Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 41 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování úklidových prací včetně údržby mobiliáře a dalšíh souvisejících činností v rámci zajištění péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Úklid ploch veřejné zeleně v rámci běžné údržby včetně údržby vybraných hřišť a vyvážení odpadkových košů Dílčí část 2 - Údržba a opravy mobiliáře a herních prvků, drobné stavební úpravy Dílčí část 3 - Údržba vodních prvků a zařízení
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Služby občianskej vybavenosti
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - pomocné práce v areálu FN Motol   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytování pomocných prací v areálu FN Motol.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho...  >  Služby zamestnancov obchodu a priemyslu
SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace
SENIOR centrum Blansko – úklidové služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních úklidových služeb v areálu a prostorách SENIOR centrum Blansko, příspěvková organizace, Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko, a to při jejich běžném provozu v rozsahu stanoveném objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a hygienickými normami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému   
Stručný popis: Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“ nebo „řešení“) včetně implementace a následné podpory systému, na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání smlouvy.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zajištění komplexních prádelenských služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky je a) zajištění praní tzv. „nesystémového prádla“, které je ve vlastnictví zadavatele a dále b) zajištění komplexního prádelenského servisu tzv. „systémového prádla“, jehož vlastníkem bude dodavatel.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Stodská nemocnice, a.s.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na období od 1.9.2019 do 31.8.2024)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. po dobu 60 měsíců. Předpokládaná hodnota VZ stanovená za dobu 48 měsíců činí 8.720.000,00 Kč bez DPH ( dle § 21 odst.1 písm. b) ZZVZ). Hodnota zakázky za celou dobu plnění 60 měsíců činí 10.900.000,00 Kč bez DPH. Hodnocena byla celková nabídková cena v Kč bez DPH stanovená za 60 měsíců plnění
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
PTÚ Roudnice, potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce na zahrazení a vyhrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
Střední Labe, potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK   
Stručný popis: potápěčské práce při osazení provizorního hrazení PK
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Ostravské komunikace, a.s.
Provoz toalet a úklidové práce přestupního uzlu Svinovské mosty   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nepřetržitý provoz toalet a zajištění příslušných úklidových prací přestupního uzlu Svinovské mosty.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Ubytovacie a kancelárske služby
OKD,a.s.
Poskytování služeb agenturního zaměstnávání   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytování služeb agenturního zaměstnávání. Agentura dočasně přidělí zaměstnance zadavateli na výkon prací v oblasti služeb (pracovní pozice zámečník, elektrikář, svářeč, obráběč kovů, pomocný dělník, obsluha pracovních strojů – jeřábník a vazač břemen, pilař apod.).
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Služby členských organizácií  >  Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými...
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o.
„Služby spojené s praním prádla pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. (na období od 1.8.2019 do 31.7.2021)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla (včetně infekčního prádla), žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Nemocnici následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. na dobu 24 měsíců.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Čištění péřových polštářů   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby na vyčištění péřových polštářů a to po dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání finančního objemu 3.200.000,00 Kč bez DPH, podle toho, která skutečnost nastane dříve, dle Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Pranie a chemické čistenie
Povodí Labe, státní podnik
VD Čelákovice, kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce   
Stručný popis: kontrola levého dolního stavítka – potápěčské práce
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Čejetičky, potápěčský průzkum spodní stavby jezu   
Stručný popis: potápěčský průzkum spodní stavby jezu
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
Povodí Labe, státní podnik
VD Josefův Důl, potápěčský průzkum návodního líce hrází   
Stručný popis: Potápěčský průzkum návodního líce hrází
Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a...  >  Rôzne služby  >  Námorné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie