Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Komplexní zajištění certifikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zajištění vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dalších služeb souvisejících s poskytováním certifikačních služeb pro potřeby zadavatele a to plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice č. 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“) a se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Předmětem této VZ je dále komplexní zajištění vydávání elektronických časových razítek vydaných kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu s nařízením eIDAS, resp. zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb   
Stručný popis: Komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na období 2018 - 2021
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek   
Stručný popis: Zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
ČESKÝ ROZHLAS
Technické zabezpečení šíření rozhlasového vysílání po internetu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je technické zabezpečení šíření rozhlasového vysílání po internetu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Národní divadlo
Webové stránky Národního divadla (software) a s nimi spojené služby pro zajištění jejich implementace, provozu, správy, údržby a rozvoje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění časově a územně neomezené licence pro účastníkem vytvořené webové stránky zadavatele a zajištění jejich implementace (dále také jen „dílo“ či „web“), dále zajištění jejich správy, podpory a údržby včetně hostingu, a zajištění jejich rozvoje. Implementací se rozumí činnosti, které povedou k funkčnímu zprovoznění webu (díla) – instalace, konfigurace, customizace, školení uživatelů, testovací provoz. Správou, podporou a údržbou webu včetně hostingu se rozumí činnosti, které vedou k udržení webu (díla) v plně provozuschopném stavu včetně hostingu v souladu s platnou legislativou a s požadavky vývoje technologických a technických komponent. Specifikace předmětu plnění a požadavky zadavatele jsou blíže popsány v přílohách č. 2, 3, 9, 10 a 11 zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
ČESKÝ ROZHLAS
Pronájem provozní infrastruktury pro webové aplikace   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajistit službu provozu HW infrastruktury (Infrastructure as a Service – IaaS) pro jednotlivé aplikace Centra nových médií, tj. různé samostatné aplikace podle aktuální potřeby Centra nových médií (mobilní aplikace, web Rádia Junior, informace o programu atp.). Zároveň půjde o infrastrukturu použitelnou i pro případný provoz záložního webu ČRo.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Komplexní zajištění certifikačních služeb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky (dále též jen „VZ“) je zajištění vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů a dalších služeb souvisejících s poskytováním certifikačních služeb pro potřeby zadavatele a to plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice č. 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“) a se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Předmětem této VZ je dále komplexní zajištění vydávání elektronických časových razítek vydaných kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v souladu s nařízením eIDAS, resp. zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny
Datové služby   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je připojení lokální sítě v sídle zadavatele do internetu s vysokou spolehlivostí přenosu dat, neovlivnitelnou povětrnostními podmínkami a aktivním rušením a splňující parametry uvedené v zadávací dokumentaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek   
Stručný popis: Zajištění služeb vydávání elektronických časových razítek kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na komplexní zajištění certifikačních služeb   
Stručný popis: Komplexní zajištění certifikačních služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na období 2018 - 2021
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Český rozhlas
Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu specializovaného aplikačního cloudu pro redakční systém Drupal a případné další internetové aplikace ČRo. Součástí služby je poskytnutí HW infrastruktury dimenzované a optimalizované na požadovaný provoz aplikací, administrace této infrastruktury, správa nezbytného SW prostředí, zajištění konektivity do internetové sítě, nastavení SLA pro nepřetržitý provoz a zajištění bezpečnosti, podpory a údržby aplikačního cloudu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Statutární město Brno
Tvorba a provoz webové platformy města Brna   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je vytvoření a rozvoj Platformy pro weby města Brna, na které bude možné dále stavět nové webové projekty dle aktuální potřeby. Na Platformě bude v rámci předmětu Veřejné zakázky jako první projekt spuštěn a provozován nový web www.brno.cz. Součástí předmětu Veřejné zakázky je Podpora a Údržba, jakož i Customizace Platformy. Minimální požadavky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
Česká republika - Ústav pro studium totalitních režimů
Poskytování datových služeb pro Archiv bezpečnostních složek a Ústav pro studium totalitních režimů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je internetové připojení objektu zadavatele a MPLS spojení této budovy a ostatních budov ABS ČR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby
Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
SIMU+ Redakční systém pro FSS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je návrh i realizace robustního redakčního systému pro cvičný zpravodajský online portál. Součástí předmětu veřejné zakázky je podpora a údržba tohoto systému, jakožto i jeho další rozvoj a školení.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Internetové služby  >  Poskytovateľské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie