Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 50 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Cévní protézy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních protéz po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Plzeň
Kardiovertery-defibrilátory 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky stimulačních systémů implantabilních kardioverterů – defibrilátorů, v kategoriích Basic i Premium, včetně elektrod dle následující základní specifikace: Část Název části Předpokládaný roční počet kusů 1 ICD s možností vzdálené kontroly pacienta včetně jednotky pro vzdálenou monitoraci 40 2 ICD s možností vyšetření pomocí magnetické rezonance 40 3 ICD s možností pokročilého nastavení parametrů zpracování signálu 40 4 ICD s možností včasného upozornění hrozícího srdečního selhání 40
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - dodávky implantabilních kardiovertrů-defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantabilních kardiovertrů-defibrilátorů (ICD) včetně příslušenství určených k zajištění léčby srdečních arytmií a prevence náhlé srdeční smrti pro potřeby Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM – Aortální chlopeň biologická, samoexpandibilní s možností repozice a vysokou flexibilitou   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM), a to dodávky aortální biologické samoexpandibilní chlopně s možností repozice určené k transkatétrové náhradě aortální chlopně u nemocných s významnou aortální stenózou a zvýšeným rizikem kardiochirurgické operace. Součástí plnění je také zajištění klinické a technické podpory, poskytování hot-line služeb a zajištění školení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka techniky pro mimotělní oběh 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) techniky pro mimotělní oběh dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Kardiochirurgické oddělení (KCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného poskytování servisního zabezpečení v rozsahu dále specifikovaném po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístrojů (zadavatel stanovuje předpokládanou životnost přístroje na 10 let). Základní specifikace částí je následující: • Část 1: Přístroje pro mimotělní oběh • Část 2: Ohřívací-chladicí jednotka
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Ostrava
Arteficiální svěrač adjustabilní   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky arteficiálního svěrače adjustabilního s kompenzačním balónkem v případě 1. části veřejné zakázky a arteficiálního svěrače adjustabilního bez kompenzačního balónku v případě 2. části veřejné zakázky. V obou částech veřejné zakázky budou dodávky předmětu plnění probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Kliniky urologické FN Ostrava. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky srdečních chlopní a anuloplastických prstenců   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, jsou průběžné dodávky srdečních chlopní k nahrazení poškozených (patologických) srdečních chlopní a zabezpečení jednosměrného toku krve a anuloplastických prstenců k plastikám u srdečních chlopní sloužících ke zmenšení, stabilizaci a remodelaci srdeční chlopně pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Cévní protézy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky níže uvedených cévních protéz po dobu 4 let. Zakázka je rozdělena na 9 části.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Dodávky kardiostimulátorů pro ONK   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky kompletů kardiostimulátorů včetně elektrod a samotných kardiostimulátorů bez elektrod k zajištění komplexní funkčnosti implantovaného systému dle zadavatelem stanovených parametrů. Dále jsou předmětem veřejné zakázky dodávky implantabilních dlouhodobých srdečních monitorů s pacientským aktivátorem a možností dálkové monitorace srdeční činnosti u pacientů s podezřením na srdeční arytmii nebo zvýšeným rizikem srdečních onemocnění.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017 a ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem zadávacího řízení zadavatele Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje je výběr dodavatele a uzavření s ním Rámcové dohody na dodávky 10 ks mobilních monitorovacích zařízení (defibrilátorů). Přesné vymezení a specifikace předmětu veřejné zakázky je definována v Příloze Rámcové dohody. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci programu „13508 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací“, Registrace akce id. č. 135D082001704 ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2017 (pořízení 7 ks defibrilátorů) a id. č. 135D082001812 ZZS Pardubického kraje-mobilní monitorovací zařízení-2018 (pořízení 3 ks defibrilátorů) správce programu (poskytovatele) Ministerstva zdravotnictví.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky - umělé tělní náhrady pro neurochirurgii - nové vyhlášení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky zdravotnických prostředků – umělých tělních náhrad v předpokládaném rozsahu, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 Technická specifikace. Jedná se o opakované vyhlášení dříve zrušené veřejné zakázky, v rámci nového vyhlášení zadavatel provedl malé úpravy v technické specifikaci v částech 2, 3, 5 a 10. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky na dodávky zdravotnických prostředků, je požadavek na zřízení konsignačního skladu zboží dodavatele u zadavatele, zaškolení a průběžné školení zaměstnanců, technická podpora, výpůjčka instrumentária. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 28 částí.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátoru s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Plzeň
Spotřební materiál k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k mobilnímu automatickému přístroji Multifiltrate dle přílohy zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Kardiovertry-ICD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup kompletního systému ICD kardiovertrů-defibrilátorů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Bezstehové biologické chlopně 2018   
Stručný popis: Bezstehové biologické chlopně 2018 - plnění za rok 2018
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie