Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 59 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústecký kraj
Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oprava sociálních zařízení v 2. PP, 1. PP a v 1. NP až 8.NP obsahuje výměnu stávajících rozvodů ZTI, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI (výměna obkladů a dlažeb), výměnu zařizovacích předmětů (umyvadla, pisoáry, WC mísy, sprchy, kuchyňské linky a jiné), dispoziční úpravy, výměnu vnitřních dveří jednotlivých toalet, změnu uložení přívodů vody, úpravu vzduchotechniky, elektroinstalace a ústředního topení. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Liberecký kraj
Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy pavilonu C Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) V rámci veřejné zakázky budou realizovány dvě investiční akce: Akce A: Snížení energetické náročnosti pavilonu C Léčebna respiračních nemocí Cvikov. Jedná se o objekt léčebny respiračních nemocí sloužící pro pobyt dětí pavilonového typu a obdélníkového tvaru o dvou podlažích výšky cca 8 m. Dílo, tj. provedení zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení ploché střechy, výměna stávajících výplní otvorů fasády výplněmi otvorů odpovídajících tepelně izolačních vlastností, výměna příslušných klempířských prvků fasády a střechy Předmětem stavebních úprav jsou vnitřní dispoziční úpravy především v 2.NP spočívající v úpravě ubytovacích kapacit a v 1.NP se jedná o nová napojení zdravotně technických instalací dle projektové dokumentace pro provedení stavby
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Nýdek
Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky je obnova roubené usedlosti se stodolou a její transformace v informační centrum s přidruženými aktivitami. Výstupem projektu je maximální snaha o použití tradičních a historických stavebních postupů a obnovení historických prvků a konstrukcí, které dávají objektům nezaměnitelných charakter a vložení minimálního množství konstrukcí nových. Tradičních řemeslných postupů bude použito především na finálním opracování pohledových částí historických stavebních prvků a jejich spojů. Nové konstrukce a technologie jsou vkládány zejména v případech potřeby lepších statických a provozních vlastností konstrukcí a zajištění fungování nového provozu. Podrobně viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Fakultní nemocnice Olomouc
Rekonstrukce chladící stanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna zastaralého centrálního zdroje chladu pro budovu „A“, provedení stavebních úprav objektu, rekonstrukci MaR, výměnu elektroinstalace, instalaci nových rozvodů chladící vody, dále nový přívod vody do objektu, instalaci úpravny vody. Výše uvedená chladící stanice se nachází v hlavním areálu FNOL mezi budovou „D1“ a „C“, s budovou „A“ je tento objekt propojen kolektorem a vyúsťuje ve 2.PP budovy,č.m.A_A192850.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Dolní Studénky
Stavební úpravy objektu zámku Třemešek - sociální bydlení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této zakázky jsou stavební úpravy objektu Zámku Třemešek v obci Dolní Studénky za účelem vybudování sociálního bydlení. V rámci stavebních úprav 3. NP, podkroví vč. společných prostor dojde k vybudování 10 sociálních bytů s kapacitou 10-20 osob (1-2 osoby/byt). Díky rekonstrukci bytového domu dojde ke změně dispozic bytových jednotek za účelem vytvoření sociálních bytů. Všechny byty budou vybaveny samostatným hygienickým zázemím. Všechny byty budou přirozeně větrány, vytápěny, vybaveny teplou užitkovou vodou i studenou vodou a budou splňovat všechny standardy na bydlení poplatné době. Součástí předmětu plnění jsou také restaurátorské práce dle Závazného stanoviska MÚ Šumperk (viz příloha 5 - Projektová dokumentace), které se týkají Sociálního bydlení (dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem R5+R6, dřevěná okenice). Podrobně viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚP v Pardubicích - oprava střechy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací na opravě střešního pláště budovy Finančního úřadu pro Pardubický kraj, Územního pracoviště v Pardubicích, se sídlem Hronovická 2700, 530 02 Pardubice Zelené Předměstí. Oprava spočívá ve výměně střešní krytiny, kdy bonský šindel bude nahrazen hliníkovým falcovaným plechem. Pro demontáž a montáž střešních plášťů bude podél celého objektu a podél volných hran střechy vybudováno ochranné lešení. Bude provedena pasportizace konstrukcí a detailů, návazností na hraně se sousedními objekty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou
Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem realizace snížení energetické náročnosti budovy gymnázia a střední odborné školy uvedené v tomto oznámení. Bližší informace o veřejné zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Část zadávací dokumentace, která byla zpracována osobou odlišnou od zadavatele a která obsahuje detailní popis zakázky je: Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. Květuší Berkovou, A. D. U. atelier s.r.o., Přemyslova 153, Kralupy nad Vltavou, PSČ: 278 01.vedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
BeePartner a.s.
Revitalizace objektů výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je revitalizace a zpřístupnění bývalých technologických objektů výklopny a mlýnice s cílem přeměny objektů k expozičním a edukativním účelům. V rámci přestavby budou zachovány oba původní technologické objekty, které doplní přístavba recepce, spojovací most mezi recepcí a mlýnicí a přístavba schodiště k mlýnici. Součástí zakázky jsou rovněž restaurátorské práce dle restaurátorského záměru, který je součástí projektu. Dále viz zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Rekonstrukce bytových jader - ul. Bieblova (lichá)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Komplexní zhotovení stavby z názvem "Rekonstrukce bytových jader - ul. Bieblova (lichá)" dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Hlavní město Praha
Vraňanská 671, Praha 8, Bohnice - zateplení objektu vč. oprav lodžií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zateplení obvodového pláště bytového domu, renovace podlah balkónů a teras, úprava zábradlí, zasklení a zastřešení balkonů a teras a výměna střešního pláště. Zároveň bude provedena nezbytná renovace silnoproudých a slaboproudých rozvodů.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
statutární město Plzeň
Oprava pódia Amfiteátru- I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem realizace I. etapy je statické zajištění únosnosti stávajícího jeviště pro pořádání kulturních akcí. Toto jeviště je stavebně provázáno se stávajícím objektem amfiteátru, ve kterém sídlí vedení ZOO a BZ. Součástí realizace je rovněž přerovnání předsazeného žulového schodiště pódia a obnova podlahové desky původního orchestřiště. Stavební práce zahrnují zhotovení základů pro oddělovací stěnu v 1.PP, vyzdění dělící zdi s následným provedením zabetonovávání oddělené části 1.PP pod podiem čerpanou provzdušněnou cementovou maltou. Následně se zabetonují montážní a plnící otvory v podlahové desce podia a nová deska nad původním orchestřištěm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Městská část Praha 7
Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, Praha 7   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy bytového domu Dobrovského 537/19, Praha 7. Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu užívání objektu. Mění se pouze dispoziční řešení, kdy stávajících 10 bytových jednotek je nahrazeno 15 bytovými jednotkami s tím, že je zobytněno i podkroví. Prostor ateliéru zůstává bez zásadních dispozičních změn. Pro lepší obslužnost bytů nacházejících se v šesti podlažích je do dvora objekt nově umístěn osobní výtah. Stavba je členěna na dvě části. Na část A a část B. Předmětem stavebních úprav v části A je kompletní rekonstrukce obou objektů bez sanačních prací. Sanační práce jsou součástí části B a týkají se 1.PP (1S) a 1.NP v rozsahu celého půdorysu. Zásah se bude skládat z provedení vodorovných svislých infuzních clon a opatření povrchu zdí stěrkami a sanační omítkou. Sanační zásahy budou prováděny z vnějšího prostoru sousedních parcel. Část B bude prováděna jako změna vyhrazená dle § 100 ZZVZ odst. 1.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Opava
„Hrnčířská 13, 15, 15a“ (výměna oken, zateplení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou revitalizaci obálky bytových domů, tj.: ­zateplení fasád kontaktním zateplovacím systémem, ­výměna okenních a dveřních výplní, ­dodávka a montáž žaluzií, ­zateplení stropu posledního podlaží, ­úprava systému bleskosvodu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
„Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1,3,5 a Kachlíkova 9,10,11,13 Brno-Bystrc“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1,3,5 a Kachlíkova 9,10,11,13 Brno-Bystrc“.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Česká republika - Generální finanční ředitelství
ÚzP v Novém Jičíně - stavební úpravy budovy č.p. 2027 - II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je provedení stavebních úprav budovy Územního pracoviště v Novém Jičíně.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie