy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dobíjecí kupóny a karty O2 Czech Republic   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky O2 telefonních karet, O2 dobíjecích kupónů a O2 předplacených karet.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Wire bonding station   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka bondovací stanice pro testování elektrických a detekčních vlastností křemíkových senzorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu pojízdné trakční napájecí stanice, která musí splňovat technické požadavky dané zadavatelem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
BTK, servis a baterie k defibrilátoru Corpuls   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv na období 3 let - s jedním dodavatelem na dodávku baterií do defibrilátorů Corpuls a s jedním dodavatelem na zajištění povinných bezpečnostně - technických kontrol (dále jen „BTK) včetně zajištění servisu defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM. Tyto defibrilátory v současné době používá ZZS HMP při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělil na části: Část 1 – Baterie k defibrilátorům Corpuls, kde s vybraným dodavatelem dodávek bude uzavřena Rámcová kupní smlouva. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka baterií do defibrilátorů Corpuls. Část 2 – BTK a servis defibrilátorů Corpuls, kde s vybraným dodavatelem služeb bude uzavřena Rámcová servisní smlouva. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je zajištění povinných BTK a zajištění servisu defibrilátorů Corpuls3 a Corpuls3 SLIM.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Batérie
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávky čipových modulů k výrobě čipových karet pro První certifikační autoritu, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je výroba a dodání čipových modulů STARCOS 3.5 s čipem SLE78CLX800P v zapouzdření: T-M8.4-8-1 dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 k rámcové dohodě (která tvoří přílohu č. 1 výzvy), a to v následující konfiguraci: - s inicializační tabulkou CIFADSCSI35-1A-0200_V0F2 a jedinečným ATR (I.CA), nebo - s inicializační tabulkou vytvořenou pomocí konkrétního profilu. Tento profil bude konkretizován v příslušné objednávce (např. ESignK, případně jiný). Účelem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem. Předmět je blíže vymezen v příloze č. 1 ZD (Rámcová dohoda na dodávky čipových modulů).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky elektrocentrál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na dodávku 62 ks elektrocentrál.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konírny Vily Lanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Město Dobřany
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PRO MĚSTO DOBŘANY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro město Dobřany. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace), projektová dokumentace zpracovaná Ing. Vladimírem Pavlíkem, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČ 76389570 (příloha č.2 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace (příloha č.3 Zadávací dokumentace).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – příslušenství pro strojní vybavení SOU Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka speciálního strojního příslušenství pro SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie