Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Dubňany
Audiovizuální technika a scénické osvětlení KD v Dubňanech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka vybavení sálu moderním systémem ozvučení, osvětlovací technikou a projekcí na základě posledních trendů a technologických možností včetně dodání boční opony a závěsů v sále s potřebným příslušenstvím.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení  >  Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a...
Ozvučení bazénové haly Oblastní galerie Liberec
Ozvučení bazénové haly Oblastní galerie LIberec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění systému ozvučení (zvukového systému) bazénové haly Oblastní galerie Liberec. Nedílnou součástí předmětu zakázky je měření certifikovaného sound systém designéra a následné nastavení a optimalizace zvukového systému v reálných podmínkách.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia komunikačných zariadení  >  Inštalácia rozhlasových, televíznych, zvukových a...
Česká republika - Ředitelství vodních cest
Dodávka technologie základnových stanic AIS   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je: (a) dodávka a instalace 2 redundantních základnových stanic Inland AIS na zástavbovou připravenost infrastruktury, provázaných jako aktivní záloha stávajících základnových stanic, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (b) dodávka a instalace 2 základnových stanic Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce; (c) dodávka a instalace vykrývací základnové stanice Inland AIS jako dvojice vzájemně redundantních základnových stanic s automatickým přepnutím při výpadku na zástavbovou připravenost infrastruktury, s připojením do stávající sítě základnových stanic Inland AIS včetně stávajícího serveru AIS se vzdáleným monitoringem funkce.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich...
Zemědělské družstvo Kouty
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Montáž motorov
Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba
Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě -Porubě   
Stručný popis: ZŠ Ivana Sekaniny 1804, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně, včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu u pavilonu C dvě vnější vstupní rampy do objektu školy a úprava stávajícího sociálního zařízení na bezbariérové sociální zařízení v 1.NP pavilonu B. ZŠ Ukrajinská 1533, Ostrava-Poruba – zřízení moderní počít. jazykové laboratoře v stávající jazykové učebně ve správním pavilonu včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena celková oprava sociálního zařízení a úprava stávajícího skladu na bezbariérové sociální zařízení ve 3.NP správního pavilonu. ZŠ gen. Zdeňka Škarvady, Porubská 831, Ostrava-Poruba - zřízení moderní počítačové jazykové laboratoře v místě stávající jazykové učebny ve 3.NP v hlavní budově včetně souvisejících stavebních úprav a vybavení, dále bude provedena přístavba výtahu z dvorní části. Zakázka je rozdělena na dvě části.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia  >  Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie...
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají   
Stručný popis: Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Antikolizní systém   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pořízení pokročilého antikolizního systému pro řidiče osobních aut, nákladních aut, autobusů, trolejbusů a tramvají s cílem snížení počtu nehod a krizových situací, a to současně s dodáním software pro sledování a analýzu anti/kolizních situací. Předmět plnění je rozdělen do 2 fází: 1. Fáze – pilotní fáze 2. Fáze – fáze plné dodávky Bližší info viz zadávací dokumentace.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia meracích, kontrolných, skúšobných a...
AMAZE AGENCY s.r.o.
Destilační zařízení pro recyklaci rozpouštědel   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je dodávka a instalace destilační kolony včetně nezbytných stavebních úprav objektu. Tato technologie zpracuje vstupní odpady na jednotlivé frakce a tyto frakce budou dále využitelné při výrobě nových rozpouštědel. Díky instalaci technologie, dojde k navýšení kapacity zařízení žadatele o 3 200 tun ročně Technologie bude umístěna na pozemcích číslo 1141/21 a 1141/22 v katastrálním území Sedlnice v Moravskoslezském kraji.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia strojov a zariadení
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Dodávka nových hořáků, vč. příslušenství a montáže   
Stručný popis: Předmět plnění veřejné zakázky spočívá ve výměně 5 ks plynových hořáků za nové nízkoemisní hořáky splňující současné emise + výměnu zastaralého zabezpečovacího zařízení pro parní kotle.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia parných generátorov, turbín,...
Teplárny Brno, a.s.
Ekologizace lokálních zdrojů - výměna hořáků   
Stručný popis: Předmět plnění zahrnuje dodání nových monoblokových plynových hořáků v nízkoemisní (ULTRA - LOW NOx) verzi. Celkem se jedná o 29 ks hořáků. Součástí dodávky je kompletní uvedení hořáku do provozu včetně všech potřebných seřízení, zkoušek a autorizovaného měření emisí dle zák. 201/2012 Sb. Po instalaci hořáku musí být splněny požadavky na emise dané vyhl. 415/2012 Sb.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia parných generátorov, turbín,...
ČEZ Distribuce, a. s.
Instalace ochran proti přisedání ptactva   
Stručný popis: Předmětem VZ je závazek vybraných dodavatelů pro každou z částí VZ provést službu spočívající v instalaci ochran proti přisedání ptactva na vedení vn s podpěrnými izolátory bez výřezu, s podpěrnými izolátory s výřezem a s podpěrnými izolátory bez výřezu a s výřezem - montážní činnost, vč. přípravných prací (zajištění vstupů na pozemky, koordinace plánu vypínání ve spolupráci se Zadavatelem). Hlavní materiál pro plnění předmětu VZ, tj. ochrany proti přisedávání ptactva, bude zajištěn Zadavatelem.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Dodávky, demontáž, instalace a výměny technických zařízení pro vozidla Městské policie hl. m. Prahy.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky funkčních sestav výstražných světelných a zvukových zařízení a elektronického časového relé • demontáž výstražných světelných a zvukových zařízení, radiostanic, záznamových zařízení a elektronického časového relé. • instalace výstražných světelných a zvukových zařízení, • instalace radiostanic • instalace záznamových zařízení do služebních vozidel, umožňující kontinuální záznam obrazu zachycující dění před a za vozidlem, • instalace elektronického časového relé • výměna nefunkčních komponentů výstražných světelných a zvukových zařízení
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
VZ 81118 - Vestavba do vozidel Mercedes-Benz Městské policie hl. m. Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace vestavby mobilní dílny do dvou lehkých skříňových dodávek tovární značky Mercedes-Benz, typ VITO KAWA 119CDI 4matic Městské policie hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava z místa plnění Kupujícího do místa plnění Prodávajícího a zpět a provádění ročních servisních prohlídek.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení  >  Inštalácia mechanických zariadení
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i./ Centrum HiLASE
DAQ Servers - TP15_030i - Doplnění stávající serverové infrastruktury   
Stručný popis: Zadavatel, jehož hlavním předmětem činnosti je provádění výzkumu a vývoje v oblasti fyzikálních věd, je příjemcem dotace pro projekt "HILASE Centre of Excellence" v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, hodlá poptat dodavatele pro předmět plnění veřejné zakázky - „DAQ servers“, jehož předmětem je nákup serverových prvků pro zpracování dat.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia  >  Inštalácia počítačov a zariadení na spracovanie...
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Inštalačné služby (s výnimkou softvéru)  >  Služby na inštalovanie navádzacích a riadiacich...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie