Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 351 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin a Piperacilin / Tazobactam pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Studijní medikace pro účely akademického klinického hodnocení léčivého přípravku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka studijní medikace pro účely akademického klinického hodnocení léčivého přípravku v rámci projektu „Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kariogenním Šoku - studie DAPT-SHOCK AMI: PRAGUE 23; reg. č. NV19-02-00086“ . Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem Nadroparin   
Stručný popis: 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem Nadroparin, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou DIMETHYL-FUMARÁT (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávka léčivých přípravků pro respirační systém, antiinfektiv pro systémové užití, očkovací látky, antineoplastika a imunomodulátory pro Oblastní nemocnice Středočeského kraje   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná dodávka léčivých přípravků pro respirační systém, antiinfektiv pro systémové užití, očkovací látky, antineoplastika a imunomodulátory uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace do sídla společných zadavatelů: 1. Vančurova 1548, Kladno 272 59 Ústavní lékárna pavilon E. 2. třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav 29301, Ústavní lékárna – Palackého 150, Mladá Boleslav 29301 3. Máchova 400, Benešov 256 01, Ústavní lékárna - pavilon I Podrobná specifikace předmětu plnění včetně předpokládaného rozsahu plnění po dobu trvání jednotlivých rámcových dohod, je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace (pro každou část veřejné zakázky na samostatném listě této přílohy). Účelem zadávacího řízení veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod bez obnovení soutěže v rámci všech částí veřejné zakázky. Zakázka je zadávána sdružením zadavatelů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky ENOXAPARIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky ENOXAPARIN, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Infúzní roztoky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky infúzních roztoků po dobu platnosti kupní smlouvy na základě dílčích objednávek zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP - Antirevmatika a protizánětlivé léky I. – Neodolpasse   
Stručný popis: Cílem zadavatele je zajistit pro svou činnost dodávky léčivých přípravků Neodolpasse pro léčbu hospitalizovaných pacientů. Léčivé přípravky jsou určeny pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - TOFACITINIB   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou průběžné dodávky léčiva Tofacitinib. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - OLARATUMAB   
Stručný popis: Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva OLARATUMAB. Smlouva bude uzavřena na dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - BARICITINIB   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou BARICITINIB, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMAB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou NATALIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – SORAFENIB - TOSILÁT   
Stručný popis: Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva SORAFENIB - TOSILÁT.Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - INTERFERON BETA 1 B II.   
Stručný popis: Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva INTERFERON BETA 1B. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem sekukinumabu a basiliximabu   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem sekukinumabu a basiliximabu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie