Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 930 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Servis a opravy techniky Magirus   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „dohoda“) na provádění servisních prací, oprav, pravidelných ročních servisních kontrol automobilových žebříku (dále jen „AZ“) a cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) Magirus dle aktuálních požadavků zadavatele. Součástí plnění je i dodávka příslušných náhradních díků dle technické specifikace plnění, která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek a návrhu dohody. Termín plnění do 31. 12. 2020, nebo do vyčerpání předpokládaného objemu plnění (celkem 5 000 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 000 Kč vč. DPH).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Amatérský fotbalový klub Tišnov, z. s.
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu Ostrovec v Tišnově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace výstavby dvoupodlažního objektu na půdorysu stávající jednopodlažní budovy. Architektonické řešení se týká zejména hlavního objektu – budovy šaten a provozního zázemí. Kromě modernizace budovy je předmětem veřejné zakázky rovněž dobudovat zpevněnou přístupovou komunikaci k budově a novému hřišti s umělou trávou.
Stavebné práce
Masarykova univerzita
Datová centrála Deep Grid   
Stručný popis: Účelem veřejné zakázky je vytvoření prostředí pro simulaci a experimentální nasazení kritické informační infrastruktury; testování komunikačních strategií a plánování algoritmů pro řízení zátěže komunikačních linek; analytické zpracování dat z konkrétních typů kritických infrastruktur, konkrétně gridu
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Masarykova univerzita
Socha ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity   
Výsledky soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006 Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Statutární město Brno, zastoupené městskou části Brno – Slatina
Rekonstrukce požární zbrojnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle smlouvy, projektu a povolení.
Stavebné práce
Město Hodonín
Náhradní výsadba zeleně na vybraných lokalitách - město Hodonín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky NÁHRADNÍ VÝSADBA ZELENĚ NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH – MĚSTO HODONÍN je dodávka a výsadba zeleně na vybraných lokalitách Města Hodonína, ulice Dobrovolského, ulice Okružní a Jižní, lokalita Bažantnice II – ul. Erbenova mezi ulicemi Sukova a Lesní, ulice Sídlištní a ul. Vančurova, a následná péče o vysazenou zeleň po dobu pěti let.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
DOLNÍ VĚSTONICE, SANACE SVAHŮ PRO ZPROVOZNĚNÍ SILNICE III/42117- I. STAVBA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. Dolní Věstonice. Stavba je rozdělena do 10 stavebních objektů. Předmětem této zakázky jsou tyto objekty : SO 134 Odvodnění od propustku č. 1 SO 301 Odvodnění svahu nad silnicí III/42117
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Břeclav
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BŘECLAV – MÍSTNÍ ČÁST NA VALTICKÉ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zlepšení světelných podmínek a snížení spotřeby el. energie. Budou instalovány LED svítidla (241 ks). Bude rekonstruováno 217 světelných míst pro veřejné osvětlení (dále také jen „VO“). Doplněno bude 20 nových svítidel z důvodů splnění osvětlenosti komunikace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 7 a 9, Brno-Bystrc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 7 a 9, Brno-Bystrc, zahrnující kompletní demontáž umakartového bytového jádra včetně sanitárního vybavení, odpojení elektroinstalace jádra, likvidace podlah v kuchyni a předsíni, demontáž kuchyňské linky, likvidaci odpadů, demontáž spížní skříně. Nově pak vyzdění bytového jádra z pórobetonových tvárnic a SDK desek, osazení instalačních modulů do SDK konstrukce, osazení nových zárubní, provedení nové elektroinstalace, vody. Nové provedení omítek, podlah (koupelna, WC, kuchyň, chodba), provedení nových obkladů, osazení nového sanitárního vybavení a zařizovacích předmětů, nová kuchyňská linka, provedení podhledu ze SDK a stavební práce spojené s výše uvedeným.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Povodí Moravy, s.p.
Morava-Uherský Ostroh, oprava koryta PB (146,880 – 148,790), III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby jsou udržovací práce pravého břehu koryta Moravy v III. etapě v km 147,250 – 147,615 v délce 365 m. Koryto toku v tomto zájmovém území protéká katastrálním územím Ostrožské Předměstí. Jedná se o opevnění konkávního břehu záhozem z lomového kamene, kde je narušený břeh a nátrže zasahují do prostoru bermy, dále dojde k urovnání koruny hráze a bermy (figury do původního kolaudovaného stavu) a k částečnému odtěžení nánosů. Odtěžené nánosy budou použity k urovnání koruny hráze a k terénním úpravám bermy. Stavba bude také vyžadovat odstranění dřevin a keřů v průtočném profilu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou - území pro výstavbu RD Hutník - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s provedením stavby „Veselí nad Moravou - území pro výstavbu RD Hutník – I. etapa“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace (příloha č.5 této zadávací dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 2). Projektová dokumentace řeší v I. etapě umístění komunikací, parkovacích míst, vstupů, vjezdů a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu 15-ti rodinných domů – A1-A4, B1-B10 a C12. Stavba se nachází na konci sídliště Hutník, naproti stávající základní škole Hutník Veselí nad Moravou. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy SO 301 Vodovodní řad PE90 SO 302 Splašková kanalizace PP DN 300 SO 401 Veřejné osvětlení, metropolitní síť - NEVYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ SO 501 Plynovod STL - NEVYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebné práce
Masarykova univerzita
Cluster pro paralelní verifikace   
Stručný popis: Dodávka serveru pro projekt OP VVV Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur za účelem analýza systémů realizované verifikačním nástrojem DIVINE.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěných stavebních prací v rámci projektu s názvem: „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“ vypracované v březnu 2017 Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno, IČ: 47404981, ČKAIT – 1003112 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o dokončení rozestavěné stavby, z toho důvodu může projektová dokumentace obsahovat i části plnění, které předmětem této veřejné zakázky nejsou.
Stavebné práce
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Nákup HW sestavy pro IS přístrojové techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup HW sestavy pro IS přístrojové techniky za účelem nezbytné obměny HW stávající technologie. Konkrétní specifikace poptávaných položek je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu výzvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Rosice
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 18 918 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie