Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1184 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Tělovýchovná jednota Trnava z.s.
Provozní budova sportovního areálu Trnava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je výstavba nové provozní budovy sportoviště se sociálním a technickým zázemím v k. ú. Trnava, na pozemcích p.č. 6119, 6121, okres Třebíč, Kraj Vysočina. Budova je provozně rozdělena na sociální zázemí pro uživatele areálu (šatny, WC, sprchy pro domácí, hosté a rozhodčí), administrativní část, skladová část, prostor pro občerstvení a sociální zařízení pro návštěvníky areálu. Budou nově vybudovány přípojky vodovodní, kanalizační (dešťová, splašková), plynovodní, přeložka nadzemního vedení VN a přípojka NN.
Stavebné práce
Město Břeclav
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ MĚSTA BŘECLAV – MÍSTNÍ ČÁST NA VALTICKÉ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zlepšení světelných podmínek a snížení spotřeby el. energie. Budou instalovány LED svítidla (241 ks). Bude rekonstruováno 217 světelných míst pro veřejné osvětlení (dále také jen „VO“). Doplněno bude 20 nových svítidel z důvodů splnění osvětlenosti komunikace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Státní veterinární ústav Jihlava
Dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v objemu 9 500 ks   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rychlého imunoenzymatického testu k diagnostice TSE v období od 06/2019 do vyčerpání částky 2 300 000,- Kč bez DPH nebo odebrání množství 9 500 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc
Rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 7 a 9, Brno-Bystrc   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce bytových jader v obecních panelových domech Heyrovského 7 a 9, Brno-Bystrc, zahrnující kompletní demontáž umakartového bytového jádra včetně sanitárního vybavení, odpojení elektroinstalace jádra, likvidace podlah v kuchyni a předsíni, demontáž kuchyňské linky, likvidaci odpadů, demontáž spížní skříně. Nově pak vyzdění bytového jádra z pórobetonových tvárnic a SDK desek, osazení instalačních modulů do SDK konstrukce, osazení nových zárubní, provedení nové elektroinstalace, vody. Nové provedení omítek, podlah (koupelna, WC, kuchyň, chodba), provedení nových obkladů, osazení nového sanitárního vybavení a zařizovacích předmětů, nová kuchyňská linka, provedení podhledu ze SDK a stavební práce spojené s výše uvedeným.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Povodí Moravy, s.p.
Morava-Uherský Ostroh, oprava koryta PB (146,880 – 148,790), III. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavby jsou udržovací práce pravého břehu koryta Moravy v III. etapě v km 147,250 – 147,615 v délce 365 m. Koryto toku v tomto zájmovém území protéká katastrálním územím Ostrožské Předměstí. Jedná se o opevnění konkávního břehu záhozem z lomového kamene, kde je narušený břeh a nátrže zasahují do prostoru bermy, dále dojde k urovnání koruny hráze a bermy (figury do původního kolaudovaného stavu) a k částečnému odtěžení nánosů. Odtěžené nánosy budou použity k urovnání koruny hráze a k terénním úpravám bermy. Stavba bude také vyžadovat odstranění dřevin a keřů v průtočném profilu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Město Veselí nad Moravou
Veselí nad Moravou - území pro výstavbu RD Hutník - I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s provedením stavby „Veselí nad Moravou - území pro výstavbu RD Hutník – I. etapa“. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace (příloha č.5 této zadávací dokumentace) a výkazu výměr (příloha č. 2). Projektová dokumentace řeší v I. etapě umístění komunikací, parkovacích míst, vstupů, vjezdů a inženýrských sítí pro budoucí výstavbu 15-ti rodinných domů – A1-A4, B1-B10 a C12. Stavba se nachází na konci sídliště Hutník, naproti stávající základní škole Hutník Veselí nad Moravou. Stavba je členěna na následující stavební objekty: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy SO 301 Vodovodní řad PE90 SO 302 Splašková kanalizace PP DN 300 SO 401 Veřejné osvětlení, metropolitní síť - NEVYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ SO 501 Plynovod STL - NEVYŽADUJE STAVEBNÍ POVOLENÍ
Stavebné práce
Masarykova univerzita
Cluster pro paralelní verifikace   
Stručný popis: Dodávka serveru pro projekt OP VVV Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur za účelem analýza systémů realizované verifikačním nástrojem DIVINE.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dokončení rozestavěných stavebních prací v rámci projektu s názvem: „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon“ vypracované v březnu 2017 Ing. Jiřím Kratochvílem, Slatinská 92, 636 00 Brno, IČ: 47404981, ČKAIT – 1003112 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou č. 5 zadávacích podmínek „Příloha č. 5 Projektová dokumentace“. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o dokončení rozestavěné stavby, z toho důvodu může projektová dokumentace obsahovat i části plnění, které předmětem této veřejné zakázky nejsou.
Stavebné práce
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Nákup HW sestavy pro IS přístrojové techniky   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup HW sestavy pro IS přístrojové techniky za účelem nezbytné obměny HW stávající technologie. Konkrétní specifikace poptávaných položek je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu výzvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Rosice
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 18 918 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
STAREZ - SPORT, a.s.
Stavební práce v Krytém plaveckém bazénu Ponávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce- oprava a renovace objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Tělovýchovná Jednota Sokol Pohořelice, z.s.
Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem stavebních prací je realizace zakázky Rekonstrukce fotbalového areálu s UMT Pohořelice. Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení a geodetické práce.
Stavebné práce
Mendelova univerzita v Brně
Povinné ručení a havarijní pojištění vozidel a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení 2019-2021, rozděleno na části 1 a 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je povinné ručení a havarijní pojištění vozidel dle požadavků zadavatele po území ČR a Evropy v části č. 1 a pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení po území České republiky a u vybraných zařízení i mimo území České republiky v části č. 2, vždy v období od 13. 7. 2019 do 12. 7. 2021, a to za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební materiál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů, náplní do tiskáren a souvisejícího spotřebního materiálu do tiskových zařízení podle potřeb zadavatele dle specifikací uvedených v přílohách č. 1 – 6 Výzvy k podání nabídek.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
město Blansko
Blansko – most, komunikace a parkoviště u Salmova mlýna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících místních komunikací (dvou úseků), výměna stávajícího mostu za nový a novostavba parkovacích a manipulačních ploch. Dále bude v rámci veřejné zakázky řešeno veřejné osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie