Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 71.19 Vybavení zahrady MŠ I. Herrmanna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je úprava školní zahrady tak, aby byla bezpečná a vedla ke zvýšené pohybové zdatnosti.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Město Frýdlant nad Ostravicí
Lesní stezka Vyhlídka ve Frýdlantu nad Ostravicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vytvoření naučné lesní stezky s přidruženými edukativními prvky. Nově v prostoru vzniknou tři spojnice mezi navrženými cestami, tak aby vznikl vycházkový okruh. Podél stezky budou umístěny edukativní a odpočinkové prvky, zaměřené na biotu oblasti Moravskoslezských Beskyd a Frýdlantska. Pro účely venkovní výuky bude vybudován menší altán přírodního charakteru. Pro účely aktivního odpočinku bude vybudována poblíž hlavní silnice venkovní posilovna s řadou posilovacích a protahovacích komponentů. Všechny prvky jsou navržené z přírodních materiálů, a proto budou dobře korespondovat s lesním charakterem porostu. Předmětem veřejné zakázky bude také řešení vegetace v lokalitě. Na předmětném území tak vznikne okružní naučná stezka, podél níž bude umístěno devět dřevěných laviček. Podél celého okruhu budou tematicky umístěny informační panely s odpovídajícími obrázky a texty.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
statutární město Brno
Zámecké hřiště v Zámeckém parku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla: Zámecké hřiště v zámeckém parku, a to ve specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace díla. Dílo bude dodáno včetně potřebné certifikace a veškeré dokumentace potřebné pro provoz hřiště (mj. montáž info tabule s provozním řádem, návod k použití, revizní zpráva)
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 51.19 Likvidace a náhrada nevyhovujících prvků dětských hřišť v městském obvodu Ostrava-Jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na likvidaci a náhradu nevyhovujících prvků dětských hřišť na základě požadavků objednatele na území městského obvodu Ostrava-Jih do 31. 12. 2019 v souladu s právními předpisy.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Statutární město Kladno
Přírodní zahrada - Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu „Přírodní zahrada – Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno“. Jedná se o realizaci stavby zahrady v přírodním stylu v areálu mateřské školy Montessori, Na Vyhaslém 3197, Kladno, parc. č. 4428/20 a parc. č. 4428/21 k.ú. Kladno, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, smlouvou o dílo a výkazem výměr, které jsou přílohami této zadávací dokumentace.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Město Žďár nad Sázavou
Úpravy přírodních zahrad 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodních zahrad včetně dodávky herních prvků pro 7,8,12 MŠ a 4,5 ZŠ ve Žďáře nad Sázavou. Předmět veřejné zakázky je v souladu se zněním § 35 v návaznosti na ust. § 101 zákona rozdělen na 5 dílčích částí, a to: 1. dílčí část - projekt č. 02851862, Základní škola Švermova 1132/4, Žďár nad Sázavou - 4ZŠ - Přírodní zahrada Broučkiáda 2. dílčí část – projekt č. 06951862, Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou 5ZŠ- Živá zahrada 3. dílčí část – projekt č. 04211862, 7MŠ Haškova 1150/14, Žďár nad Sázavou Zahrada objevů a poznání 4. dílčí část – projekt č. 08791862, 8MŠ Vysocká 232/10, Žďár nad Sázavou Přírodní zahrada- pozorujeme doma i na sluníčku 5. dílčí část – projekt č. 103711861, 12MŠ Veselská 26/39, Žďár nad Sázavou Přírodní vzdělávací zahrada Účastník se může přihlásit do kterékoliv části veřejné zakázky a současně i do libovolného počtu částí (tj. může se přihlásit do jedné až do pěti částí veřejné zakázky).
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Statutární město Kladno
Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu - Přírodní zahrada MŠ Na Růžovém poli 2019. Jedná se o stavbu přírodní zahrady mateřské školy.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Fotbalový klub Dobrovice, z.s.
Rekonstrukce hrací plochy FK Dobrovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající v rekonstrukci hrací plochy fotbalového klubu Dobrovice, tj. vybudování nové plochy fotbalového hřiště včetně jejích konstrukčních vrstev, hybridního trávníku v brankovištích, automatického zavlažovacího systému, osazení novými brankami, střídačkami, záchytnou konstrukcí a zábradlím. Podrobně je specifikace zakázky popsána v příloze č. 1 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
DODÁVKA HRAČEK DO PRODEJEN SUVENÝRŮ V AREÁLU ZOO PRAHA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 4 dodavateli v každé části veřejné zakázky na dodávku hraček do obchodů se suvenýry v Zoo Praha.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 122.18 Přírodní zahrady MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Zlepšovatelů, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování přírodních zahrad včetně dodávky herních prvků na MŠ F. Formana, MŠ Tarnavova, MŠ Šponarova, MŠ Mitušova 4, MŠ Zlepšovatelů. Spolufinancování ze zdrojů EU, Evropské unie, výzvy č. 16/2017 v rámci Národního programu Životní prostředí, prioritní osy 6.1.C Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely environmentálního vzdělávání, č. 04901862, MŠ F. Formana, název projektu Přírodní zahrada – Zelená učebna č. 07521862, MŠ Tarnavova, název projektu Zpátky ke kořenům na MŠ Tarnavova č. 04021862, MŠ Zlepšovatelů, název projektu V rytmu Živlů č. 04941862, MŠ Šponarova, název projektu Živly kolem nás a v nás č. 05141862, MŠ Mitušova, název projektu Síla Živlů
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie