Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 488 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru - op   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru - op   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice České Budějovice, a.s.
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunolog   
Stručný popis: Specifikace plnění: Jedná se o dodávky fluorescenčně značených specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci lymfocytárních, resp. leukocytárních populací pro diagnostiku buněčné imunity, primárních a sekundárních imunodeficiencí a hematologických malignit (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelomy, MDS, PNH aj.) v rámci Jihočeského kraje. Součástí jsou také kalibrační a kontrolní materiály a běžný spotřební materiál. Vícebarevná analýza je následně hodnocena na 3L průtokovém cytometru Navios od firmy Beckman Coulter, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Bílovecká nemocnice, a.s.
„DODÁVKA LÉKŮ PRO BÍLOVECKOU NEMOCNICI, a.s.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léků, které jsou určeny pro poskytování zdravotnické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení bude s vybraným dodavatelem uzavřena rámcová kupní smlouva na 1 rok s maximální výší plnění 4 mil. Kč bez DPH. Vlastní plnění bude realizováno na základě písemné výzvy, formou dílčí objednávky, k poskytnutí dílčích plnění. Bližší informace ke specifikaci předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace –„Specifikace položek předmětu dodávky“. V příloze zadávací dokumentace č. 4 – „Rozpočet – podklad pro hodnocení nabídek“ jsou uvedeny předpokládané objemy plnění v průběhu 12 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
„Distribuce očkovacích látek proti spalničkám v rámci preventivního programu na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem v letech 2019-2021“.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti spalničkám podle antigenního složení pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem, zejména z resortu ministerstva vnitra České republiky Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a dalším poskytovatelům zdravotních služeb na základě objednávek pracovišť ZP MV ČR v letech 2019 až 2021, nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o očkovací látku, která není hrazena věkovým skupinám dle zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ZUUL – očkovací látky 2020   
Stručný popis: postupná dodávka očkovacích látek podle aktuální potřeby zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
ZUUL – kultivační půdy 2019   
Stručný popis: postupná dodávka hotových médií pro kultivaci mikroorganismů a dalších prostředků podle aktuální potřeby zadavatele, dodávaných na jednotlivá pracoviště zadavatele výběrem z pracovišť uvedených v příloze 6 ZD
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Zajištění imunohematologických vyšetření pro Transfuzní oddělení FN HK   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik a veškerého dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění imunohematologických vyšetření v požadovaném rozsahu, struktuře a provozní době pracovišť zadavatele, včetně bezplatné výpůjčky minimálně 2 nových plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření a minimálně 2 záložních plně automatických analyzátorů potřebných pro provádění imunohematologických vyšetření po dobu 4 let na 2 pracovištích Transfuzního oddělení ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (na každé pracoviště minimálně 2 přístroje).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v nemocnici Liberec. Nabídnutý hemokultivačního systém musí splňovat všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 – Formulář technické specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Brno
Vinorelbin - ditartarát   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Vinorelbin - ditartarát   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Ustekinumab   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Ustekinumab   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie