Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2043 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Malešická, 3. etapa, Praha 3, č.akce 1000053   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající místní komunikace Malešická v úseku Jilmová – K Červenému dvoru v Praze 3, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národní galerie v Praze
Transporty uměleckých děl a předmětů pro výstavu Václav Hollar a msitrovství kresby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních transportů exponátů výstavy „Václav Hollar a mistrovství kresby“, září 2019 – leden 2020.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Ředitelství silnic a dálnic ČR
STC kraj - Oblast JIHOZÁPAD vodorovné dopravní značení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci zakázky bude prováděno vodorovné dopravní značení na komunikacích I. třídy a dálnicích II. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti jihozápad po dobu 48 měsíců.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba laboratorních přístrojů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu oddělení fyzikálních vlastností hornin Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve vnitrobloku na Puškinově náměstí v Praze 6. Předmětem navrhovaných stavebních zásahů je celková rekonstrukce a dílčí disposiční úprava, která nemá dopad do základní nosné konstrukce objektu. Harmonogram výstavby (etapovitost) je podmíněn požadavkem zadavatele realizovat rekonstrukci stavby při současném omezení provozu oddělení a zároveň rozdělením prostředků poskytovaných na realizaci stavby zřizovatelem zadavatele – AV ČR – v rámci let 2019, 2020 a 2021. Proto je uvažována i uvedená prodloužená lhůta výstavby.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Kinematický stolek "Rocking stage" pro SEM Tescan FERA3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je provedení upgrade skenovacího elektronového mikroskopu Tescan FERA3 GMU S/N: MI3311472CZ dodáním kinematického stolku „Rocking stage“ včetně dopravy a instalace v laboratoři zadavatele.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
Povodí Vltavy, státní podnik
Nákup kráčivého rypadla (rok 2019)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kráčivého rypadla včetně doplňkového vybavení.
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Stroje na terénne úpravy a hĺbenie a súvisiace...  >  Mechanické lopaty, rýpadlá (exkavátory) a...
Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví
Dodávky originálního spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje Konica Minolta a Hewlett Packard   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro každou část veřejné zakázky na průběžné dodávky originálních tonerů a náplní do tiskáren a kopírovacích strojů typově specifikovaných dle zadavatelem aktuálně používaných tiskáren a kopírovacích strojů.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Zakázka v rámci DNS – Dodávky OOPP pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky OOPP dle potřeb zadavatele na období do 30. 9. 2020 ode dne uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek OOPP (Příloha č. 5 této ZD). Předmět plnění musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů, jakož i technických norem a schválení platných na území České republiky, včetně norem vycházejících z komunitárního práva (práva Evropské unie), a musí být v souladu s technickou specifikací dle Přílohy č. 4 této ZD (pro každou část veřejné zakázky), jakož i s požadavky obvyklé kvality a bezvadného zpracování hodící se pro účel, k němuž je takovéto zboží obvykle používáno.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 5: Dodávka standardního ICT vybavení pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání vybraného kancelářského ICT vybavení pro Zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „ÚVN–VoFN Praha – přístavba pavilonu CH 1“ je realizace přístavby pavilonu CH v areálu ÚVN v Praze dle projektové dokumentace vypracované společností DOMY s.r.o.
Stavebné práce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Servis a odborná údržba SPECT   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu 4 let dle ostatních zadávacích podmínek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Povodí Vltavy, státní podnik
Poskytování úklidových služeb v budovách Holečkova 3178/8 a Grafická 36   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování úklidových služeb v budovách Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8 a Grafická 36 Praha 5
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Středočeský kraj
Zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních systémů krajského úřadu (II)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek zboží (HW a SW produkty) a zajištění externích služeb, včetně integrace dodaných komponent a migrace stávajících dat, jehož cílem je vytvoření systému zajišťujícího kybernetickou bezpečnost významných informačních systémů Středočeského kraje a to pomocí implementovaných technologií, které zajistí komplexní monitoring ICT prostředků, kontrolu činností všech registrovaných uživatelů na všech úrovních zpracování dat, sledování datového provozu informační infrastruktury a které budou registrovat útoky na prostředky ICT a průběžně odhalovat případné interní a externí útočníky a nestandardní chování.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie