Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 125 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany
Právní SW   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení licencí SW řešení právní podpory s následnou technickou podporou ve formě periodických aktualizací.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
České vysoké účení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - MEC server   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks MEC serverů pro FEL.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Úřad práce České republiky
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. To zahrnuje dodávku hardware, software, licencí, montáž, instalaci a zprovoznění vyvolávacích systémů pro odbavování klientů, jejichž prostřednictvím jsou klienti vyvoláváni na základě pořadového čísla.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
ČESKÁ TELEVIZE
Rackové servery   
Stručný popis: Dodávky rackových serverů na základě rámcové dohody s jedním dodavatelem.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV - Nákup bezpečnostního prvku (Firewall)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka zadavatelem specifikovaného vybavení včetně instalace a konfigurace nastavení v místě instalace zakázky. Místem instalace je sídlo zadavatele. Součástí dodávky je i zaškolení obsluhy a hardwarové podpora na dobu 48 měsíců. Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven v přílohách Výzvy k podání nabídek (dále jen "Výzvy"), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace, zejména v příloze č. 5 Výzvy – Návrh smlouvy o dodání, instalaci a konfiguraci bezpečnostního prvku Firewall, servisu a administrátorského školení obsluhy (dále jen „Smlouva“) a příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace, které tvoří nedílnou součást Výzvy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
město Uherský Brod
Transparentní řízení města Uherský Brod   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Projekt obsahuje následující oblasti řešení: a) Finanční kontrola příspěvkových organizací města, rozšíření a centralizace účetnictví příspěvkových organizací města, finanční plánování (Část 1), b) Elektronická úřední deska, napojení desky na eSSL (část 2), c) Portál občana a formuláře (část 3), d) Dodávka technologii a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení (část 4), e) Řízení identit podle nařízení eIDAS (část 5).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Masarykova univerzita
Dodávka a instalace IT pro ESF MU - část 3: videokonferenční platforma   
Stručný popis: Dodávka a instalace videokonferenční platformy pro streamování a záznam videokonferenčních přednášek na ESF MU.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Pozáruční podpora Huawei   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií Huawei do dne 30.6.2021. Vadné disky zůstávají v majetku zadavatele. Pozáruční podpora se vztahuje na následující zařízení: Servery Disková pole 2. Rozšíření serveru a diskových pol
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Nákup zálohovacího systému pro IS MMR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup nového hardwaru pro zálohování informačního systému zadavatele, a to zálohovacího serveru s diskovým polem s minimální kapacitou 50 TB a páskovou zálohovací knihovnou včetně implementačních prací. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je technická a servisní podpora po dobu 60 měsíců.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Ministerstvo vnitra ČR
„Pořízení Rack serverů SPARC pro potřeby systémů základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka hardware (HW), software (SW), včetně záruky jakož i poskytnutí údržby (maintenance) dodaného HW a SW ze strany jeho výrobce po dobu až šedesáti (60) měsíců pro níže uvedené systémy veřejné správy: - Základní registr obyvatel (dále jen „ROB“); - Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností (dále jen „RPP“); - Informační systém základních registrů (dále jen „ISZR“).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Inovace výpočetního clusteru Edward   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent pro podstatné rozšíření a inovaci výpočetního clusteru Edward. Tento cluster je od roku 2011 využíván pro vývoj, ladění a provoz výpočetně náročných úloh a obsahuje 4 výpočetní uzly s celkem 192 výpočetními jádry AMD Opteron 6348. Poptávaná dodávka nahradí staré výpočetní uzly z roku 2011 novými uzly, jak typu CPU tak i GPU a bude inovováno i Infiniband propojení na EDR (switch, IB karty a kabely).
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Město Vrchlabí
Modernizace TC ORP Vrchlabí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka: 1. Blokové diskové úložiště 2. Virtualizační server 2ks 3. Zálohovací server 1ks 4. Aktivní prvek 10Gb 2ks 5. Firewall (v HA režimu) 2ks 6. Licence Operační systém (včetně CAL) 7. Vybavení záložní lokality 8. Licence Zálohovací software 9. Monitorovací systém SIEM 10. Implementace, dokumentace, školení administrátorů Včetně zajištění servisní podpory provozu předmětu veřejné zakázky po dobu 5 let od předání předmětu veřejné zakázky.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Implementace On-line přepážky Core systemu VoZP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření smlouvy na nové služby, které spočívají v obdobných dodávkách služeb jako v původní nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Technická podpora a strategický rozvoj Core systému VoZP“. Stávající služby Core systému VoZP budou tímto projektem doplněny o univerzální „Online přepážku“, která bude vybudována nad stávajícím datovým modelem, ale umožní pracovníkům zadavatele na klientských přepážkách pomocí webového prohlížeče, obdobně jako tomu je nebo bude na Klientském portálu VoZP, přehledně pomocí univerzálních formulářů, zobrazovat a spravovat data jak pojištěncům VoZP, tak i zaměstnavatelům, ale i zdravotnickým zařízením.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Informační systém pro centrální sterilizaci a operační sály – pozáruční servis   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je pozáruční servis softwaru – informačního systému MNO pro centrální sterilizaci a operační sály, který slouží pro automatizování procesů sterilizace na pracovištích příjmu materiálu, mytí, setování, vsázky, kontroly, výdeje materiálu a ředírny dezinfekce. Systém zajišťuje automatickou evidenci jednotlivých procesů sterilizace dle platné legislativy.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
ČR - Státní úřad pro jadernou bezpečnost
CZ IKT-2 2017   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky byly dodávky blade-serverů a serverů - RC.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie