Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 88 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Kostelany
Rekonstrukce objektu - 2. NP pro nájemní bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce objektu v obci Kostelany, a to 2. NP pro nájemní bydlení. Jedná se o rekonstrukci místností, které sloužily jako prostory bývalého MNV a z nichž budou zřízeny čtyři byty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Plesná
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po odstranění většiny původních staveb sloužit jako výstavní a odpočinková plocha. Zůstane zachována část kotelny, která bude sloužit jako zahradní altán – observatoř. Dále budou zachovány části stávajících budov SO 04 a SO 05 do výše až 1NP. Tyto půdorysné fragmenty budou odkazovat na původní rozsah areálu a budou atrakcí pro návštěvníky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje detailní popis zakázky je: Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.vedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Oblastní charita Uherské Hradiště
Centrum služeb pro lidi bez přístřeší   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce původního městského bytového domu. Objekt je podsklepený, dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou. Dům obsahuje pět bytových jednotek, je součástí řadové městské zástavby a nachází se na okraji centra města. V současné době není využívaný. Projekt řeší celkovou rekonstrukci objektu a jeho přístavbu a novostavbu doplňkové stavby za hlavním objektem. Nově bude objekt využíván jako azylový dům. Stávající objekt bude zásadním způsobem rekonstruován. Ve dvorní části bude dále postaven samostatně stojící jednopodlažní nepodsklepený objekt, který bude funkčně a provozně zcela samostatný. Stavba bude členěna na tyto stavební objekty: SO 01 Hlavní objekt SO 02 Azylový dům SO 03 Denní centrum SO 04 Nádvoří SO 05 Přípojka vody a kanalizace SO 06 Slaboproudé rozvody
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Litoměřice
Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem - regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití v lokalitě kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Regenerace spočívá v provedení stavebních prací a souvisejících plnění a zahrnuje zejména stavební úpravy budovy a parkovacích ploch dle projektové dokumentace. Součástí plnění účastníka je též zajištění vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Zámecká lékárna a.s.
Rekonstrukce objektu Zámecké lékárny v Třeboni CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004608   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je zpřístupnění veřejnosti budovy Zámecké lékárny, jež je součástí Zámku v Třeboni, která v současné době nemůže být využívána díky stavebně technickému havarijnímu stavu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB, a.s. Zlín, - Budova 10 - Ambulance léčby bolesti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to stavební úpravy stávající budovy 10 v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. V současnosti se v objektu nachází lůžkové oddělení. Budova je jednopodlažní. V rámci rekonstrukce bude objekt sloužit ambulantnímu provozu odd. anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM), ambulance bolesti včetně nezbytného provozního zázemí. Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosného systému a obálky budovy. K výměně pláště spojovacího krčku dojde ze statistických a požárních důvodů a bude proveden kontaktní zateplovací systém. Z lůžkových pokojů budou vybudovány ambulance, čekárny a sociální zázemí. Pro bezpečný vstup do krčku (oddělení z jižní strany) bude vybudované předsazené nové ocelové schodiště. Stropní konstrukce krčku bude ze stropních panelů. Příčky budou zděny broušených cihelných bloků a sádrokartonové. Podlahy budou z litého betonu jako plovoucí. Povrchy podlah budou z PVC a dlažby. Na omítnutých stěnách budo
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Charita Ostrava
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHARITNÍHO DOMU SV. BENEDIKTA LABRE II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je celková rekonstrukce stávajícího objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002234
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
SPŠ Kutná Hora – modernizace dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce přízemí dílen. Během rekonstrukce dojde k výměně oken , částečně elektrických rozvodů, podlah a osvětlení. Dále bude vybudována bezbariérová toaleta a venkovní altán s okolní parkovou úpravou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804
Výběr dodavatele na akci „Úspory energií na VÚS a BIOS a SOŠ a SOU Nymburk“ – objekt BIOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce haly BIOS, tj. výměna střechy, včetně některých vazníků, instalaci zateplovacího pláště a oken, opravu vnitřního obložení stěn haly, vybourání a opravu omítek a obložení v šatnách a sprchách, výměnu rozvodů vody, výměnu vzduchotechniky, výměnu rozvodů topení, výměnu dveří, montáž palubovky.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní technické muzeum
"Dokončení obnovy objektu a technických systémů Letenského kolotoče"   
Stručný popis: Dodavatel zajistí pro objednatele dokončení stavebních prací, investiční akce obnova Letenského kolotoče.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
NPÚ, SZ Velké Losiny restaurování parketových podlah a nábytku   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je restaurování parketových podlah na Státním zámku Velké Losiny – místnost s tapiseriemi, sál s rodovou galerií, knihovna, rytířský sál, a restaurování 2 kusů knihovních skříní VL 242, VL 243 z mobiliárního fondu zámku – movitá kulturní památka mobiliární fond zámku Velké Losiny, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 67980/38-7619.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚzP v Novém Jičíně - stavební úpravy budovy č.p. 2027   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy 4., 5. a 6. nadzemního podlaží budovy Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště v Novém Jičíně . Předmětem díla je dále provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové, nebo výkresové části Projektových dokumentací pro provedení stavby, ve výkazu výměr a Výzvě.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Mařenice
Stavební úpravy kulturního domu Mařenice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy kulturního domu v Mařenicích čp. 51. Stavební úpravy zahrnují zejména výměnu stávajícího vytápěcího systému (otopná tělesa, rozvody, kotel), výměnu střešního pláště a všech podhledů v objektu, výměnu stávajících rozvodů elektro, a stávajících vnitřních rozvodů ZTI - vodovodu a kanalizace, výměnu veškerých dveří, výměnu podlah v celém objektu kromě sálu, výměna obkladů na WC, modernizaci výčepu pro sál a realizaci souvisejících stavebních prací a dodávek.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 9
Rekonstrukce a dostavba komunitního centra Jablonecká   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce, dostavba a nástavba objektu č.p. 723, stavba občanského vybavení, stojícího na pozemku parc. č. 1345 v k. ú. Prosek, hl. m. Praha. Cílem rekonstrukce, dostavby a nástavby objektu je provozování komunitního centra pro výchovu a vzdělávání. Vybraný dodavatel bude při rekonstrukci, dostavbě a nástavbě postupovat plně v souladu se schválenou projektovou/technickou dokumentací. Povaha a množství prací, dodávek a služeb je podrobně popsána v zadávací a projektové dokumentaci, která je plně k dispozici na profilu zadavatele. Pro uchazeče jsou takto definované zadávací podmínky závazné.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie