Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka a montáž klimatizace (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků v domě na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Akademie múzických umění v Praze
AMU - Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem veřejné zakázky je změna druhu vytápění objektu Lichtenštejnského paláce, Praha 1 – Malá Strana. Objekt je v současné době vytápěn elektrickými přímotopy, akumulačními tělesy a částečně i elektrickým podlahovým vytápěním. Suterénní prostory malého divadla (divadlo Inspirace) v předním traktu jsou vytápěny teplovzdušnými jednotkami, napojenými na tepelné čerpadlo. Nově se předpokládá vybudování plynové kotelny v prostoru 4.NP, přičemž zdrojem tepla budou čtyři kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 4 x 95 kW. Topná soustava v prostorách Lichtenštejnského paláce pak bude tvořena trubními horizontálními a vertikálními rozvody a otopnými deskovými radiátory, které budou umístěny v předmětných prostorách Lichtenštejnského paláce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Dodávka klimatizačních jednotek   
Stručný popis: Veřejná zakázka spočívá v dodání kompletního řešení 2 ks klimatizace vč. montáže v podstropním provedení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Opava
ZŠ Boženy Němcové - kotelna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou rekonstrukci kotelny v budově Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace. V kotelně dojde k výměně stávajících plynových kotlů za nové kondenzační kotle, výměně nebo úpravě souvisejícího technologického zařízení kotelny, plynoinstalace, elektroinstalace a MaR. Součástí prováděných prací jsou související HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukce a práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
statutární město Liberec
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec. Zejména se jedná o prostupy konstrukcemi, opravy podlah a maleb v rozsahu nezbytném pro uložení nových rozvodů. Při realizaci musí být v maximální možné míře respektovány stávající trasy vedení technické infrastruktury.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je Obnova a výměna venkovních a vnitřních chladících a klimatizačních jednotek v MNO
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Fakultní nemocnice Plzeň
Kompletní rekonstrukce vnitřního páteřního vodovodu pavilonu č. 54 (Interna) v areálu Bory 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je rekonstrukce vnitřního páteřního vodovodu, včetně demontáže a likvidace stávajících rozvodů vodovodu, společně s řešením ochrany potrubí (zamezení) proti poškozování chlordioxidem. Rozsahem rekonstrukce jsou páteřní rozvody vnitřního vodovodu od zdroje až k napojení jednotlivých pokojů (místností) ve všech podlažích vyjma 6.NP, kde páteřní vodovod není. Rekonstrukce budou pouze v chodbách a budou končit na stěně ze strany chodby. Nebude zasahováno do rozvodů v místnostech a ani do zdiva oddělujícího chodbu od pokojů. Stávající páteřní rozvody vodovodu ve zmíněném rozsahu budou demontovány včetně stoupacích potrubí na chodbách. Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace „Kompletní rekonstrukce vnitřního páteřního vodovodu pavilonu č. 54 (Interna) v areálu Bory 2“ zpracované autorizovaným technikem Petrem Königsmarkem a v souladu s harmonogramem prací zpracovaným dodavatelem dle předložených podkladů pro zpracování harmonogramu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy. Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy. Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí (úprava vnitřní kanalizace) - venkovní splaškové kanalizace a stávajícího dešťového potrubí, které je v havarijním stavu a vybudování nové kanalizační přípojky napojené do stávající veřejné kanalizační stoky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportoviště, které bude obsahovat – hokejbalové hřiště, skatepark, víceúčelové hřiště, oplocení areálu včetně revitalizování protihlukové stěny, vybudování dvou mobilních tribun, mobilní šatny s hygienických zázemím, veřejný přístřešek, vybudování parkovacích stání pro návštěvníky a pro zaměstnance a vyhrazené stání pro autobus.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Město Hranice
Vzduchotechnika Domova seniorů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních rozvodů elektroinstalace a zdravotně technických instalací pro technologii vzduchotechniky v prostoru varny kuchyně a pomocných provozů (příprava masa) v objektu domova seniorů Hranice. Součástí akce jsou i stavební úpravy kuchyně, kompletní rozvody elektroinstalace a zdravotně technických instalací pro gastro – technologii v prostoru varny. Zadavatel požaduje 5-ti letou záruku na stavební práce včetně dodávek materiálů a zařízení, zejména zařízení vzduchotechniky kuchyně. Včetně provádění servisu a údržby zařízení vzduchotechniky. Viz. položka č.9 ve VRN výkazu výměr. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci Vzduchotechnika kuchyně Domova seniorů v Hranicích – 1. etapa a stavební úpravy kuchyně, zpracovaná firmou KLIMATIS Zlín spol. s.r.o., Louky 400, 763 02 Zlín, která je přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Střední odborné učiliště potravinářské, Šenflukova 220, Jílové u Prahy
Rekonstrukce kotelny – změna elektrokotelny na kotelnu na spalování štěpky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny včetně napojení na stávající systém vytápění a zaučení obsluhy. Stavba bude sloužit jako nová kotelna na spalování dřevní štěpky včetně týdenního zásobníku paliva a skladu na měsíční potřebu paliva. Součástí stavby je napojení na stávající otopnou soustavu a její nutné úpravy. Kotelna bude sloužit jako nový zdroj tepla na vytápění stávajících objektů areálu SOUp Jílové.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Česká republika - Městský soud v Praze
MS Praha – kotelna SPÁLENÁ_STAVBA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) práce, které spočívají v rekonstrukci kotelny v objektu soudu
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie