Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konárny Vily Lanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Inovace laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář – dodávka výukového systému   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vybavení výukového laboratorního pracoviště v oboru elektrotechnika a elektrikář včetně dodávky výukových sestav
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
EGOPEG s.r.o.
RÁMCOVÁ DOHODA – DODÁVKY KOMPONENT PRO SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO MODULU ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ   
Stručný popis: Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, dále dodávky anténních prvků, CCD kamer a termokamer včetně příslušných optických komponent, lineárních pohonů montáží, enkodérů, kabelových sestav a konektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Teplárny Brno, a.s.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 3ks vysoce výkonných dobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění vysoce výkonných dobíjecích stanic, ověření jejich funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení revizních zpráv a záruční servis po celou dobu záruční lhůty. Dodávka vysoce výkonných dobíjecích stanic nezahrnuje práce související s přípravou místa pro umístění dobíjecí stanice (tj. zejména přívod elektřiny, betonový základ atd.). Tyto činnosti nejsou předmětem této veřejné zakázky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
Učebna dalšího vzdělávání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení a elektrotechnických zařízení do učebny dalšího vzdělávání včetně dopravy do místa plnění VZ, umístění na zadavatelem stanovená místa určení, montáže, napojení na rozvody energií a předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce. Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku. Součástí veřejné zakázky je doprava zboží do místa plnění VZ, umístění zboží na zadavatelem stanovená místa určení, zprovoznění pomůcek, proškolení pedagogů ohledně manipulace a běžné údržby pomůcek, případná instalace či montáž pomůcek, napojení na rozvody energií a dále předání veškeré dokumentace vztahující se ke zboží v českém jazyce.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.
Parkovací technologie pro parkoviště „Jelenka II“ a „Chvalšinská“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka parkovací technologie pro dvě parkoviště systému „Parking Český Krumlov“: parkoviště „Jelenka II“ a parkoviště „Chvalšinská“, sloužící primárně pro nástup/výstup autobusů. Další specifikace viz. zadávací dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele na adrese https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/e1d937db-b326-44a4-9efc-43187ebd2c5b, podrobně viz. „Technické podmínky“ a „Výkaz prvků“.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Ministerstvo obrany
Pořízení příslušenství STRK   
Stručný popis: Nákup příslušenství systému taktické radiové komunikace (STRK)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Didaktické pracoviště (pracoviště snímání)   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka níže uvedených pracovišť: • pracoviště kontaktního snímání teploty, • pracoviště bezkontaktního snímání teploty, • pracoviště měření tlaku a vlhkosti, • pracoviště snímání polohy, • pracoviště snímání výšky a hladiny a • pracoviště snímání rychlosti a zrychlení (dále jen „pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání výše uvedených pracovišť dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
E.ON Česká republika, s. r. o.
Dodávka ultra rychlých dobíjecích stanic   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 ks ultra rychlých dobíjecích stanic pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto ultra rychlé dobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění ultra rychlých dobíjecích stanic, ověření jejich funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení revizních zpráv a záruční servis po celou dobu záruční lhůty. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy) a technické specifikaci, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Dodávka ultra rychlých dobíjecích stanic nezahrnuje práce související s přípravou místa pro umístění dobíjecí stanice (tj. zejména přívod elektřiny a betonový základ). Tyto činnosti nejsou předmětem této veřejné zakázky. Podrobně viz ZD.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Inovace laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář – dodávky vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vybavení laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář. Dodávkou vybavení je 1 ks interaktivní tabule, 13 ks notebooků, 1 ks dataprojektoru, 1 ks barevná tiskárna, 1 ks skeneru, 1 ks keramická tabule, 1 ks pákové nůžky, 13 ks otočných židlí, 2 ks dílenských stolů, 4 ks skříní, 1 ks stolní vrtačka, 1 ks dílenský svěrák, 1 ks strojní svěrák, 2 ks osciloskopu, 13 ks pájecích stanic, 13 ks měřících přístrojů dle zadavatelem požadované technické specifikace
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konírny Vily Lanna   
Stručný popis: Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodávky malorozměrových relé – 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody jsou dodávky malorozměrových relé specifikovaných zadavatelem schvalovacím listem technických podmínek č. 36/2016-Z a č. 21/2017-Z určených do stávajících zabezpečovacích zařízení.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektromechanické zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci modelů automatizovaného řízení úloh v oblasti agrárního sektoru   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie