Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Real time simulátor pro simulace elektroenergetických systémů/Real Time Simulator for Power Systems Simulations   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka real time simulátoru jakožto speciálního výpočetního zařízení, které simuluje elektroenergetické systémy v reálném čase./The subject of the public contract is the delivery of a real time simulator as a special computing device that simulates power systems in real time. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace./The subject of the public contract is defined in detail by technical, business and other contractual terms and conditions included to the procurement documents.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Český svaz plaveckých sportů
Časomíra pro plavání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní časomíry pro plavání jako jednoho (1) kusu kompletního systému se všemi požadovanými součástmi a příslušenstvím, zahrnující také software a doklady k užívání v množství a kvalitě dle zadávací dokumentace včetně provedení zkušební instalace a zaškolení obsluhy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká pošta, s.p.
Dobíjecí kupóny a karty O2 Czech Republic   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky O2 telefonních karet, O2 dobíjecích kupónů a O2 předplacených karet.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávky čipových modulů k výrobě čipových karet pro První certifikační autoritu, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění této zakázky je výroba a dodání čipových modulů STARCOS 3.5 s čipem SLE78CLX800P v zapouzdření: T-M8.4-8-1 dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 k rámcové dohodě (která tvoří přílohu č. 1 výzvy), a to v následující konfiguraci: - s inicializační tabulkou CIFADSCSI35-1A-0200_V0F2 a jedinečným ATR (I.CA), nebo - s inicializační tabulkou vytvořenou pomocí konkrétního profilu. Tento profil bude konkretizován v příslušné objednávce (např. ESignK, případně jiný). Účelem zadávacího řízení bylo uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem. Předmět je blíže vymezen v příloze č. 1 ZD (Rámcová dohoda na dodávky čipových modulů).
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019 - II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Albertina Trading spol. s r.o.
Dodávka komponentů plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
12. část – Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek   
Stručný popis: Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly zahájeny a zadány v roce 2018 části 10 - 11 v roce 2019 v samostatných zadávacích řízeních.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
FSv - Dodávka virtuální reality   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka virtuální reality.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
ČEZ Distribuce, a. s.
DODÁVKY PŘIJÍMAČŮ HDO S BATERIÍ   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění Přijímačů HDO s baterií vč. příslušenství pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 03/2020 – 02/2024.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodávka čipových předlaminátů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s požadovanými typy čipových modulů, popř. s definovanými kombinacemi typů čipových modulů, vyráběných nejen v základní verzi z PVC materiálu, ale rovněž předlaminátů vyráběných z polykarbonátu (PC) dle potřeb zadavatele. Bližší technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
Laboratorní mikrovlnný systém - 8/16-019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu laboratorního mikrovlnného systému určeného pro tlakový minerální rozklad vzorku a mikrovlnnou asistovanou extrakci s odparkou kyselin po mineralizaci.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
EGOPEG s.r.o.
RÁMCOVÁ DOHODA – DODÁVKY KOMPONENT PRO SESTAVENÍ ZÁKLADNÍHO MODULU ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI BEZPILOTNÍCH PROSTŘEDKŮ   
Stručný popis: Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, dále dodávky anténních prvků, CCD kamer a termokamer včetně příslušných optických komponent, lineárních pohonů montáží, enkodérů, kabelových sestav a konektorů.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie