Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 112 z 12 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci - příloze č. 1 – návrhu kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena v zadávací dokumentaci - příloze č. 2 – Technická specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Technická univerzita v Liberci
066_Ve_ANTeTUL_Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka pro elektrické pohony   
Stručný popis: 4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Technická univerzita v Liberci
060_Ve_ANTeTUL_Moduly nabíjecí stanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Specifikace modulů typ A: - minimální rozsah výstupního napětí 30~120 Vdc, - minimální rozsah výstupního proudu 0-100 Adc trvale v rozsahu 30~120 Vdc; => minimální výstupní výkon sestavy modulů: 144 kW trvale při 120 Vdc při minimálním počtu 6 ks a maximálně 12 ks modulů; Specifikace modulů typ B: - minimální rozsah výstupního napětí modulu 150~500 Vdc, - minimální rozsah výstupního proudu 0-60 Adc trvale v rozsahu 150~500 Vdc; => minimální výstupní výkon sestavy modulů: 300 kW trvale při 400 Vdc při minimálním počtu 6 ks a maximálně 12 ks modulů;
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY PROUDOVÝCH SENZORŮ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023. Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody) a budou uzavřeny Kupní smlouvy. Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva na servis záložních zdrojů UPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování pravidelné profylaktické péče, záručního a pozáručního servisu na zařízení a v rozsahu a specifikaci uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály v rámci projektu Bezpečné pohraničí CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 spolufinancovaného z programu Interreg V.A Česká republika – Polsko - opakovaně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mobilní kontejnerové elektrocentrály blíže specifikované v technických podmínkách, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
POWGEN a.s
Dodávka kogeneračních jednotek do provozoven Jiráskova a Ohrada, Vsetín   
Stručný popis: Předmětem plnění je postupná dodávka 3 ks kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla včetně příslušenství, poskytnutí šéfmontáže a uvedení do provozu, včetně zajištění následného servisu po dobu 50 000 provozních hodin KJ nebo 15 let od protokolárního převzetí každé KJ a uvedení do provozu (do Zkušebního provozu).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Letiště Praha, a.s.
Výměna náhradních zdrojů RWY 06/24   
Stručný popis: Předmětem akce je provedení výměny náhradních zdrojů elektrické energie pro letecká navigační zařízení RWY 06/24 přesného přiblížení III.kategorie a vzletů, včetně dodávky podpůrných technologií (rozvodná zařízení, vzduchotechnika a chlazení zdrojů, spalinovod, palivové hospodářství apod.) a provedení souvisejících úprav stavebních konstrukcí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
MERO ČR, a.s.
Rámcová smlouva na servis záložních zdrojů UPS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování pravidelné profylaktické péče, záručního a pozáručního servisu na zařízení a v rozsahu a specifikaci uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2 – Technická specifikace s položkovým rozpočtem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie