Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1047 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ZŠ T. G. Masaryka Milovice
Půdní vestavba ZŠ T. G. Masaryka – Milovice III   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se zřízením 4 odborných učeben v půdních prostorech a sadové úpravy areálu základní školy.
Stavebné práce
Statutární město Brno
Dychtivá očka – budova Vranovská, při ZŠ a MŠ Merhautova - vnitřní vybavení učeben – II. část   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka IT vybavení (projektorů, softwarů, počítačů, aj.) do prostor nově budovaných odborných učeben a kabinetu. Součástí dodávky je také doprava dodávaného zboží, jeho instalace v místě a úklid prostor.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
„Údržba, servis a revize výtahů v BD Brno-Líšeň“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je pravidelná údržba, servis a revize výtahů v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Masarykova univerzita
Generální projektant rekonstrukce a dostavby areálu FI, MU – dodatek č. 2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dalších služeb spočívajících zejména v projektové činnosti v souvislosti s rekonstrukcí a dostavbou areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity na adrese Botanická 554/68a, 602 00 Brno.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno modernizace onkogynekologického centra VI   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks transportních lehátek do Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Pracoviště dětské medicíny, Pracoviště reprodukční medicíny.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Optické a optovláknové přístroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sestava zařízení pro návrh, vývoj a testování optických a optovláknových snímačů, a též přístrojového vybavení pro optická měření. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno – PMDV, L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, 17. NP II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno - PMDV, objekt L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK II“ jsou stavební úpravy v části 17. NP stávajícího objektu L, situované v areálu Fakultní nemocnice Brno, za provozu zbylé části objektu, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce:“ FN Brno – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK“, PMDV, L, zak. číslo JDS 38-2018, datum: 11-2018, stupeň DSP + DPS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Přibice
Polyfunkční centrum Přibice II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizaci polyfunkčního centra v obci Přibice. Podrobně je předmět zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je stavební úprava objektu původního kulturního domu v obci Přibice, jeho přístavba a změna účelu užívání na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem. Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky jsou zemní práce ke stavebním objektům, demolice a drcení sutě, zpevněné plochy, HTÚ, výsadby a ozelenění.
Stavebné práce
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Mikulově“ a výkon autorského dozoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Mikulově“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. ve Veselí nad Moravou“ a výkon autorského dozoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. ve Veselí nad Moravou“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Vysoké učení technické v Brně
Pořízení SW produktů licenčního programu Oracle a jejich podpora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů (SW) licenčního programu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence & Support Fees pro Vysoké učení technické v Brně.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vysoké učení technické v Brně
Upgrade telefonní ústředny VUT v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade centrálního řízení stávající telefonní ústředny VUT v Brně, a to na nejvyšší dostupnou softwarovou verzi, kterou je možné plně provozovat ve virtualizačním prostředí zadavatele. Dodávka bude zahrnovat mimo upgrade stávajícího centrálního řízení také upgrade hardwarových součástí, které nejsou s upgradovaným softwarem centrálního řízení plně kompatibilní. Součástí dodávky bude instalace nově dodaných (upgradovaných) součástí včetně konfigurace. Upgrade musí se stávajícím hardware tvořit funkční celek.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Obec Rajhradice
Základní škola Rajhradice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy školy v obci Rajhradice. Stavební práce budou sestávat z vybudování učební části základní školy včetně výtahové šachty, propojovacího krčku a potřebných přípojek. Hlavní objekt školy bude tvořen dvěma nadzemními podlažími s podkrovím. Vnější rozměry budovy školy budou 42,5 m x 18 m. K hlavnímu objektu bude přičleněn krček o rozměrech 18,5 m x 5,9 m, který bude součástí školy, tj. první etapy výstavby, a bude v budoucnu tvořit propojovací část s tělocvičnou, která není součástí této veřejné zakázky, ani první etapy výstavby. Součástí stavby je i vybudování komunikací – chodníků a přilehlého parkoviště. Stavba bude oddělena nově zbudovaným oplocením, které tak funkčně oddělí pozemky pro výstavbu školy a sousední parcely. Součástí veřejné zakázky je i dodávka výtahu.
Stavebné práce
Město Ivančice
Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací v místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice.
Stavebné práce
Město Ivančice
Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací a chodníků (zpevněných ploch) v místní části města Ivančice – Budkovice.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie