Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 761 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajské ředitesltví policie Plzeňského kraje
Sekvenátor   
Stručný popis: Dodávka sekvenátoru na DNA pro laboratoř OKTE
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
ZŠ Prachatice, Vodňanská 287
PŮDNÍ VESTAVBA – ZÁZEMÍ PRO VÝUKU A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE VE II. PATŘE   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Slatinné lázně Třeboň s.r.o.
Opravy Bertiných lázní Třeboň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce v objektech Slatinných lázní Třeboň s.r.o., lázeňský dům Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň. Předmět plnění je členěn do tří samostatných staveb: - Oprava bazénové vany, - Oprava saunového provozu, - Oprava vybraných místností, vše v objektech na pozemcích parcelních čísel 581 a 584/1 v katastrálním území Třeboň.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace lokality Devítka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Devítka. Jejím cílem je revitalizace vodního režimu a mokřadních biotopů na lokalitě Devítka. Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málokapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Správa Národního parku Šumava
Revitalizace lokality Malý Bor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Malý Bor. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí (zejména extrémního sucha). Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málokapacitních drobných potoků představujících přirozený povrchový odtok vody z území.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Fakultní nemocnice Plzeň
Léčivé přípravky 2019-V   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň a pro výdej v ústavních lékárnách FN Plzeň v celkovém předpokládaném rozsahu 334 184 balení léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Město Domažlice
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – IT vybavení a audiovizuální technika“ v rozsahu dle neoceněného soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 3) a projektu rozmístění. Jedná se o kompletní dodávku vybavení IT a audiovizuální techniky včetně instalace do interiérů vzdělávacího centra ve 2. NP a ve 3.NP, knihovny pro dospělé a pro děti ve 2. NP a ve 3.NP.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Česká republika-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj
Účelové komunikace 18, 19, 20 a 22 v k. ú. Skalice nad Lužnicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je stavba účelových komunikací 18, 19, 20 a 22 v katastrálním území Skalice nad Lužnicí.
Stavebné práce
Správa a údržba silnic Jihiočeského kraje
Opravy silnic v Jihočeském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je funkční a bezvadné provedení veškerých stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných k úplnému dokončení této stavby v rozsahu specifikovaném soupisy prací a zadávací dokumentací. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí.
Stavebné práce
Obec Heřmanova Huť
Heřmanova Huť – dostavba kanalizační sítě 1. etapa B   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Heřmanova Huť resp. v její místní části Vlkýš, která nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody budou odváděny přes kanalizační systém obce Heřmanova Huť na stávající ČOV Heřmanova Huť. Délka kanalizace 2 km. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních přípojek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Základní škola Volary, příspěvková organizace
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Volary, okres Prachatice – stavební úpravy 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je v souladu s projektovou dokumentací: • zřízení bezbariérového WC místo stávajícího WC pro personál a úklidové místnosti. V rámci této přestavby budou odstraněny stávající příčky, výplně otvorů včetně zárubní pro vstup do stávající umývárny WC a úklidové místnosti. Bude vybudována nová příčka s dveřmi a SDK předstěna uvnitř nově vzniklého bezbariérového WC; • vybudování nové výtahové šachty a výtahu v zrcadle stávajícího schodiště. Výtah bude sloužit pro obsluhu bezbariérového přístupu mezi patry 1.NP až 3.NP. Výtahová šachta bude řešena jako lehká ocelová se skleněným pláštěm. Ve výtahové šachtě bude instalována výtahová kabina rozměrů odpovídajících normě pro bezbariérový provoz; • výměna ZTI rozvodů v učebně chemie/fyziky.
Stavebné práce
Město Netolice
VÝMĚNA POVRCHU ŠKOLNÉHO ATLETICKÉHO OVÁLU VE SPORTOVNÍM AREÁLU V NETOLICÍCH   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) stavební úpravy na stávajícím atletickém oválu (náhrada původního škvárového povrchu za umělý sportovní povrch – tartan)
Stavebné práce
GZR plast s.r.o.
Vybavení zařízením na zpracování odpadních obalových plastů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks stroje – pulverizéru - na zpracování plastového odpadu, jeho instalace a zajištění jeho provozu Předmět veřejné zakázky přesně specifikuje Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace), a Technické podmínky pro pulverizér (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Destilačné, filtračné alebo rektifikačné...
B.j.7PB - PČB Staré Sedliště
B.j.7PB - PČB STaré Sedliště   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby objektu o velikosti odstraněného objektu č.p. 247 v cetrální části obce Staré Sedliště, bez podsklepení, obsahující 7 bezbariérových bytových jednotek do 50 m2 , s prostory zázemí. Objekt je nyní využíván jako prodejna smíšeného zboží, sklad a bytová jednotka. Původní objekt č.p. 247 - rodinný dům, který bude zbourán a nahrazen novou přístavbu je ve velmi špatném technickém a statickém stavu. Součástí realizace jsou přístupové pozemní komunikace včetně chodníku pro pěší, parkovací plocha (8 parkovacích míst z toho 2 pro imobilní) a připojka na vodovod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou – vodovod II. tlakové pásmo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem realizované stavby bude zejména zajištění dostatečné akumulace vody pro obec a plynulé dodávky do sítě i při špičkových odběrech. Bude zajištěno odvedení splaškových odpadních vod z vrcholu Kramolína a areálu Království lesa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie