Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup UPS pro IT infrastrukturu poboček VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody na dobu 3 let s jedním dodavatelem. Předmětem plnění jsou: - dodávky zařízení UPS včetně standardního software, který je součástí dodávaného hardware (to vše dále též jen "zboží") a potřebných licencí, součástí plnění je dále montáž zboží a související instalační práce a převod vlastnického práva ke zboží na zadavatele; - poskytnutí záruky na dodané zboží s podporou ve zvýšených parametrech v délce 60 měsíců; - poskytnutí podpory pro software (záruční a následná podpora); - poskytnutí/zajištění nevýhradních licencí; - uskutečnění workshopu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Nemocnice Tábor, a.s.
Úprava elektrického napájení - výměna traf Nemocnice Tábor, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky - výměna napájecích traf v trafostanici v areálu Nemocnice Tábor, a.s. (komplexní výměna 3 ks stávajících olejových traf o výkonu 630 kVA za 3 ks nových, nepoužitých traf o výkonu 800 kVA, instalaci, zprovoznění a napojení včetně souvisejících stavebních úprav).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Transformátory
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Dieselagregát   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka dieselového generátoru a jeho příslušenství, instalace a provedení stavebních prací spojených s instalací dieselagregátu.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Dodávka elektrických dobíjecích stanic   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle §§131 a násl. ZZVZ na minimálně 7, maximálně až 17 dobíjecích stanic.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky elektrocentrál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na dodávku 62 ks elektrocentrál.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Statutární město Jablonec nad Nisou
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. – navazující investice - generátor   
Stručný popis: Předmětem plnění je výměna 2 stávajících náhradních zdrojů za nové odpovídající technicky a provozně současným požadavkům a stavební úpravy s touto výměnou spojené budou probíhat ve stejných prostorách. Výměna zařízení bude prováděna za plného provozu nemocnice, dodavatel musí zabezpečit mobilní náhradní zdroj elektrické energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT-CIIRC: Fotovoltaické panely a inventory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku fotovoltaických panelů a inventorů (dále také jako „zařízení“) pro zadavatele. Zadavatel veřejnou zakázku za účelem efektivnějšího soutěžení rozdělil do 2 dílčích částí. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu každé dílčí části veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek, příslušné každé dílčí části.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Elektronické služby pro Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. – zvýšení dostupnosti služeb UPS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace záložního zdroje napětí do dvou výkonově stejných serveroven umístěných v různých budovách v areálu nemocnice, včetně služby non-stop vzdáleného monitoringu UPS technickou podporou výrobce a dodání inteligentního rozvaděče pro dosažení maximální dostupnosti energie a kontroly nad energetickými centry. Součástí předmětu veřejné zakázky je provádění servisu a technické podpory provozu po dobu 5ti let. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou zařízení přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 ZD. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku licencí, zaškolení uživatelů. Blíže viz ZD
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na dodávky elektrocentrál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na dodávku 62 ks elektrocentrál.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Nemocnice Tábor, a.s.
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem min. 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do stávajících rozvodů včetně souvisejících stavebních úprav.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
Česká televize
Mobilní agregáty   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka mobilních agregátů v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory
Ministerstvo obrany
Zdroje, sady AKU a nabíječe rdst RF 13, RF 1301, RF 1302, PR 20 - Rámcová dohoda   
Stručný popis: Veřejná zakázka je zadávána s cílem zabezpečení náhradních dílů a zabezpečení provozuschopnosti radiostanic, používaných v AČR, dále k pořízení zdrojů, sad akumulátorů a nabíječů pro tyto radiostanice.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Západočeská univerzita v Plzni
Dynamický nákupní systém na laboratorní a měřicí techniku (III.)   
Stručný popis: Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky laboratorní a měřicí techniky za Zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Generátory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie