Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 130 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Modernizace nemocničního informačního systému pro Nemocnici Milosrdných bratří   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace informačního systému Nemocnice Milosrdných bratří. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
26. KOLO - Servery pro MZe (DNS 2017)   
Stručný popis: Servery pro Ministerstvo zemědělství
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Národní archiv
NDA II, VZ 11: Pořízení HW k napojení IS NDA na DCeGOV   
Stručný popis: "Předmětem veřejné zakázky je dodávka hardware pro potřeby Národního digitálního archivu, včetně služeb instalace a odborného předání.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Kralupy nad Vltavou
Interaktivní úřední desky - 3. etapa k projektu "Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka interaktivních úředních desek (dále jen „IUD“) pro 13 obcí, které spadají pod ORP Kralupy nad Vltavou. Seznam obcí Obec Dolany, Obec Dřínov, Obec Hostín u Vojkovic, Obec Chvatěruby, Obec Kozomín, Obec Ledčice, Obec Nová Ves, Obec Postřižín, Obec Olovnice, Obec Úžice, Město Veltrusy, Obec Vojkovice, Obec Zlončice. Přesné umístění jednotlivých IUD – viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je také doprava všech IUD na jednotlivá místa plnění, implementace, instalace a nastavení všech IUD, včetně zaškolení obsluhy a servisní podpora po dobu 5 let. IUD musí splňovat všechny náležitosti ustanovení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Předmět plnění je podrobně popsán v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Česká národní banka
Dodávka serverů platformy x86/x64   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 48 ks serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím (dále jen „servery“). Ke každému ze serverů je účastník povinen dodat asistenční CD/DVD se software pro zprovoznění serveru komunikující v českém či anglickém jazyce, nebo zpřístupnit na internetu odkaz (y), ze kterého půjde potřebný software stáhnout a uložit na optické médium, předmětný software může být případně uložen na jiném paměťovém nosiči přímo v serveru. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nové funkcionality JIP/KAAS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky bylo vytvoření instalace a implementace nových funkcionalit pro Jednotný identitní prostor a katalog autentizačních a autorizačních služeb systému Czech POINT (dále jen „JIP/KAAS“) a zpracování kompletní dokumentace k novým funkcionalitám.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Město Čelákovice
Nové funkce IS města Čelákovice   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Plzeňský kraj
Dodávka serverů pro datová centra Plzeňského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka 2 ks serverové šasi a 8 ks serverů, včetně technické podpory a záruky 84 měsíců
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Mendelova univerzita v Brně
Ekonomický, mzdový a personální informační systém pro Mendelovu univerzitu v Brně   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka ekonomického, mzdového a personálního informačního systému, a to včetně implementace a služeb podpory od zahájení ostrého provozu na dobu neurčitou. Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl vést předběžné tržní konzultace, které budou probíhat dne 15.11.2019 v 9:00 hod. v sídle zadavatele na adrese: Zemědělská 1, Brno 613 00, budova A, 2. NP, zasedací místnost odd. veřejných zakázek.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
M.I.T. Consulting, s.r.o.
Dodávka HW komponent pro Engineered Data Storage System   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW komponent pro Engineered Data Storage System, a to za účelem testování v rámci vývojových procedur a za účelem sestavení fyzického prototypu k testování komplexní funkčnosti celého engineered data storage systému.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
ČEPS, a.s.
Dodávka HW a SW pro potřeby sjednoceného dispečerského řídicího systému ČEPS, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka HW, SW, poskytnutí licencí k SW a zajištění supportu výrobce pro obměnu HW infrastruktury ČEPS, a.s., sloužící k zajištění řádného fungování sjednoceného dispečerského řídicího systému TRISQ (tj. dispečerský řídicí systém, dispečerský tréninkový simulátor a havarijní systém, dále jen SDŘS TRISQ).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo obrany
Rozšíření provozní bezpečnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je nákup nového HW na platformě IBM a nákup optického switche z řady Cisco WS-C3850-12XS-S k rozšíření stávající optické konektivity (stack) k již pořízeným optickým switchům a zajistit tak provozní bezpečnost a způsobilost k provozu "Rozhraní DMZ-CADS a PD IMO". Součástí pořízení technologie je její instalace do provozované technologie Rozhraní DMZ - CADS a PD IMO, odborná pomoc při její konfiguraci a zaškolení obsluhy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Informační systém pro oběh a správu digitálních dokumentů a elektronické evidence korespondence   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka licencí a implementace nového informačního systému pro oběh a správu digitálních dokumentů a elektronické evidence korespondence.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Modernizace centrálního výpočetního systému a zajištění souvisejících servisních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uprgrade hlavního serveru i5 na model 9009-41A, HW a SW servis.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rozšíření serverové infrastruktury 2019-1   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů a diskových úložišť pro rozšíření stávající serverové infrastruktury, předmět plnění je konkrétně vymezen technickou specifikací a vzorem Smlouvy (přílohy zadávací dokumentace). Předmět plnění je pořizovaný pro potřeby Rektorátu (pro provozování univerzitních aplikací), Fakulty multimediálních komunikací a Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie