Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 934 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Servis MR Ingenia 1,5 T   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na: NMR - Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T, výr. č. 70369 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA– ICRC - MR. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Disky do datového pole pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup disků do datového pole Infortrend EonStor DS3024R.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Lesy města Brna, a.s.
Kolový nakladač   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového nakladače . Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Brněnské komunikace a.s.
Opravy odvodnění - rámcové dohody 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena do tří částí: 1. OPRAVY HAVARIJNÍCH UV – dílčí část 1. 2. OPRAVY HAVARIJNÍCH STAVŮ ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ – dílčí část 2. 3. OPRAVY UV METODOU RAŽBY – dílčí část 3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Brněnské komunikace a.s.
Kamerové prohlídky objektů odvodnění - rámcové dohody 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena do dvou dílčích část: 1. KAMEROVÉ PROHLÍDKY KANALIZACÍ A KONTROLA JEJICH STAVEBNÍHO STAVU V RÁMCI HLAVNÍCH PROHLÍDEK KOMUNIKACÍ – dílčí část 1. 2. KAMEROVÉ PROHLÍDKY ULIČNÍCH VPUSTÍ VČETNĚ PŘÍPOJEK PŘED STAVBOU – dílčí část 2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Masarykova univerzita
CP 1904B Imunochemický analyzátor a analyzátor klinické chemie   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je pořízení Automatického imunochemického analyzátoru sloužícího k rutinnímu měření různých imunochemických markerů minimálně v séru a plazmě od sledovaných jedinců, a pořízení Automatického analyzátoru klinické chemie sloužícího k rutinnímu měření klinických markerů minimálně v séru, plazmě a moči od sledovaných jedinců. Do obou analyzátorů jsou vkládány primární analytické zkumavky s biologickým materiálem od sledovaného jedince, přičemž analýza vzorku probíhá automaticky. Obě zařízení slouží pro vědecké účely populačních studií, pro zajištění publikovatelnosti výsledků musí mít analyzátory certifikaci CE, UL, C-UL. Předmětem dodávky jsou kompletní, nová a zcela funkční zařízení pro laboratoř.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Město Adamov
„V 00317C – Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově – konektivita a AV vybavení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Technické parametry jsou uvedeny dále a v přílohách s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy kvalitativní a výkonové parametry jsou stanoveny jako minimální a popis daného zařízení představuje minimální standard a požadavky zadavatele, kdy účastníci mohou nabídnout i technicky lepší zařízení (všechny parametry musí být stejné nebo lepší). Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově, registrační číslo - CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003883
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka   
Stručný popis: Dodávka nových zdravotnických přístrojů včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a potřebné instruktáže k návodu k použití (dále také zboží). Provádění úplatného komplexního pozáručního servisu dodaných RTG zařízení a všech jejich dodaných součástí, včetně dodávek veškerých náhradních dílů (včetně vakuových a detekčních prvků) k opravám; provádění preventivních prohlídek (BTK), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány, po dobu 7 roků po skončení záruky za jakost dodaného zařízení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vyšetřovací a operační rukavice   
Stručný popis: Předpokládaná spotřeba je 1 957 818 párů operačních rukavic a 10 140 580 ks vyšetřovacích za 2 roky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Imunostimulancia - interferon beta 1A   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Statutární město Brno
ZŠ Pastviny - rekonstrukce školního bazénu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající bazénové haly ZŠ Pastviny 70, Brno-Komín včetně bazénové technologie. Součástí prací a dodávek je vybourání nášlapných a spádových podlahových vrstev, osekání obkladů a omítek, vč. bazénové vany, vybourání příček z nenosného zdiva, demontáž dveří včetně zárubní, demontáž otopných těles, svítidel, zařizovacích předmětů, podhledů, VZT zařízení, rozvodů, ocelové akumulační nádrže v 1.PP, dále provedení nové nášlapné vrstvy podlah a obkladů stěn, nového keramického obkladu bazénové vany, nového podhledu bazénové haly, osazení nových zárubní a dveřních křídel a výměna interiérových prosklených stěn, nové zařizovací předměty, elektro instalace, svítidla, otopná tělesa, nové spádové podlahové vrstvy, nové odvodnění ochozů kolem bazénu, nová polypropylenová akumulační nádrž, vč. vyvýšení podlahy o 0,100 m., pomocná ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše nad strojovnou VZT, úprava a doplnění bazénové technologie, oprava venkovního kanál
Stavebné práce
Jihomoravský kraj
Zhotovení stavby – Areál sportovních nadějí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v novostavbě dvoupodlažní víceúčelové sportovní haly na adrese Brno, Botanická 70, která se nachází na pozemcích parc. č. 254/1, 254/2, 254/3, 255 a 256, všechny v k.ú. Ponava a obci Brno, jež jsou ve vlastnictví zadavatele, a na přilehlých pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Brna.
Stavebné práce
Brněnské komunikace a.s.
Opravy koordinačních metalických i optických kabelů SSZ a napájecích kabelů SSZ – rámcová dohoda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování následujících služeb: - realizace oprav poškozených vedení koordinačních, optických a napájecích kabelů SSZ v topografické kabelové síti na území statutárního města Brna, - realizace oprav poškozených napájecích kabelů křižovatek řízených SSZ, - realizace oprav poškozených metalických i optických kabelů, jež tvoří příslušenství zařízení SSZ a zařízení kamerového dohledu na území statutárního města Brna osazeného na zařízení SSZ a jejich příslušenství, - odborné zjišťování rozsahu škody, nacenění prací, - detekce a zaměření místa závady v celé délce vedení, - provedení opravy dle dokumentace, - zajištění bezpečného provozu SSZ náhradním řešením, - součinnost s objednatelem, OD MMB a PČR při řešení dopravně-bezpečnostních opatření v místě opravy SSZ, na území statutárního města Brna.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...
STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019   
Stručný popis: Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o. září 2019
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Statutární město Brno
Zajištění požární bezpečnosti DS Věstonická II. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektů C a D domu seniorů v ulici Věstonická 4304/1, Brno-Židenice spočívající v zajištění požární bezpečnosti budovy C s ohledem na změnu užívání prostor i pro osoby neschopné samostatného pohybu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie