Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TJ BLATNÁ z.s.
"Fotbalové hřiště s UMT Blatná"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je oprava stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Město Rokycany
Dodávka 1 kusu elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Rokycanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 kusu elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro zimní stadion v Rokycanech, včetně její dopravy a zprovoznění v místě plnění, předvedení funkčnosti a kvalifikovaného zaškolení. Dodaný stroj bude nový, nepoužitý, nerepasovaný, veškerá příslušenství budou v továrním provedení.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Koupě nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy včetně příslušenství
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
Výstaviště Praha, a.s.
Dodávka elektrické rolby na úpravu ledu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka elektrické rolby na úpravu ledové plochy pro areál Výstaviště Praha – pro potřeby zadavatele související s provozem zimního stadionu v areálu Výstaviště Praha, zaškolení zaměstnanců zadavatele v obsluze této rolby a zajištění záručního servisu rolby.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
DODÁVKA HRAČEK DO PRODEJEN SUVENÝRŮ V AREÁLU ZOO PRAHA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody se 4 dodavateli v každé části veřejné zakázky na dodávku hraček do obchodů se suvenýry v Zoo Praha.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Univerzita Hradec Králové
Dodávka koncertního křídla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka koncertního křídla pro Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, tj. k přípravě, nácviku a provedení uměleckých děl studenty a pedagogy školy nebo tuzemských či zahraničních hostů.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
město Tachov
Dodávka rolby na elektrický pohon pro Zimní stadion Tachov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka rolby s elektrickým pohonem na úpravu ledové plochy. Předmět veřejné zakázky je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Strojové vybavenie alebo prístroje na voľný čas
Ostravská univerzita
Dodávka vybavení pro atletiku a míčové sporty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro atletiku a míčové sporty dle specifikace uvedené v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je doprava zboží do místa plnění. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Podpora rozvoje studijního prostředí na OU“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008534.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Hudební nástroje - FAGOTY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hudební nástroje - FAGOTY 3 ks
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Ministerstvo obrany
Hudební nástroje 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Ministerstvo obrany
Hudební nástroje 2019 - II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka hudebních nástrojů, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2 ZD. Účelem nákupu je provedení obměny zastaralých a již nevyhovujících hudebních nástrojů pro Ústřední hudbu AČR (dále jen „ÚH AČR“) a Vojenskou hudbu Olomouc (dále jen „VH Olomouc“).
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti
Masarykova univerzita
Klávesové nástroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení 7 kusů profesionálních klávesových hudebních nástrojů pro účely výuky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.Veřejná zakázka je rozdělena na části. Dodavatel může podat nabídku do jedné, do více či do všech částí veřejné zakázky Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Klávesové nástroje II.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks klávesových nástrojů pro účely výuky na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hudobné nástroje a ich časti  >  Hudobné nástroje
Město Frýdlant nad Ostravicí
Lesní stezka Vyhlídka ve Frýdlantu nad Ostravicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vytvoření naučné lesní stezky s přidruženými edukativními prvky. Nově v prostoru vzniknou tři spojnice mezi navrženými cestami, tak aby vznikl vycházkový okruh. Podél stezky budou umístěny edukativní a odpočinkové prvky, zaměřené na biotu oblasti Moravskoslezských Beskyd a Frýdlantska. Pro účely venkovní výuky bude vybudován menší altán přírodního charakteru. Pro účely aktivního odpočinku bude vybudována poblíž hlavní silnice venkovní posilovna s řadou posilovacích a protahovacích komponentů. Všechny prvky jsou navržené z přírodních materiálů, a proto budou dobře korespondovat s lesním charakterem porostu. Předmětem veřejné zakázky bude také řešení vegetace v lokalitě. Na předmětném území tak vznikne okružní naučná stezka, podél níž bude umístěno devět dřevěných laviček. Podél celého okruhu budou tematicky umístěny informační panely s odpovídajícími obrázky a texty.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Výrobky pre lunaparky, pre stolové alebo...
Město Kyjov
Mantinely hokejbalového hřiště – Kyjov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky mantinelů, ocelové konstrukce, bezpečnostního skla a ochranných sítí pro hokejbalové hřiště.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Vybavenie na vonkajšie a halové športy
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie