Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 54 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Státní fond dopravní infrastruktury
Operativní full service leasing osobních vozidel pro SFDI III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby Operativního full service leasingu osobních vozidel pro supervize stavebních prací pro zadavatele na základě uzavřené rámcové dohody. Zadavatel předpokládá pořízení 22 ks osobních motorových vozidel. Zadavatel předpokládá odběr většiny z uvedených 22 osobních vozidel v prvním roce účinnosti rámcové dohody. Zbylá vozidla zadavatel předpokládá odebrat ve druhém roce účinnosti rámcové dohody. Vozidla budou zadavateli poskytnuta formou dlouhodobého operativního leasingu s uzavřenou kalkulací s fixní měsíční splátkou se službami, které jsou společně s vozidly blíže specifikované v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek, jež jsou stanoveny v zadávcí dokumentaci, včetně jejích příloh.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Univerzita Karlova, Rektorát
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb pojišťovacího zprostředkovatele. Veřejná zakázka je vyhlášena jako celouniverzitní zakázka, tzn., že předmět plnění veřejné zakázky bude zadavatel pořizovat pro sebe, fakulty a součásti. Podrobněji specifikováno v zadávací dokumentaci.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s. , ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
Pojištění vozidel   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výkon pojišťovací činnosti pojistitelem spočívající v pojištění flotily čítající cca 4 300 vozidel ve vlastnictví zadavatelů. Pro plněné této Veřejné zakázky bude uzavřena pojistná smlouva s jediným dodavatelem.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Slezská univerzita v Opavě
Operativní leasing automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na „Operativní leasing automobilů“ dle požadavků a obchodních podmínek zadavatele. Na základě této rámcové dohody poskytne dodavatel zadavateli do užívání nové osobní automobily, jejichž základní konfigurace jsou uvedeny ve specifikacích, které jsou přílohami č. 2 (Specifikace vozidla typu A) a č. 3 (Specifikace vozidla typu B) výzvy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění cestovního pojištění MENDELU 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí cestovního pojištění na dobu 24 měsíců od 1. 6. 2018 do 30. 5. 2020.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Pardubický kraj
Výběr pojistitele Pardubického kraje   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za újmu. Podrobnosti jsou stanoveny v Pojistně technická dokumentaci, která je přílohou č. 3. zadávací dokumentace. Účastníci jsou povinni nabídnout pojištění jako jeden celek, nikoliv jen dílčí plnění. Riziková zpráva pro lokalitu Pardubický zámek a Nemocnice Pardubického kraje, seznam subjektů zadavatele a škodní průběh jsou přílohou zadávací dokumentace (přílohy č. 4 až 6).
Finančné a poisťovacie služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Operativní leasing osobních automobilů na období 2018 - 2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých zakázek na služby, jež budou spočívat v operativním leasingu osobních automobilů – full service leasing, tedy pronájmu osobních automobilů, včetně dalších služeb s tímto pronájmem souvisejících zejména pojištění, silniční daň, dálniční známka, pravidelné servisní prohlídky, veškeré opravy, pneumatiky, poplatek za rádio atd.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Pojištění nemovitého a movitého majetku, pojištění odpovědnosti za újmu, pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotních služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a profesní odpovědnosti provozovatele zdravotnických služeb.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Národní galerie v Praze
Pojištění exponátů a uměleckých děl výstavy Alberto Giacometti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pojištění uměleckých děl pro výstavu Alberto Giacometti, která se bude konat od 18. července 2019 do 1. prosince 2019 v Národní galerii v Praze ve Veletržním paláci. Pokračování v II.2.4) Popis zakázky.
Finančné a poisťovacie služby
ČEPRO, a.s.
Pojištění pohledávek   
Stručný popis: Předmětem pojistných smluv bude pojištění pohledávek zadavatele za odběrateli zadavatele, přičemž jde o pohledávky za neuhrazené pohonné hmoty a látky prodávané zadavatelem těmto odběratelům, a to jak formou velkoobchodu, tak i formou kartového prodeje.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 2019-2021, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy v části č. 1 a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení po území České republiky a u vybraných zařízení i mimo území České republiky v části č. 2, vždy v období od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2021, a to za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodavatel služby operativního leasingu osobních vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pronájem osobních automobilů, používající se pro dopravu osob, tj. osobních automobilů kategorie M1 ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění.
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Bankové služby
Česká televize
Pojištění vozidel 2020 - 2023   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou z provozu vozidel zadavatele včetně doplňkového pojištění a havarijního pojištění
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Lesy České republiky, s.p
Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel LČR - II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou pojišťovací služby spojené s pojištěním majetku, odpovědnosti za újmu a vozidel zadavatele, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Statutární město Jablonec nad Nisou
Pojištění nemovitého a movitého majetku a pojištění odpovědnosti za újmu statutárního města Jablonec nad Nisou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za újmu.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie