Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Jablonec nad Nisou
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - generátor   
Stručný popis: Předmětem plnění je výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům a stavební úpravy s touto výměnou spojené budou probíhat ve stejných prostorách. Výměna zařízení bude prováděna za plného provozu nemocnice, dodavatel musí zabezpečit mobilní náhradní zdroj elektrické energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Fotovoltaické panely a inventory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku fotovoltaických panelů a inventorů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnějšího soutěžení rozdělil do 2 dílčích částí. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu každé dílčí části veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek, příslušné každé dílčí části.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. – zvýšení dostupnosti služeb UPS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace záložního zdroje napětí do dvou výkonově stejných serveroven umístěných v různých budovách v areálu nemocnice, včetně služby non-stop vzdáleného monitoringu UPS technickou podporou výrobce a dodání inteligentního rozvaděče pro dosažení maximální dostupnosti energie a kontroly nad energetickými centry. Součástí předmětu veřejné zakázky je provádění servisu a technické podpory provozu po dobu 5ti let. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou zařízení přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 ZD. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku licencí, zaškolení uživatelů. Blíže viz ZD
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky elektrocentrál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na dodávku 62 ks elektrocentrál.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Nemocnice Tábor, a.s.
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem min. 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do stávajících rozvodů včetně souvisejících stavebních úprav.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Česká televize
Mobilní agregáty   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka mobilních agregátů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Ministerstvo obrany
Zdroje, sady AKU a nabíječe rdst RF 13, RF 1301, RF 1302, PR 20 - Rámcová dohoda   
Stručný popis: Veřejná zakázka je zadávána s cílem zabezpečení náhradních dílů a zabezpečení provozuschopnosti radiostanic, používaných v AČR, dále k pořízení zdrojů, sad akumulátorů a nabíječů pro tyto radiostanice.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup UPS pro IT infrastrukturu poboček VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem. Předmětem plnění jsou: - dodávky zařízení UPS včetně standardního software, který je součástí dodávaného hardware (to vše dále též jen "zboží") a potřebných licencí, součástí plnění je dále montáž zboží a související instalační práce a převod vlastnického práva ke zboží na zadavatele; - poskytnutí záruky na dodané zboží s podporou ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců; - poskytnutí podpory pro software (záruční a následná podpora); - poskytnutí/zajištění nevýhradních licencí; - uskutečnění workshopu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci - příloze č. 1 – návrhu kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena v zadávací dokumentaci - příloze č. 2 – Technická specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Technická univerzita v Liberci
066_Ve_ANTeTUL_Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka pro elektrické pohony   
Stručný popis: 4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Technická univerzita v Liberci
060_Ve_ANTeTUL_Moduly nabíjecí stanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Specifikace modulů typ A: - minimální rozsah výstupního napětí 30~120 Vdc, - minimální rozsah výstupního proudu 0-100 Adc trvale v rozsahu 30~120 Vdc; => minimální výstupní výkon sestavy modulů: 144 kW trvale při 120 Vdc při minimálním počtu 6 ks a maximálně 12 ks modulů; Specifikace modulů typ B: - minimální rozsah výstupního napětí modulu 150~500 Vdc, - minimální rozsah výstupního proudu 0-60 Adc trvale v rozsahu 150~500 Vdc; => minimální výstupní výkon sestavy modulů: 300 kW trvale při 400 Vdc při minimálním počtu 6 ks a maximálně 12 ks modulů;
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY PROUDOVÝCH SENZORŮ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek proudových senzorů (návlečných transformátorů, Rogowského cívek a senzorů s děleným jádrem) s vybraným uchazečem/uchazeči pro nepřímé měření proudu v distribuční síti nn, pro plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu proudových senzorů zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 01/2020 – 12/2023. Výsledkem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním je uzavření Rámcové dohody o dodávkách zboží na 48 měsíců s vybranými 3 uchazeči s nejnižší cenovou nabídkou za modelový případ v každé Části. Následně bude postupováno dle § 132 odstavec 3) zákona (tj. zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody) a budou uzavřeny Kupní smlouvy. Plnění dle Kupní smlouvy bude na základě Dílčí smlouvy (objednávky).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie