Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Obnova kompresorové stanice a obnova náhradního zdroje kyslíku   
Stručný popis: Položku 1 - Obnova kompresorové stanice - realizace obnovy kompresorové stanice, včetně dodávky technologie, doplnění měření a regulace a úpravy zařízení vzduchotechniky. Obnovu kompresorové stanice je nutné přizpůsobit provozu nemocnice a tuto provést za plného provozu. Součástí obnovy bude demontáž stávajícího zařízení a prvků. Položku 2 - Obnova náhradního zdroje kyslíku - realizace obnovy náhradního zdroje kyslíku. Součástí obnovy bude demontáž stávajícího zařízení a prvků.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia parných generátorov, turbín,...
Železniční společnost Tanvald o.p.s.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Montáž motorov
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pravidelné revize elektrických instalací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
POWGEN a.s.
Instalace kogeneračních jednotek v provozovnách Jiráskova a Ohrada, Vsetín   
Stručný popis: Předmětem plnění je montáž a zprovoznění zařízení 3 ks kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a s tím související stavební úpravy (dále jen „dílo“ nebo „Dílo“), přičemž vlastní dodávku zařízení kogeneračních jednotek (KJ) vč. příslušenství obstará na vlastní náklady Zadavatel a poskytne je dodavateli, jakožto svoje protiplnění, k zabudování do jednotlivých staveb: „Instalace KJ 1 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 2 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 3 v budově č.p. 643, Vsetín“. Jednotlivé stavby se sjednávají jako samostatně předávané a přejímané části díla (dílčí plnění). Rozhodující zařízení v každé z uvedených staveb představuje kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 999 kW, výrobce TEDOM a.s., vybraná zadavatelem v rámci samostatného zadávacího řízení na dodavatele kogeneračních jednotek.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Severočeské doly a.s.
DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu   
Stručný popis: Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu které bude provedena modernizace opotřebených elektrozařízení a dalších částí těžební technologie – drtící komplex DR25, jehož součástí je i zařízení PD21, PP24, TŘ22, PD26, TR35 vybraným dodavatelem v souladu s Technickou specifikací díla, v místě plnění díla - Severočeské doly a.s., lokalita Doly Nástup Tušimice, 2. uhelný odtah, konkrétně v provozní úsek ÚDUT.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Zemědělské družstvo Kouty
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Montáž motorov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie