Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Dodávka mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks mobilních pracovišť pro praktickou parametrizaci modulů KNX. Na každém pracovišti budou nainstalovány funkční KNX moduly ve složení a rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace – Technická specifikace předmětu plnění. Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění, instalace včetně ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
VB INNOVATION a.s.
Dodávka dobíjecího centra pro dobíjení elektromobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka rychlonabíjecí stanice (dobíjecího centra) pro dobíjení elektromobilů v areálu zadavatele na adrese S. K. Neumanna 797, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Real time simulátor pro simulace elektroenergetických systémů/Real Time Simulator for Power Systems Simulations   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka real time simulátoru jakožto speciálního výpočetního zařízení, které simuluje elektroenergetické systémy v reálném čase./The subject of the public contract is the delivery of a real time simulator as a special computing device that simulates power systems in real time. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace./The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included to the procurement documents.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Teplárny Brno, a.s.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily – II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné vysoce výkonné dobíjecí (rychlodobíjecí) stanice pro elektromobily (dále též „stanice“), což představuje vlastní dodávku stanic a provedení stavebních úprav pro jejich osazení. Vzhledem k různorodosti předmětu plnění (dodávky / stavební práce), avšak současně vzhledem k nutnosti jisté provázanosti spočívající zejména v časové návaznosti a koordinaci dodávek a stavebních prací, zadává zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělenou na části, čímž jednak poukazuje na již citovanou provázanost obou částí, a dále umožňuje potencionálním dodavatelům podat nabídku na obě části veřejné zakázky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Český svaz plaveckých sportů
Časomíra pro plavání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní časomíry pro plavání jako jednoho (1) kusu kompletního systému se všemi požadovanými součástmi a příslušenstvím, zahrnující také software a doklady k užívání v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace včetně provedení zkušební instalace a zaškolení obsluhy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dobíjecí kupóny a karty O2 Czech Republic   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky O2 telefonních karet, O2 dobíjecích kupónů a O2 předplacených karet.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávky čipových modulů k výrobě čipových karet pro První certifikační autoritu, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je výroba a dodání čipových modulů STARCOS 3.5 s čipem SLE78CLX800P v zapouzdření: T-M8.4-8-1 dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 k rámcové dohodě (která tvoří přílohu č. 1 výzvy), a to v následující konfiguraci: - s inicializační tabulkou CIFADSCSI35-1A-0200_V0F2 a jedinečným ATR (I.CA), nebo - s inicializační tabulkou vytvořenou pomocí konkrétního profilu. Tento profil bude konkretizován v příslušné objednávce (např. ESignK, případně jiný). Účelem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem. Předmět je blíže vymezen v příloze č. 1 ZD (Rámcová dohoda na dodávky čipových modulů).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Vybavení prostor Konírny Vily Lanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vybavení prostor Konírny Vily Lanna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Albertina Trading spol. s r.o.
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly zahájeny a zadány v roce 2018 části 10 - 11 v roce 2019 v samostatných zadávacích řízeních.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
České vysoké učení technické v Praze, Výpočetní a informační centrum
Servis přístupových systémů na bázi RFID technologie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění a provádění pozáruční a průběžné technické podpory, údržba, opravy a servis dodavatelem dodaných a instalovaných přístupových systémů (dále jen PS) na bázi RFID technologie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Teplárny Brno, a.s.
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily – II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné vysoce výkonné dobíjecí (rychlodobíjecí) stanice pro elektromobily (dále též „stanice“), což představuje vlastní dodávku stanic a provedení stavebních úprav pro jejich osazení. Vzhledem k různorodosti předmětu plnění (dodávky / stavební práce), avšak současně vzhledem k nutnosti jisté provázanosti spočívající zejména v časové návaznosti a koordinaci dodávek a stavebních prací, zadává zadavatel tuto veřejnou zakázku rozdělenou na části, čímž jednak poukazuje na již citovanou provázanost obou částí, a dále umožňuje potencionálním dodavatelům podat nabídku na obě části veřejné zakázky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF s.r.o.
Vybavení odborných učeben   
Stručný popis: Dodávka na vybavení odborných učeben elektrotechniky, mechatroniky a výukových CNC strojů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie