Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 23 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Provádění kvalifikačního měření čistých prostor včetně technologických zařízení a provádění servisu vzduchotechniky (VZT) II.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pravidelné provádění kvalifikačního měření čistých prostor, technologického zařízení a provádění servisu vzduchotechniky (VZT) instalovaných v definovaných čistých prostorech FN Motol.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Česká geologická služba
Karotážní měření a pořízení hydrogeologických dat pro hydraulický model -projekt Turów - II. etapa průzkumná   
Stručný popis: Soubor karotážních měření na plánovaných průzkumných vrtech, revizní karotážní měření na vybraných existujících vrtech, sled a řízení nových průzkumných hydrogeologických vrtů, monitoring podzemních a povrchových vod v příhraniční oblasti Hrádecka a Frýdlantska v Libereckém kraji včetně vyhodnocení naměřených dat.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Státní zemědělský intervenční fond
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky splnili. Předmětem plnění je pořízení aktuálních měřických snímků metodou letecké fotogrammetrie, jejich zpracování a vytvoření digitálních barevných ortofot pro účely kontrol na místě dotačních opatření na plochu administrovaných pod systémem IACS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Univerzita Pardubice
Zajištění provozuschopnosti systémů technického zabezpečení objektů UPa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou servisní práce, revize.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavní město Praha
Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov Podrobný inženýrsko-geologický průzkum – geotechnický monitoring   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je geotechnický monitoring stavby č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, průzkumná štola, který řeší provedení nezbytného geotechnického monitoringu při provozu a údržbě díla. Smyslem navrhovaných řešení je získat průběžné informace zejména o odezvě ražeb průzkumné štoly na primární ostění štoly, okolní horninové prostředí a povrch terénu (včetně nadzemní zástavby). Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Supervize brownfieldů v lokalitách Litoměřice – kasárna, Lkáň, Proboštov, Obrnice a Valeč   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci regenerace brownfieldů. Specifikace supervize, její rozsah a účel je uveden v zadávací dokumentaci.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Pořízení dat mobilního mapování   
Stručný popis: Předmětem zakázky je pořízení obrazových dat tzv. mobile mappingu, tj. fotogrammetrických prostorově umístěných dat pořízených z jedoucího vozidla či variantního mobilního zařízení (čtyřkolka, kolo atd.) na celé komunikační síti hl. m. Prahy. Předmětem plnění této zakázky je dále vytvoření pomocného bodového pole, pořízená data samotná, poskytnutí úložiště dat, API a webová aplikace sloužící k prohlížení a manipulaci s těmito daty s podporou na dobu 3 let.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/37 Chrudim obchvat, úsek křižovatka I/17 - Slatiňany, km 1,7 - 2,850, ZAV   
Stručný popis: Na stavbě probíhá terénní část záchranného archeologického výzkumu a z důvodu přítomnosti rozsáhlých a složitých archeologických situací dochází ke zvýšené náročnosti archeologických prací. Proto je nutné v místech s pozitivně zjištěnými nálezy provést pečlivý terénní odkryv, precizní fotografickou plánovanou popisnou měřičskou dokumentaci nad rámec plánovaných prací. V souladu se zákonem č. 20/87 Sb. o státní památkové péči je potřebné provést záchranný archeologický výzkum i nad rámec předpokladu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Statutární město Ostrava
Nové Lauby - záchranný archeologický výzkum   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu, včetně potřebných stavebních prací, v prostoru bývalého domovního bloku, vymezeného ulicemi Velkou, Pivovarskou, Muzejní a Dlouhou v centrální části města Ostravy.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ředitelství silnic a dálnic ČR
MIS meteorologický informační systém   
Stručný popis: Dodávka a zajištění provozu komplexního meteorologického informačního systému pro podporu výkonu a kontroly zimní údržby komunikací.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Provision of Meteorological Services for Civil Aviation in Czech Republic   
Stručný popis: Provision of aeronautical meteorological services in Czech Republic, during 4-year period of 1.1.2021 - 31.12.2024: Meteorological Watch Office for FIR Praha, Aeronautical MET Stations and functions of Aerodrome MET Offices for 4 Czech aerodromes: Praha/Ruzyne, Karlovy Vary, Brno/Turany, Ostrava/Mosnov. Services to be provided in continuous H24 D7 operation, according to regulations of ICAO (Annex 3 etc.), EU (2017/373 etc.) and local agreements. Delivery of additional specialized aviation weather forecasts, meteorological data products (observations, remote sensing, numerical weather prediction) and meteorological data communication services, for purposes of Air Navigation Services and other aviation users, incl. possible Meteorological Providers in Czech Republic.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
město Prachatice
Průzkum podzemí v Prachaticích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je provedení průzkumu podzemí v Prachaticích, a to v rozsahu a podle vymezení předmětu díla – zadání průzkumu podzemí v Prachaticích. Geologický průzkum, laserové skanování, zaměřování podzemních prostor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Povodí Vltavy, státní podnik
Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, a to Plánu dílčího povodí Horní Vltavy, Plánu dílčího povodí Berounky, Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy a Plánu dílčího povodí ostatních přítoků Dunaje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Hlavní město Praha
Zpracování analýzy povodí Litovicko-Šáreckého potoka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je „Zpracování analýzy povodí Litovicko-Šáreckého potoka“. Plnění zahrnuje, mimo jiné, analýzy oblastí s významným povodňovým rizikem obsahující vytvoření map povodňového rizika, ohrožení a nebezpečí včetně návrhů možných protipovodňových opatření.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Supervize brownfieldů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon technického dohledu a cenového konzultanta stavebních činností investora v rámci regenerace brownfieldů.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie