Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalších souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko – úklidové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla 2020-2024 - rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rámcová dohoda na praní prádla 2020-2024 - rozděleno na části: Rámcová dohoda na praní prádla: - v rozsahu části 1 - praní prádla pro SKM a pracoviště Mendelu v souladu s Přílohou č. 1a – Nabídková cena – spotřební koš pro část č. 1 veřejné zakázky a - v rozsahu části 2 - praní prádla pro ŠLP Křtiny v souladu s Přílohou č. 1b – Nabídková cena – spotřební koš pro část č. 2 veřejné zakázky - v rozsahu části 3 - praní prádla pro SKM v Lednici v souladu s Přílohou č. 1c – Nabídková cena – spotřební koš pro část č. 3 veřejné zakázky
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Domažlická nemocnice, a.s.
Služby spojené s praním prádla pro Domažlickou nemocnici, a.s. - 4. vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele po dobu 24 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Praní a čištění oděvů a prádla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je praní a chemické čištění oděvů a prádla zaměstnanců, včetně sběru špinavých oděvů a prádla a distribuci čistých oděvů a prádla na jednotlivá místa plnění. Součástí plnění je rovněž drobná oprava poškozených oděvů a prádla nebo jejich částí.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Nemocnice Na Bulovce
ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PRO POMOCNÉ A ÚKLIDOVÉ PRÁCE V NNB   
Stručný popis: Účelem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění pracovníků pro pomocné práce v administrativních a zdravotnických pracovištích areálu Nemocnice Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5 – Specifikace zajištění pomocných pracovníků NNB této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho...  >  Služby zamestnancov obchodu a priemyslu
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
„Zajištění stěhovacích služeb 2019–2022“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Iné služby
Nemocnice Na Bulovce
POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH, TECHNICKÝCH A DESINFEKČNÍCH SLUŽEB PRO ODDĚLENÍ PATOLOGIE A ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je zajištění nepřetržitého (24/7) poskytování administrativních, technických a desinfekčních služeb vybraným dodavatelem pro zadavatele (konkrétně se jedná o poskytování požadovaných služeb na oddělení patologie a oddělení soudního lékařství zadavatele) po dobu 48 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby
Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace
Zajištění úklidových služeb pro VIDA! science centrum 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v budově VIDA science centrum, Brno, Křížkovského 554/12, a to ve vnitřních prostorách budovy jako jsou zejména kanceláře, šatny, chodby, schodiště, výtahy, kuchyňky, galerie apod., vstupní prostory, prostory expozice vč. venkovní, WC a sprchy. Podrobný rozpis ploch a režim vč. harmonogramu úklidových služeb předmětné budovy jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 - 2 obchodních podmínek (část II. zadávací dokumentace).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Královéhradecký kraj
„Zajištění parkování vozidel pro potřeby Královéhradeckého kraje pro rok 2020“   
Stručný popis: Zajištění parkování vozidel návštěvníků kraje, členů zastupitelstva, zaměstnanců a mimořádných návštěv Královéhradeckého kraje v sídle Královéhradeckého kraje (Regiocentrum Nový pivovar Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245). Na rok 2020 je předpokládáno: - 120 parkovacích míst, z nich 10 s parkovacími kartami bez kapacitního a časového omezení (tedy (24/7/365) a 110 parkovacích míst s možností parkování od 0:00 pondělí do 24:00 pátku; - 38 ks abonentních karet, z nichž 25 ks je v parkovacím domě Regiocentrum a 13 v zóně ZO – EN – Zimní stadion, Eliščino nábřeží; 1 ks karta GOLD.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Praní, chemické čištění a opravy prádla   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajistit poskytování služeb praní prádla, chemického čištění prádla a oprav poškozeného prádla včetně dalších souvisejících služeb. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 části na základě územního principu dle umístění svozových míst, přičemž některá svozová místa se nemusí shodovat s označením a umístěním příslušného kraje.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
Zajištění prádelenských služeb s údržbou veškerého prádla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky zajištění prádelenských služeb s údržbou veškerého prádla pro LDN Rybitví dle níže uvedené specifikace na dobu neurčitou. Prádelenské služby zahrnují zahrnují · svoz prádla od zadavatele, · praní prádla, · chemické čištění prádla, · sušení prádla, · zajištění vysprávky prádla, · žehlení a mandlování prádla, · balení prádla pro expedici dle stanic, · expedici a rozvoz prádla zpět k zadavateli, · vybavení zadavatele manipulační technikou - přepravními kontejnery na sběr prádla
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Zajištění úklidových služeb 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v sídle zadavatele, s využitím vlastních úklidových a dalších pomůcek a vybavení v požadovaném rozsahu
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na praní prádla   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb praní prádla pro jednotlivé součásti Mendelovy univerzity v Brně podle technických specifikací, které jsou nedílnou součástí smluvního ujednání.Rámcová dohoda je uzavřena s jedním účastníkem na dobu tří let.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalšíh souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie