Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice Prachatice, a.s.
Dodávka žehlící linky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy na dodávku žehlící linky, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy kupní a technické specifikace.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia strojov a zariadení  >  Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Obnova kompresorové stanice a obnova náhradního zdroje kyslíku   
Stručný popis: Položku 1 - Obnova kompresorové stanice - realizace obnovy kompresorové stanice, včetně dodávky technologie, doplnění měření a regulace a úpravy zařízení vzduchotechniky. Obnovu kompresorové stanice je nutné přizpůsobit provozu nemocnice a tuto provést za plného provozu. Součástí obnovy bude demontáž stávajícího zařízení a prvků. Položku 2 - Obnova náhradního zdroje kyslíku - realizace obnovy náhradního zdroje kyslíku. Součástí obnovy bude demontáž stávajícího zařízení a prvků.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia parných generátorov, turbín,...
Správa státních hmotných rezerv
18-137 Dodávka a instalace systému EPS a SHZ   
Stručný popis: Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace a stabilního hasicího zařízení včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej...
Železniční společnost Tanvald o.p.s.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Montáž motorov
Technologie hlavního města Prahy, a.s.
Pravidelné revize elektrických instalací   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení pravidelné revize elektrické instalace na zapínacích místech VO, elektrické instalace jednotlivých světelných míst a revize elektrické instalace osvětlení přechodů. Revizí bude prokázána funkčnost a schopnost bezpečného provozu elektrické instalace tohoto každého zařízení.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
POWGEN a.s.
Instalace kogeneračních jednotek v provozovnách Jiráskova a Ohrada, Vsetín   
Stručný popis: Předmětem plnění je montáž a zprovoznění zařízení 3 ks kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a s tím související stavební úpravy (dále jen „dílo“ nebo „Dílo“), přičemž vlastní dodávku zařízení kogeneračních jednotek (KJ) vč. příslušenství obstará na vlastní náklady Zadavatel a poskytne je dodavateli, jakožto svoje protiplnění, k zabudování do jednotlivých staveb: „Instalace KJ 1 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 2 v budově na parc. č. 2157, k.ú. Vsetín“, „Instalace KJ 3 v budově č.p. 643, Vsetín“. Jednotlivé stavby se sjednávají jako samostatně předávané a přejímané části díla (dílčí plnění). Rozhodující zařízení v každé z uvedených staveb představuje kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 999 kW, výrobce TEDOM a.s., vybraná zadavatelem v rámci samostatného zadávacího řízení na dodavatele kogeneračních jednotek.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Severočeské doly a.s.
DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu   
Stručný popis: Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu které bude provedena modernizace opotřebených elektrozařízení a dalších částí těžební technologie – drtící komplex DR25, jehož součástí je i zařízení PD21, PP24, TŘ22, PD26, TR35 vybraným dodavatelem v souladu s Technickou specifikací díla, v místě plnění díla - Severočeské doly a.s., lokalita Doly Nástup Tušimice, 2. uhelný odtah, konkrétně v provozní úsek ÚDUT.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia elektrických zariadení
Správa státních hmotných rezerv
18-137.2 H. M. - Dodávka a instalace systému EPS a SHZ   
Stručný popis: Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej...
Město Dubňany
Audiovizuální technika a scénické osvětlení KD v Dubňanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení sálu moderním systémem ozvučení, osvětlovací technikou a projekcí na základě posledních trendů a technologických možností včetně dodání boční opony a závěsů v sále s potřebným příslušenstvím.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení  >  Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a...
Ozvučení bazénové haly Oblastní galerie Liberec
Ozvučení bazénové haly Oblastní galerie LIberec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění systému ozvučení (zvukového systému) bazénové haly Oblastní galerie Liberec. Nedílnou součástí předmětu zakázky je měření certifikovaného sound systém designéra a následné nastavení a optimalizace zvukového systému v reálných podmínkách.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení  >  Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a...
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Dodávka technologie základnových stanic AIS   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je: (a) dodávka a instalace 2 redundantních základnových stanic Inland AIS na zástavbovou připravenost infrastruktury, provázaných jako aktivní záloha stávajících základnových stanic, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (b) dodávka a instalace 2 základnových stanic Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (c) dodávka a instalace vykrývací základnové stanice Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich...
Zemědělské družstvo Kouty
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Montáž motorov
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě   
Stručný popis: ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu B. ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně ve správním pavilonu včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena celková oprava sociálního zařízení a úprava stávajícího skladu na bezbariérové sociální zařízení ve 3.NP správního pavilonu. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831, Ostrava-Poruba - zřízení moderní počítačové jazykové laboratoře v místě stávající jazykové učebny ve 3.NP v hlavní budově včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu z dvorní části. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia  >  Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie...
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají   
Stručný popis: Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Antikolizní systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení pokročilého antikolizního systému pro řidiče osobních aut, nákladních aut, autobusů, trolejbusů a tramvají s cílem snížení počtu nehod a krizových situací, a to současně s dodáním software pro sledování a analýzu anti/kolizních situací. Předmět plnění je rozdělen do 2 fází: 1. Fáze – pilotní fáze 2. Fáze – fáze plné dodávky Bližší info viz zadávací dokumentace.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie