Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti Fakultní nemocnice Olomouc   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění majetku, pojištění obecné a profesní odpovědnosti, a to v souvislosti s činností FNOL dle její zřizovací listiny
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Frýdek-Místek
Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti za škodu. Jedná se o: 1) Povinné smluvní pojištění, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá ze zvláštních předpisů, zejména - povinné pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou, - povinné pojištění poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou. 2) Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká dobrovolně, závisí na vůli pojistníka uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- zejména pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na pojistné období od 01.01.2020 na dobu neurčitou.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Pojištění majetku a odpovědnosti podniku   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pojištění: nemovitého i movitého majetku zadavatele, včetně pojištění skel; přerušení provozu zadavatele; obecné odpovědnosti zadavatele k náhradě újmy včetně újmy způsobené vadou výrobku; jakož i další pojištění s těmito druhy pojištění související.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Město Šumperk
Pojištění majetku a odpovědnosti, pojištění motorových vozidel - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část 1: Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění majetku – živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení a vandalismu, poškození zateplené fasády, pojištění nákladů na demolici, odstranění…atd, pojištění skel, elektroniky, strojních zařízení, pojištění lesů atd. Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti zadavatele Část 2 Pojištění motorových vozidel Havarijní pojištění vozidel vč. pojištění výhledových skel, zavazadel, úrazu dopravovaných osob a tzv. povinné ručení – pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a další.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro roky 2019 a 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ, zadávaných na základě uzavřených rámcových dohod s jedním dodavatelem, je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel pro jednotlivé veřejné zadavatele Ministerstva vnitra ČR pro roky 2019 a 2020. Pro rok 2021 si centrální zadavatel vyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona do výše 30% finančního limitu pro roky 2019 a 2020. Konkrétní plnění budou poskytována na základě dílčích pojistných smluv.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel v resortu MPSV   
Stručný popis: CPV: Pojištění motorových vozidel | 66514110-0 Pojištění odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla | 66516100-1 Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, dále nově pořízených vozidel v průběhu plnění veřejné zakázky a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod., a to dle potřeby centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Brno
Nákup akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o prodeji a koupi akcií.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Služby na správu majetku a úschovu cenných papierov
Městská část Praha 7
Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby pojištění majetku a odpovědnosti s názvem „Poskytnutí smluvního pojištění majetku a odpovědnosti Městské části Praha 7 pro období 2020-2023" rozdělenou na části v souladu s § 18 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p.
Služby operativního leasingu osobních vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na pronájem nových osobních vozidel z výroby. Vozidla budou pořízena formou full servisu operativního leasingu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Pojištění vozidel resortu MPSV 2020 - 2022   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexního souboru pojišťovacích služeb: - zajištění pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, - havarijní pojištění (dvě varianty spoluúčasti při havarijním pojištění, možnost sjednat službu GAP 2, náhradní vozidlo) a - doplňková pojištění (pojištění zavazadel, pojištění skel, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel). Předmětem plnění veřejné zakázky je jak pojištění vozidel, která jsou součástí stávajícího vozového parku spravovaného resortem práce a sociálních věcí, nýbrž také pojištění vozidel nově pořízených v průběhu plnění veřejné zakázky, a rovněž reakce na případné změny vozového parku, např. vyřazování vozidel apod.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Česká televize
Pojištění vozidel 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Povodí Odry, státní podnik
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel na období 2020 - 2025   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku proti vybraným rizikům, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištěním vozidel zadavatele. Pojištění majetku je rozděleno na části dle typu pojistných rizik.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová smlouva o leasingové obchodní operaci   
Stručný popis: Předmětem plnění Smlouvy je: a) komplexní zajištění služeb v oblasti vozového parku pro leasingového nájemce formou full service leasingu předmětných vozidel, zpětného operativního leasingu a komplexní správy vozového parku leasingového nájemce b) odkup stávajících předmětných předmětných vozidel c) zajištění obměny stávajícího vozového parku novými vozidly d) umožnění přístupu leasingovému nájemci ke sledování off-line komplexních i dílčích zpráv o jeho vozovém parku po dobu trvání leasingových smluv, což zahrnuje zejména - sledování přehledu splátek k jednotlivým vozidlům, přehled tankservisů, přehled přefakturovaných položek, možnost výpisu platebního kalendáře, celkový přehled o jednotlivých leasingových smlouvách atd..
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie