Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo obrany
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5, číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008010 - realizace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
BRACKELS LIMITED s.r.o.
Snížení energetické náročnosti haly na pozemku p. č. 1773/22 Opava-Předměstí etapa č. 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou stavební práce, které spočívají v demontáži poškozené krytiny FEZN, poškozené podkladní foliové vrstvy včetně lemujících a kotevních prvků. Oprava poškozeného dřevěného bednění tl. 25 mm na stávající nosné ocelové prvky vazníkového typu, na které bude kotven zateplovací systém z desek EPS 100S tl. 120mm ve dvou vrstvách, tj. o celkové tloušťce 240mm. Krytí bude provedeno z geotextilie hustoty 300g/m2, na kterou bude mechanicky kotvena PVC folie tl.1,5mm. Fólie PVC v tloušťce 1,5 mm pro mechanické kotvení. Lemování bude provedeno z plechů poplastovaných PVC (foliové plechy). Další podrobnosti dle Zjednodušené dokumentace. Není umožněno dílčí plnění.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p. 830   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 1040/90, o výměře 707 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 1020/70, o výměře 849 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Hlubočepy, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 1240 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městská část Praha 5
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je realizace zateplení stavby – mateřské školy, která je součástí pozemku parc. č. 4193/5, o výměře 1188 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Praha, k.ú. Smíchov, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2787 (dále jen „Mateřská škola“), a to včetně umístění vzduchotechnických jednotek pro výměnu vzduchu v denních místnostech Mateřské školy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Valašské Meziříčí
Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je „Zlepšení tepelně technických vlastností penzionu na ulici J. K. Tyla č. p. 418 ve Valašském Meziříčí“, dle projektové dokumentace zpracované firmou ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, 717 00 Ostrava, IČO: 27791891 a zpracované Ing. Radovanem Zainerem – arting sdružení, Vsetínská 475, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 60042397, která je přílohou této zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zejména: - Bourací práce - Výkopové práce - Izolace spodní stavby - Dozdívky v nosných stěnách - Doteplení střešní konstrukce - Výměna výplní otvorů - Provádění kontaktního zateplovacího systému - Dozdívky v nosných stěnách - Úpravy vnitřních povrchů - Úprava a oprava lodžií - Osazení klempířských výrobků - Osazení a úprava zámečnických výrobků - Oprava vnějších betonových ploch - Úprava prvků fasády - Úprava elektroinstalace, montáž hromosvodu - Střešní izolace a krytina na části objektů
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Stříbro
ZATEPLENÍ KINA BENEŠOVA ULICE STŘÍBRO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zateplení kina Benešova ulice ve Stříbře. Předmět veřejné zakázky specifikuje Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 vč. výkazu výměr (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Stříbro
ZATEPLENÍ MŠ SOBĚSLAVOVA, STŘÍBRO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna oken a dveří, zateplení obvodového pláště, výměna skladby střechy a posun obvodových stěn jižní fasády pavilónů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Město Vrchlabí
Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí“. Jedná se o dodatečné zateplení stávající fasády a stropu nad posledním NP budovy Základní školy nám. Míru, č.p. 284 ve Vrchlabí. Současně se zateplením objektu bude provedena výměna oken a vstupních dveří a zároveň nová vzduchotechnika s rekuperací umožňující účinné větrání učeben po výměně starých oken za nová. Cílem je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy a úspora energie na vytápění v zimním období.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Městys Machov
Zateplení a instalace rekuperačního systému základní a mateřské školy - městys Machov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zateplení budovy školy, výměna oken a dveří, instalace nuceného věštrání v učebnách
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Rehabilitační ústav Kladruby
Zateplení bytového domu č.p. 46 a 47, obec Tehov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení plášťů dvou bytových domů B a C odlišených dle čísla popisného čp. 46 a 47, obec Tehov, včetně výměny oken a vchodových dveří s poštovními schránkami (u čp. 47 se výměna týká pouze oken ve střešních nástavbách), zapojení zvonků, rekonstrukce lodžií, drobné stavební a zámečnické práce kolem bytového domu. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 4 a 5 ZD – obsahující technický popis, výkresy, výměry, harmonogram prací a projektovou dokumentaci, která byla vypracována Ing. Petrem Jirouškem, jako projekty pod názvy „Zateplení bytového domu B“ a „Zateplení bytového domu C“.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie