Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně: dopravy zboží do místa plnění, demontáže a ekologické likvidace montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle zadávací dokumentace, instruktáže pracovníků odboru správy a údržby nemovitostí (dále jen OSUN) případně dalších uživatelů a zaměstnanců zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy, likvidace obalového materiálu,
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Vítkov
Energetické úspory veřejného osvětlení ve Vítkově - III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Stavba je umístěna na vybraných světelných místech po celém městě Vítkov. Výběr svítidel byl proveden na základě doby životnosti jednotlivých světelných bodů. Jedná se o navazující rekonstrukci veřejného osvětlení z roku 2018. Jedná se o prostou výměnu svítidel, příp. výložníků na stávajících podpěrných bodech, doplněná místa jsou na stejných parcelách jako stávající VO nebo stávajících stožárech poskytovatele distribuční sítě. Budou instalovány nová LED svítidla (357 ks - z toho 336 ks výměna a 21 ks doplnění) pro veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Teplice
Modernizace trakčního trolejového vedení trolejbusové sítě MHD Teplice - 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace trakčního trolejového vedení spočívající ve výměně opotřebovaných částí trakčního trolejového vedení. Konkrétně se jedná o modernizaci následujících pěti objektů: • SO 651 – točny Nová Ves, Tolstého, Panorama, Prosetice (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 661 – točna Šanov II (realizace dle PD – PD předá Zadavatel vítěznému zhotoviteli); • SO 671 – křižovatka Fráni Šrámka/Antonína Sochora (realizace dle současného schématu vedení TTV); • SO 681 – ostatní armatury – E 152, S 154, S 155, S 156, K 171, S 171, E 172 a E 321 (výměna opotřebovaných podvěsných a tahových armatur za nové tahové armatury); • SO 691 – diodové děliče pro úseková dělení (výměna stávajících klasických úsekových děličů za nové diodové děliče).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Město Cheb
Rekonstrukce veřejného osvětlení vnitroblok Kosmonautů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající soustavy veřejného osvětlení v lokalitě vnitroblok ul. Kosmonautů. Bude provedena demontáž stávajících dožilých světelných míst, která budou nahrazena novou soustavou osvětlovacích míst. Jedná se o demontáž světelných míst, montáž nových parkových osvětlovacích míst a montáž světelných míst pro osvětlení chodníků.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno – Starý Lískovec
Rekonstrukce elektroinstalace společných prostor byt. domů Dunajská 37,39,41,43,45,Labská 29,31,33,35,37,Sevastopolská 1,3,5,7,9,11,Kurská 2,4,6,8,Kyjevská 1,3,Vltavská 2,Kosmonautů 17,19,23,Brno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce elektroinstalace společných prostor bytových domů Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 11, Kurská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1, 3, Vltavská 2, Kosmonautů 17, 19, 23, v Brně - Starém Lískovci v rozsahu a podle projektu a smlouvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Předběžná tržní konzultace k veřejným zakázkám na akce GSM-R   
Stručný popis: Rozšíření sítě GSM-R na úsecích: 1. Ústí nad Labem – Chomutov 2. Chomutov – Cheb 3. Uničov – Šumperk Veřejná zakázka bude zadávána v jednotlivých částech, nebo jako samostatné veřejné zakázky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT FSv – Rekonstrukce náhradního zdroje EN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce náhradního zdroje EN v budově Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované společností INSTALACE Praha, spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 458 04 371. Veřejná zakázka bude spolufinancována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – z programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
ČEZ Distribuce, a. s.
Přeložka 3 x vrch. ved. 110kV pro VU a.s.   
Stručný popis: Realizace stavby: Přeložka 3 x vrch. ved. 110Kv pro Vršanskou uhelnou a.s.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Povodí Moravy, s.p.
VD Boskovice – rekonstrukce MVE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí rekonstrukce stávající MVE včetně vypracování příslušných stupňů projektové dokumentace až po dokumentaci pro provádění stavby, inženýrské činnosti a následný servis po dobu 10 let. Zakázka je zadávána formou „design and build“.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Česká televize
Rekonstrukce osobních výtahů ev. č. 51-54 v OPC   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce výtahů v budově OPC v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Liberecký kraj
Přístavba výtahu pro budovu F, Jedličkův ústav, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování výtahu, který bude situován na vnější straně fasády budovy F v Budovcově ulici a z chodníku této ulice je i exteriérový vstup do výtahu. Výstupy v jednotlivých patrech budovy jsou situovány do chodby v blízkosti bočního schodiště. Výtahová šachta bude na fasádě umístěna v ose okenních otvorů, které budou využity pro výstup z výtahu v jednotlivých podlažích.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
město Prachatice
Výtahy ve stávající budově čp. 536, 538, Ševčíkova, Prachatice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce Instalace a montáž výtahů včetně souvisejících stavebních prací a vybudování ramp po bezbariérový vstup do domů.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
město Prachatice
Výtahy ve stávajících budovách Pod Hradbami čp. 59, 60, 61, 62, 63 a 64, Prachatice   
Stručný popis: instalace výtahů do stávajících bytových domů
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
ČEPRO, a.s.
Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem   
Stručný popis: Rámcová smlouva bude upravovat veškeré podmínky týkající se předmětu plnění spočívajícího v provedení činností shrnutých pod názvem „Provádění pravidelných elektrorevizí a profylaktických kontrol na čerpacích stanicích EuroOil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem“, v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a na čerpacích stanicích určených zadavatelem na území České republiky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
STAREZ - SPORT, a.s.
Stavební práce v Krytém plaveckém bazénu Ponávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce- oprava a renovace objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie