Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Litvínov
Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely, ul. PKH, č.p. 1720, Litvínov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o modernizaci vzduchotechnického zařízení ve stávajícím kulturně společenském objektu občanské vybavenosti včetně příslušných nutných dotčených a souvisejících profesí. Vzduchotechnika v objektu je rozdělena do následujících čtyř samostatných okruhů (stavebních objektů): kinosál, společenský sál, hudební klub, zkušebna a cvičební sál.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Nový Jičín
Modernizace kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je výměna stávající podzemní technické sítě teplovodu. Potrubí povedou ve stejné trase. Modernizací kotelny dojde k odstranění tří stávajících kotlů v objektu č. 747/15, které jsou v současné době nepoužívány. Tyto kotle budou nahrazeny novými kondenzačními plynovými kotli. Nové kotle budou napojeny na stávající komín. Stávající kotelna v objektu č. 741/6 bude zrušena. Nová technologie bude napojena na nově vybudovaný řídící řídicí systém.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Ostrava
Domov pro seniory Čujkovova - vzduchotechnika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace stavby „Domov pro seniory Čujkovova, Čujkovova 25 v Ostravě - Zábřehu - rekonstrukce vzduchotechniky“. Jedná se o rekonstrukci vzduchotechniky pro kuchyň, prádelnu, mandlovnu, jídelnu a prostor se stávajícími kompresory chlazení stávající kuchyňské technologie v Domově pro Seniory Čujkovova.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268
Výměna vzduchu ve sportovní hale - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zabezpečení výměny vzduchu ve sportpovní hale - 3000m3/h prostředdnictvím 3 rekuperačních jednotek
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
Oprava vzduchotechniky vč. napojení na stávající strojovnu a archiv v suterénu st. budovy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vzduchotechniky, její montáž a uvedení do provozu, napojení na tepelnou síť, oprava elektroinstalace a rozšíření systému měření a regulace Siemens Desigo Insight.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Pašinka
Vodovod Pašinka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy. Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících kotlů, čerpadel, armatur atd. z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a neplnění legislativní podmínky na maximální emisní limity platné od roku 2020. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky i úprava stávající systému měření a regulace, aby byla zajištěna kompatibilita se systémem a dostatečná kapacita pro potřeby areálu sídla zadavatele. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky správa tepelných zdrojů včetně zákonných revizí, servisu a údržby.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
ČR - Česká obchodní inspekce
Vybudování centrální klimatizace v 5. - 8. NP budovy Štěpánská 15   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Komplexní dodávka a instalace klimatizační technologie v 5. - 8. NP v budově ČOI, a to v souladu s projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Výměna technologie a zařízení kotelny v obj. Křižíkova   
Stručný popis: Předmětem plnění je výměna technologie a zařízení kotelny dle prováděcí projektové dokumentace vč. následného servisu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO - provedení dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek pro odběrovou místnost budovy D1, inspekční pokoj urologie budova E, inspekční pokoje ortopedie budova E, dětská LPS budova B.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kotelny - rekonstrukce plynových kotelen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících plynových kotelen spočívající ve výměně stávajících plynových kotlů za nové včetně souvisejících úprav plynového zařízení, systému měření a regulace a odkouření kotlů ve vybraných objektech VZP ČR.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Karlova Právnická fakulta
UK – PF Kotelna   
Stručný popis: 6.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým objektem do prostoru boilerovny. S technologii navazující na topný systém budou provedeny úpravy na VZT, vodě, kanalizaci, měření, regulaci a elektru. 6.2. Součástí plnění je provedení servisu a kontroly topné soustavy spočívající v doregulaci tzn. dokončení optimalizace výkonu plynové kotelny a konečného nastavení, a to po uplynutí 3měsíčního provozu kotelny od ukončení díla. 6.3. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „UK-PF KOTELNA“, zpracované projektantem: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, se sídlem Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, IČ: 14908930.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie