Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 344 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Skládka TKO Písek-Vydlaby, rekultivace 4.etapy část 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekultivace stávající skládky.Účelem rekultivace je vytvoření vhodných technických podmínek pro následné využití území. Cílovým stavem je začlenění rekultivované plochy do krajiny s možností přiměřeného využití území pro další účely. Tvar a úprava povrchu skládky je navržen s ohledem na stabilitu tělesa skládky, zájmy ochrany přírody, tvorby krajiny a využívání povrchové plochy uzavřené skládky. Celková plocha rekultivace je 10260 m2.Stavba je dopravně napojena na stávající vnitřní komunikace. Do prostoru 4. Etapy je navržena dočasná panelová komunikace v délce 90 m. Sklon nepropustné uzavírací vrstvy i povrchu skládky, v konečném tvaru po sednutí nesmí být menší než 3%, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody. Konečný tvar skládky je upraven tak, aby po ukončeném sedání skládky byl povrch gravitačně odvodněn. Celkové řešení stavby plně odpovídá současným platným zákonům, nařízením, vyhláškám a normám, které se k dané problematice vztahují.
Stavebné práce
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
DODÁVKA HYGIENICKÝCH POTŘEB   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky hygienických potřeb pro zadavatele v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem průběžně po dobu 48 měsíců trvání rámcové dohody, a to dle písemných objednávek zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Elektrohydraulické vyprošťovací zařízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení 5-ti sad hydraulického vyprošťovacího zařízení s elektrickým pohonem, dle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Dodávka drceného kameniva pro zimní údržbu silnic na období listopad 2019 - říjen 2020   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka drceného kameniva frakce 2/4, 4/8, 8/11 a 8/16 v předpokládaném množství na jednotlivá místa plnění dle specifikace v zadávací dokumentaci.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Obec Vlastiboř
Splašková kanalizace a centrální ČOV v obci Vlastiboř   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) je vybudování systému oddílné stokové soustavy, splaškové gravitační stokové sítě z trub plastových PVC DN 250, PVC DN 300, a čerpací stanice ČS a vybudování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 300 EO
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Jihočeské nemocnice, a.s.
ORTOPEDICKÉ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky ortopedických implantátů pro Jihočeské nemocnice.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Obec Horní Radouň
Splašková kanalizace a ČOV Horní Radouň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je novostavba splaškové kanalizace a ČOV s kapacitou 400 EO v intravilánu obce Horní Radouň. Navrženy jsou stoky splaškové gravitační kanalizace + obtok ČOV – celkem cca 4.000 m, ČOV je navržená mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, která je schopna pracovat v režimu 30% až 120% zatížení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dubné
Kanalizace Dubné – jihovýchod   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výstavba kanalizace v místní komunikaci v jihovýchodní části obce Dubné (betonové kanalizační šachty, osazení odboček pro domovní kanalizační přípojky a pro přípojky k UV - jedná se pouze o odvodnění stávající komunikace a o napojení (přepojení) stávajících domovních kanalizačních přípojek), dále obnova výkopem narušeného asfaltového krytu stávajících místních komunikacích, obnova a částečné rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v zájmovém území (výměna stožárů a svítidel, včetně kabelového propojení)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Technické služby města Blatné s.r.o.
Pořízení nákladního automobilu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Nové Hrady
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO MĚSTO NOVÉ HRADY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) zajištění svozu a likvidace směsného komunálního odpadu z obce Nové Hrady a místních částí Údolí, Štiptoň, Byňov, Jakule, Nakolice, Vyšné a Obora a služeb s tím spojených
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Rámcová dohoda o poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností JU v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou poradenské služby v souvislosti se zabezpečením povinností spojených s výjezdy zaměstnanců do zahraničí a příjezdy zaměstnanců ze zahraničí.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
POČÍTAČE A NOTEBOOKY (DNS)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky definované CPV kódy uvedenými v čl. 4, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jednotlivých výzev k podání nabídek v DNS podle § 141 zákona
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Tiskárny a multifunkční zařízení pro JU - Rámcová smlouva 2018   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek dodávek Tiskáren a multifunkčních zařízení (dále jen „zboží“ nebo „zařízení“), jejichž specifikace včetně technických parametrů je uvedena v příloze č. 1 této dohody, která je její nedílnou součástí. Dodávky budou provedeny za podmínek v této dohodě uvedených a dle konkrétních objednávek kupujícího
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
LAMA servis s.r.o.
Zpracování kalů LAMA servis s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v realizací nezastřešených boxů, zpevněné plochy a dalších stavebních prací souvisejících s vybudováním nové kapacity zpracování kalů stávajícího zařízení zpracovávajících odpady.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie