Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – příslušenství pro strojní vybavení SOU Svitavy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka speciálního strojního příslušenství pro SOU Svitavy v rámci projektu I-KAP.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Česká televize
Náhrada zvukového mixážního pultu v RK 14   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je náhrada zvukového mixážního pultu a instalační práce související s napojením infrastruktury v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Integrovaná střední škola technická Mělník, příspěvková organizace
ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích - vybavení učeben pohonů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben pohonů sadami pomůcek v rámci projektu „ISŠT Mělník – učebny pohonů, jejich ovládání a využití v obráběcích strojích“ reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005767. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 5 položkový rozpočet a specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Ministerstvo obrany
Nákup náhradních dílů radiostanic Harris   
Stručný popis: Dodávka náhradních dílů radiostanic Harris
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Výměnný modul pro simulátor HDS-20   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka výměnného modulu, jako rozšíření ke stávajícímu zařízení simulátoru HDS-20 výrobce Dynamic Systems Inc., (USA), se základní jednotkou Gleeble 3800 a mobilní konverzní jednotkou Hydrawedge II, vše již ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel požaduje dodávku kompletního příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu zařízení, dopravu na místo plnění, instalaci, kalibraci a zaškolení obsluhy. Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky a dodávky je uvedena v technické specifikaci, která je v příloze č. 1 zadávací dokumentace, s odkazem na přílohu č. 5 zadávací dokumentace – Popis stávajícího zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Unmanned Aircraft Detection System for Approach/Departure Areas on Prague Airport (LKPR)   
Stručný popis: Pořízení pasivního detekčního systému pro detekci nekooperujících bezpilotních systémů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Plazmový reaktor   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plazmového reaktoru pro povrchovou modifikaci, čištění a leptání převážně polymerních materiálů, vybavený mikrovlnným generátorem, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Česká televize
Rozšíření funkcionality mixážního stolu pro filmovou míchací halu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž (vestavba) a oživení HW a SW komponent pro rozšíření možností mixážního stolu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control   
Stručný popis: dodávka Upgrade řídicí konzoly simulátoru deformací za tepla HDS20-Gleeble Touch Control včetně dopravy a instalace
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF – Elektronické zařízení pro excitaci a nastavení iontové pasti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je soubor elektronických zařízení pro generaci a kontrolu elektronických signálů potřebných pro chytání a udržování nabitých atomů v Pauliho pastích. Plánované systémy budou používány především pro realizaci experimentů v oblasti interakce světla s jednotlivými ionty vápníku a barya. Budou využívané pro studium vlastností absorpce a emise optického záření prostorově lokalizovanými jednotlivými ionty, zlepšování možností kontroly pohybových stupňů volnosti chycených iontů a realizaci aplikací v oblasti škálovatelné kvantové komunikace s atomy a fotony. U všech těchto aplikací je klíčové dosažení schopnosti generace přesného a stabilního elektrického potenciálu a schopnost jeho analýzy.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na tři části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Hi-res digitalizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka měřicího systému – Hi-res digitalizátoru s PXIe moduly. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka HIPIMS zdroje 2019/0032   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka HIPIMS zdroje 2019/0032
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka a montáž teplotní komory pro XRD na tenké vrstvy – rozšíření XRD Panalytical 2019/0037   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a montáž teplotní komory pro XRD na tenké vrstvy – rozšíření XRD Panalytical 2019/0037
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje
Česká televize
Náhrada zvukového mixážního pultu v RK 14   
Stručný popis: Předmětem plnění je náhrada zvukového mixážního pultu v RK 14. Bližší informace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Elektropotreby a príslušenstvo
Statutární město České Budějovice
Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, České Budějovice - systém EPS v objektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž systému EPS v objektu „DOMOV PRO SENIORY HVÍZDAL, U Hvízdala 6, České Budějovice“, který je navržen adresovatelným systémem s ústřednou. Ve stávajícím objektu domova pro seniory budou umístěny opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče s izolátorem. Hlásiče budou připojeny ve čtrnácti kruhových linkách, tak aby bylo zajištěno napájení signalizačních částí hlásiče (sirén). Ústředna EPS bude instalována v prostoru rozvodny NN v rozvaděči s požární odolností EI 30 DP1 a dvířky EW 15 DP1. Ústředna vyhovuje všem výše uvedeným normám, je určena pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným základním dle ČSN 33 2000-51-5. Ústředna FX18 bude zálohována náhradním akumulátorovým zdrojem umístěným uvnitř ústředny. Akumulátorový zdroj je tvořen dvěma plynotěsnými akumulátory 12V/27Ah. Tento náhradní zdroj zabezpečí činnost ústředny EPS min. po dobu 24hod. Provedení síťového přívodu pro ústředny EPS musí být samostatné v průběhu trasy nerozpojite
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie