Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa Krkonošského národního parku
Dodávka služebních stejnokrojů - OOPP   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku služebních stejnokrojů pro zaměstnance Správy KRNAP (osobní ochranné pracovní pomůcky OOPP). Jedná se o dodávky stejnokrojů dle aktuálních potřeb zadavatele, přičemž součástí zakázky je i výroba znaku (loga) a nalepení nebo vyšití znaku (loga) v souladu s technickou specifikací. Veškeré stejnokroje musí barevně ladit, včetně pánského a dámského provedení. Oblečení musí být pohodlné pro celodenní nošení jednak v terénu a jednak v kanceláři. Zaměstnanci správy v tomto oblečení musí vykonávat venkovní práce, tak aby co nejméně rušili okolní zvěř, přičemž současně plně reprezentovali národní park.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Městská část Praha 1
Plovoucí molo pro JSDH Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výroba plovoucího mola pro JSDH Praha 1
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky OOPP
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
ZZS ZK – dodávky OOPP pro členy výjezdových skupin a operátory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy zvlášť pro každou část veřejné zakázky, přičemž podle každé z těchto rámcových smluv budou na základě dílčích objednávek zadavatele prováděny průběžné dodávky ochranných osobních pracovních prostředků pro členy výjezdových skupin a operátory zadavatele, dle specifikace uvedené pro každou část veřejné zakázky v přílohách č. 1a, č. 1b, č. 1c a č. 1d k výzvě k podání nabídek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
ZZS Pardubického kraje – dodávky ochranných pracovních prostředků 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních oděvů, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „OOPP“). Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace „Charakteristika předmětu veřejné zakázky –ZZS PAK OOPP 2019“
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je Nákup 5 sad nakolejovacího zařízení viz. příloha č. 1 Výzvy - technická specifikace
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Rámcová dohoda - zásahové oděvy I pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Čerpání dodávek zásahových oděvů I pro hasiče z rámcové dohody až do výše předpokládané hodnoty VZ.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Rámcová dohoda - zásahové oděvy I pro hasiče   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku zásahových oděvů I pro hasiče. Předpokládané množství je 100 ks. Rámcová dohoda je ukončena vyčerpáním předpokládané hodnoty VZ nebo uplynutím termínu 15.3.2020.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Obec Orlické Záhoří
Posílení vybavení JSDH Orlické Záhoří   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je modernizace a doplnění zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Orlické Záhoří. V rámci projektu bude pořízen 1 set specializované techniky pro odstraňování spadlých stromů (pro odstraňování důsledků nadprůměrných srážek a masivních námraz) a 2 sety vybavení pro odstraňování následků extrémního sucha (složené z elektrocentrály, kontejnerového podvozku a cisterny na pitnou vodu). Zboží bude nové, nepoužité. Vybavení pro odstraňování spadlých stromů musí splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období do 30. 9. 2020 ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5-ti sad hydraulického vyprošťovacího zařízení s elektrickým pohonem, dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období do 30. 9. 2020 ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Městská část Praha 1
Plovoucí molo pro JSDH Praha 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výroba plovoucího mola pro JSDH Praha 1
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Speciální reflexní vesta DP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1 023 kusů speciálních vest reflexních DP
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Česká republika- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Náhradní díly a servis technických prostředků Dräger 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání náhradních dílů a servis technických prostředků Dräger pro roky 2019 - 2021. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: a) část 1 - Náhradní díly - dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu pro zajištění provozu a pravidelného servisu technických prostředků a dýchacích přístrojů firmy Dräger Safety s.r.o. b) část 2 - Servis - provádění servisu, revizí a oprav technických prostředků a přístrojů firmy Dräger Safety s.r.o..
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie