Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 365 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dodávka dílčího přístrojového vybavení pro projekt CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614   
Stručný popis: pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AC05 - USTEKINUMAB pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
E.ON Distribuce, a.s.
Sekundární rozvaděče VN   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6. Rozvaděč může být v provedení kompaktním (dále nerozšiřitelný rozvaděč) nebo modulárním (dále rozšiřitelný rozvaděč). Předmětem dodávky může být i další nadstandardní výbava. Jedná se zejména o motorové pohony, nadstavbu s ovládacími a signalizačními obvody, měření, atd. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky a další požadavky související s jejím plněním, podmínky, specifikace, předpokládané odebírané množství a ostatní údaje jsou detailně specifikovány v zadávací dokumentaci a v návrhu rámcové dohody, která tvoří její nedílnou součást.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje  >  Elektrické prístroje na spínanie alebo ochranu...
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu – II.; registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007370   
Stručný popis: pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070
Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Jde o dodávky uvedených zařízení do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Realizace polní cesty C8 a C10 v k. ú. Chlumec u Dačic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách – realizace polní cesty C8 a C10 v k. ú. Chlumec u Dačic o celkové délce 2165 m. Součástí je i napojení případných sjezdů na sousední pozemky či jiné cesty a výsadba zeleně.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj
Polní cesty Tchořovice II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o novostavbu třech polních cest C13, C33 a C35 v k. ú. Tchořovice (jedna z nich je částečnou rekonstrukcí). Cesty jsou navrženy v trase určené plánem společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Tchořovice a na pozemcích k tomu určených.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
město Prachatice
Průzkum podzemí v Prachaticích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je provedení průzkumu podzemí v Prachaticích, a to v rozsahu a podle vymezení předmětu díla – zadání průzkumu podzemí v Prachaticích. Geologický průzkum, laserové skanování, zaměřování podzemních prostor.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Obec Kunžak
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka   
Stručný popis: dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění úkolů požární ochrany
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace lokality Nové Údolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Nové údolí. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málo kapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace vodního režimu a přírodního stavu pro lokalitu Střelecký průsek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Střelecký průsek. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a okolních mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních potočních vlásečnic představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Dolní Dvořiště
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ (Č.P. 182 – Č.P. 112) – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) obnova stávající technické infrastruktury (vodovodu, kanalizace, přípojek); obnova komunikace po výměně vodovodního a kanalizačního řádu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Účelová komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je stavba účelové komunikace SÚ 2 v k. ú. Všemyslice o celkové délce 702,17 m a šířce zpevnění 3,0 m. Komunikace začíná na konci zastavěné části západního cípu obce Všemyslice, dále pokračuje mezi zemědělskými pozemky lemovaná nesouvislým stromovým porostem až na konec úseku, jenž je situován v lese, kde dojde k napojení na lesní cesty. Předmětná cesta se nachází v nezastavěném území a slouží jako účelová komunikace pro obsluhu přilehlých pozemků a jako příjezdová cesta k lesu, zároveň dotváří síť polních cest v daném území. Komunikace SÚ 2 je v řešeném úseku jednopruhová s jednostranným klopením 2,5% a je vedena nezastavěným územím. Jedná se o polní cestu, typ příčného uspořádání komunikace P3,5/30. Základní šířkové uspořádání se skládá z šířky jízdního pásu 3,0m s rozšířením v oblouku a nezpevněné krajnice šířky 2 x 0,25m.
Stavebné práce
Obec Čepřovice
"Modernizace kulturního domu Čepřovice"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou práce, které budou celkově modernizovat stávající stav objektu kulturního domu a restaurace.
Stavebné práce
Nemocnice České Budějovice, a.s.
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DLE ATC SKUPINY L04AX04 - LENALIDOMID PRO NEMOCNICI ČESKÉ BUDĚJOVICE, A.S.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina L04AX04 - LENALIDOMID dle Zadávací dokumentace pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie