Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pro místní rozvoj
Stěhovací služby - etapa 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky bude provádění stěhovacích služeb podle operativních požadavků zadavatele, a to zejména služeb spočívajících v/ve stěhování kanceláří, archivů, skladů, přednáškových a konferenčních prostor,drobného inventáře, tiskovin, brožur, spisů, včetně odpovídajícího zabalení,demontáži nábytku dle požadavků zadavatele,naskladňování a vyskladňování drobné kancelářské techniky, elektronického majetku (zejména PC a jiného hardware), kopírek, klimatizací apod.,nábytku z příslušného skladu dodavatele,nakládání a vykládání stěhovaných předmětů, a další dle podrobného popisu ve smlouvě.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praní, chemické čištění a opravy prádla, 2 části   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby je praní, chemické čištění a opravy prádla, a to v Karlovarském a Jihomoravském kraji.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Masarykův onkologický ústav
Praní, chemické čištění, sušení a žehlení prádla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění praní, chemického čištění, sušení a žehlení prádla dle podmínek stanovených v příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb úseku Wellness a odpoledního balnea v Lázeňském domě Lázní Aurora
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Nemocnice Na Františku
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF   
Stručný popis: Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče definuje, že prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Zadavatel požaduje, aby služba byla poskytována v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251). Jako průkaz o plnění těchto požadavků po celou dobu platnosti smlouvy může být požadován platný certifikát, vydaný Asociací prádelen a čistíren, prokazující plnění této oborové specifikace ne
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Kondiční pobyty zaměstnanců pro rok 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění kondičních pobytů pro zaměstnance zadavatele pro rok 2019 v rozsahu dle níže uvedené specifikace a členění v zařízeních na území České republiky a Slovenské republiky. Kondičním pobytem se rozumí preventivně ozdravný program lázeňského typu se zajištěným ubytováním a stravováním.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby pre telesnú pohodu
Městská poliklinika Praha
Praní prádla pro Městskou polikliniku Praha   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 2.2. Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelného praní a chemického ošetření prádla ve vlastnictví zadavatele v provozu zdravotnického zařízení, a to systémem svozu z/do objektu sídla zadavatele v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 výzvy a za podmínek dodržení právních předpisů stanovících požadavky na hygienu prádla ve zdravotnickém zařízení, zejména přílohy č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Olomoucký kraj
Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy, stěhování sbírkových předmětů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění stěhování sbírkových předmětů, zařízení a inventáře Muzea Komenského v Přerově z dosavadních depozitářů do nových nebo stávajících depozitářů.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro jednotlivé součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.Rámcová dohoda je uzavřena s jedním účastníkem na dobu tří let.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Nemocnice Na Františku
Komplexní servis prádla a oděvů pro NNF   
Stručný popis: Služba praní musí být poskytována v souladu s požadavky vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Příloha č. 5 k vyhlášce č. 306/2012 Sb. zacházení s prádlem a praní prádla ze zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče definuje, že prádlo má obdobný charakter jako zdravotnický materiál určený pro opakované použití. Výsledkem pracího postupu a procesu musí být prádlo prosté chemické a bakteriální kontaminace. Zadavatel požaduje, aby služba byla poskytována v souladu s parametry popsanými v Oborové specifikaci OS 80-01 Praní – Odborné ošetření prádla ze zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, vydané Textilním zkušebním ústavem, s.p. (IČ: 00013251). Jako průkaz o plnění těchto požadavků po celou dobu platnosti smlouvy může být požadován platný certifikát, vydaný Asociací prádelen a čistíren, prokazující plnění této oborové specifikace ne
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Město Jindřichův Hradec
Úklid společných prostor v domech ve vlastnictví Města J. Hradec v Jindřichově Hradci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Bude prováděn úklid společných prostor v domech Zakostelecké náměstí 31/I, Růžová 30/II, U Nemocnice 61+62/III, Jakubská 339/IV, Větrná 49/V, Větrná 50/V a Hvězdná 56/V v Jindřichově Hradci. Součástí úklidu bude úklid přístupových chodníků v letním a zimním období.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Stěhovací služby v objektech MF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Poskytování stěhovacích služeb především ve všech objektech MF na území hlavního města Prahy, v případě nezbytné potřeby jsou stěhovací služby vyžadovány též pro regionální pracoviště na území celé ČR. Součástí služeb je přesun vybavení kanceláří, PC, spisového materiálu, trezorů apod., včetně poskytnutí přepravních boxů a zajištění případného obalu stěhovaného vybavení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Centrum ispirace, z.ú.
První krok – Ubytování a pronájem školicích prostor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, včetně pronájmu školicích prostor v rámci projektu „První krok“. Cílem projektu je vzdělávání a školení mladých lidí (od 15 let) vyrůstajících v dětských domovech ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, kteří se zároveň soustavně připravují na výkon budoucího povolání (nejčastěji v rámci učňovského školství).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Liberecký kraj
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 – Zajištění ubytování a stravování, zajištění doplňkového stravování účastníků Her   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování a stravy ve formě plné penze (snídaně + přesnídávka, oběd + svačina, a večeře) v rámci akce Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže České republiky 2019 (dále jen „olympiády“), kterou pořádá Liberecký kraj. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění doplňkového stravování formou obědů, svačin a večeří pro externí klienty, kteří budou ubytováni v jiném ubytovacím zařízení.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Zajištění úklidových prací ve správních budovách včetně obsluhy vrátnic   
Stručný popis: Provádění pravidelného úklidu správních budov ÚMOb Poruba (kanceláře, sociální zařízení, chodby, schodiště, vstupní haly, obřadní síň apod.) dle rozpisu prací – harmonogramu (návrh smlouvy o dílo), včetně zajištění signalizace při odchodu zaměstnanců zadavatele. 2. Zajištění obsluhy vrátnice v těchto objektech: • budova „A“ na ulici Klimkovické 55/28; • budova „C“ na ulici Gen. Sochora 6013/2.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie