Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1353 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vysoké učení technické v Brně, Středoevropský technologický institut
Optické a optovláknové přístroje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je sestava zařízení pro návrh, vývoj a testování optických a optovláknových snímačů, a též přístrojového vybavení pro optická měření. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Fakultní nemocnice Brno
FN Brno – PMDV, L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK, 17. NP II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení s názvem „FN Brno - PMDV, objekt L – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK II“ jsou stavební úpravy v části 17. NP stávajícího objektu L, situované v areálu Fakultní nemocnice Brno, za provozu zbylé části objektu, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací s názvem akce:“ FN Brno – Vybudování čisté lůžkové jednotky IHOK“, PMDV, L, zak. číslo JDS 38-2018, datum: 11-2018, stupeň DSP + DPS.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Přibice
Polyfunkční centrum Přibice II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizaci polyfunkčního centra v obci Přibice. Podrobně je předmět zakázky popsán v přílohách zadávací dokumentace. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou částí dle předmětu plnění: Předmětem PRVNÍ ČÁSTI veřejné zakázky je stavební úprava objektu původního kulturního domu v obci Přibice, jeho přístavba a změna účelu užívání na polyfunkční centrum s multifunkčním sálem. Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky jsou zemní práce ke stavebním objektům, demolice a drcení sutě, zpevněné plochy, HTÚ, výsadby a ozelenění.
Stavebné práce
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. v Mikulově“ a výkon autorského dozoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. v Mikulově“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Jihomoravský kraj
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. ve Veselí nad Moravou“ a výkon autorského dozoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické, projekční a inženýrské služby na akci „Výjezdová základna ZZS JMK, p.o. ve Veselí nad Moravou“. Předmětem plnění je zhotovení potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), zajištění vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu a stavebního povolení při realizaci Stavby a další související služby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Vysoké učení technické v Brně
Pořízení SW produktů licenčního programu Oracle a jejich podpora   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka softwarových produktů (SW) licenčního programu Oracle Databáze a Oracle Support - Software Update Licence & Support Fees pro Vysoké učení technické v Brně.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Vysoké učení technické v Brně
Upgrade telefonní ústředny VUT v Brně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade centrálního řízení stávající telefonní ústředny VUT v Brně, a to na nejvyšší dostupnou softwarovou verzi, kterou je možné plně provozovat ve virtualizačním prostředí zadavatele. Dodávka bude zahrnovat mimo upgrade stávajícího centrálního řízení také upgrade hardwarových součástí, které nejsou s upgradovaným softwarem centrálního řízení plně kompatibilní. Součástí dodávky bude instalace nově dodaných (upgradovaných) součástí včetně konfigurace. Upgrade musí se stávajícím hardware tvořit funkční celek.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Obec Rajhradice
Základní škola Rajhradice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové budovy školy v obci Rajhradice. Stavební práce budou sestávat z vybudování učební části základní školy včetně výtahové šachty, propojovacího krčku a potřebných přípojek. Hlavní objekt školy bude tvořen dvěma nadzemními podlažími s podkrovím. Vnější rozměry budovy školy budou 42,5 m x 18 m. K hlavnímu objektu bude přičleněn krček o rozměrech 18,5 m x 5,9 m, který bude součástí školy, tj. první etapy výstavby, a bude v budoucnu tvořit propojovací část s tělocvičnou, která není součástí této veřejné zakázky, ani první etapy výstavby. Součástí stavby je i vybudování komunikací – chodníků a přilehlého parkoviště. Stavba bude oddělena nově zbudovaným oplocením, které tak funkčně oddělí pozemky pro výstavbu školy a sousední parcely. Součástí veřejné zakázky je i dodávka výtahu.
Stavebné práce
Město Ivančice
Oprava účelových a místních komunikací, Ivančice – Řeznovice a Hrubšice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací v místních částí města Ivančice – Řeznovice a Hrubšice.
Stavebné práce
Město Ivančice
Oprava místních komunikací, Ivančice - Budkovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v opravě stávajících místních (v některých případech i účelových) komunikací a chodníků (zpevněných ploch) v místní části města Ivančice – Budkovice.
Stavebné práce
Mendelova univerzita v Brně
Laboratoř tepelného využití biopaliv - opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní přístrojové vybavení laboratoře tepelného využití biopaliv, které umožní realizaci experimentálních měření zaměřených na oblast bioenergetiky.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
město Blansko
Dodávka kontejnerů na sběr Biologicky rozložitelného odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 ks kontejnerů na sběr biologicky rozložitelného odpadu. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 5 – technická specifikace. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí být nové a musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Nákladní vlek tandemový   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Nákladního vleku automobilového tandemového kategorie O4 včetně dopravy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy  >  Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Statutární město Brno, městská část Brno-jih
„Rekonstrukce a modernizace budovy Jeneweinova 4“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Moravský Krumlov
„Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem „Obnova sportovní infrastruktury, Moravský Krumlov“ identifikační číslo 117D8220B2161. Konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr „ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV“ vypracované projektantem Atelier 99 s.r.o., IČO: 02463245, se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Josef Pirochta, ČKAIT: 1005716, autorizace v oboru pozemní stavby (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie