Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem PS – snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ocelové mříže na oknech I. PP a I. NP v uliční fasádě a další drobné stavební práce. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Correct BC, s.r.o., IČO: 250 28 588. Při realizaci stavebních úprav budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení č. j. MV-68969-3/OSM-2018 ze dne 24. 7. 2018, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.1909/ZPZ/2018/ZD-981 ze dne 23. 7. 2018 a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 66.19 Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce akce Zateplení objektu a oprava zahradních teras při MŠ Mitušova 90, Ostrava-Hrabůvka. Předmětem díla je zateplení obvodových plášťů budov, zateplení střech, pokládka nové střešní krytiny, výměna klempířských prvků, výměna zemnící soustavy, úpravy vstupů, úprava teras a přístupů k nim.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Vysoká škola ekonomická v Praze
Sádrokartonářské práce pro VŠE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zhotovení, úpravy a opravy SDK konstrukcí ze sádrokartonu a obdobných materiálů
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ústí nad Labem PS – snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ocelové mříže na oknech I. PP a I. NP v uliční fasádě a další drobné stavební práce. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Correct BC, s.r.o., IČO: 250 28 588. Při realizaci stavebních úprav budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení č. j. MV-68969-3/OSM-2018 ze dne 24. 7. 2018, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.1909/ZPZ/2018/ZD-981 ze dne 23. 7. 2018 a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Česká republika - Ministerstvo obrany
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5, číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008010 - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22 Opava-Předměstí etapa č. 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 1040/90, o výměře 707 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 1020/70, o výměře 849 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 4193/5, o výměře 1188 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Valašské Meziříčí
Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí“, dle projektové dokumentace zpracované firmou ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 717 00 Ostrava, IČO: 27791891 a zpracované Ing. Radovanem Zainerem – arting sdružení, Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 60042397, která je přílohou této zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zejména: - Bourací práce - Výkopové práce - Izolace spodní stavby - Dozdívky v nosných stěnách - Doteplení střešní konstrukce - Výměna výplní otvorů - Provádění kontaktního zateplovacího systému - Dozdívky v nosných stěnách - Úpravy vnitřních povrchů - Úprava a oprava lodžií - Osazení klempířských výrobků - Osazení a úprava zámečnických výrobků - Oprava vnějších betonových ploch - Úprava prvků fasády - Úprava elektroinstalace, montáž hromosvodu - Střešní izolace a krytina na části objektů
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Stříbro
ZATEPLENÍ KINA BENEŠOVA ULICE STŘÍBRO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zateplení kina Benešova ulice ve Stříbře. Předmět veřejné zakázky specifikuje Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 vč. výkazu výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie