Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Děčín
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy. Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Udržovací práce v kotelně Emauzy a správa tepelných zdrojů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna stávajících kotlů, čerpadel, armatur atd. z důvodu jejich nevyhovujícího technického stavu a neplnění legislativní podmínky na maximální emisní limity platné od roku 2020. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky i úprava stávající systému měření a regulace, aby byla zajištěna kompatibilita se systémem a dostatečná kapacita pro potřeby areálu sídla zadavatele. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky správa tepelných zdrojů včetně zákonných revizí, servisu a údržby.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
ČR - Česká obchodní inspekce
Vybudování centrální klimatizace v 5. - 8. NP budovy Štěpánská 15   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Komplexní dodávka a instalace klimatizační technologie v 5. - 8. NP v budově ČOI, a to v souladu s projektovou dokumentací.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Výměna technologie a zařízení kotelny v obj. Křižíkova   
Stručný popis: Předmětem plnění je výměna technologie a zařízení kotelny dle prováděcí projektové dokumentace vč. následného servisu.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obnova a výměna chladících a klimatizačních jednotek v MNO - provedení dodatečné dodávky a montáže klimatizačních jednotek pro odběrovou místnost budovy D1, inspekční pokoj urologie budova E, inspekční pokoje ortopedie budova E, dětská LPS budova B.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kotelny - rekonstrukce plynových kotelen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících plynových kotelen spočívající ve výměně stávajících plynových kotlů za nové včetně souvisejících úprav plynového zařízení, systému měření a regulace a odkouření kotlů ve vybraných objektech VZP ČR.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Karlova Právnická fakulta
UK – PF Kotelna   
Stručný popis: 6.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro plynové kondenzační kotle včetně provedení stavebních úprav kotelny, které spočívají ve výměně stávajících tří plynových kotlů odkouřených třemi nově vyvložkovanými komínovými průduchy nad střešní rovinu. Dále budou vyměněny páteřní rozvody topné vody (přívod a zpátečka) procházející celým objektem do prostoru boilerovny. S technologii navazující na topný systém budou provedeny úpravy na VZT, vodě, kanalizaci, měření, regulaci a elektru. 6.2. Součástí plnění je provedení servisu a kontroly topné soustavy spočívající v doregulaci tzn. dokončení optimalizace výkonu plynové kotelny a konečného nastavení, a to po uplynutí 3měsíčního provozu kotelny od ukončení díla. 6.3. V podrobnostech je předmět plnění popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem „UK-PF KOTELNA“, zpracované projektantem: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, se sídlem Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, IČ: 14908930.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Instalatérské, plynařské a topenářské práce v bytech Brno-Líšeň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem dle jeho pokynů, požadavků a dle výkazu výměr, provádět stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci instalatérských, plynařských a topenářských prací v objektech bytové výstavby ve vlastnictví MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Děčín
MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ U OBJEKTU ZIMNÍHO STADIONU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je vybudování víceúčelového sportoviště, které bude obsahovat – hokejbalové hřiště, skatepark, víceúčelové hřiště, oplocení areálu včetně revitalizování protihlukové stěny, vybudování dvou mobilních tribun, mobilní šatny s hygienických zázemím, veřejný přístřešek, vybudování parkovacích stání pro návštěvníky a pro zaměstnance a vyhrazené stání pro autobus.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Katastrální úřad pro Vysočinu
Klimatizace budovy Katastrálního pracoviště Třebíč   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace klimatizace v budově Katastrálního pracoviště Třebíč
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Dodávka a montáž klimatizace (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních jednotek (VRV systém) do prostor kabinetu studia jazyků v domě na adrese Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 8.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Akademie múzických umění v Praze
AMU - Změna druhu vytápění Lichtenštejnského paláce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem veřejné zakázky je změna druhu vytápění objektu Lichtenštejnského paláce, Praha 1 – Malá Strana. Objekt je v současné době vytápěn elektrickými přímotopy, akumulačními tělesy a částečně i elektrickým podlahovým vytápěním. Suterénní prostory malého divadla (divadlo Inspirace) v předním traktu jsou vytápěny teplovzdušnými jednotkami, napojenými na tepelné čerpadlo. Nově se předpokládá vybudování plynové kotelny v prostoru 4.NP, přičemž zdrojem tepla budou čtyři kondenzační plynové kotle o jmenovitém výkonu 4 x 95 kW. Topná soustava v prostorách Lichtenštejnského paláce pak bude tvořena trubními horizontálními a vertikálními rozvody a otopnými deskovými radiátory, které budou umístěny v předmětných prostorách Lichtenštejnského paláce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Dodávka klimatizačních jednotek   
Stručný popis: Veřejná zakázka spočívá v dodání kompletního řešení 2 ks klimatizace vč. montáže v podstropním provedení.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Statutární město Opava
ZŠ Boženy Němcové - kotelna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou rekonstrukci kotelny v budově Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace. V kotelně dojde k výměně stávajících plynových kotlů za nové kondenzační kotle, výměně nebo úpravě souvisejícího technologického zařízení kotelny, plynoinstalace, elektroinstalace a MaR. Součástí prováděných prací jsou související HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukce a práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
statutární město Liberec
Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec. Zejména se jedná o prostupy konstrukcemi, opravy podlah a maleb v rozsahu nezbytném pro uložení nových rozvodů. Při realizaci musí být v maximální možné míře respektovány stávající trasy vedení technické infrastruktury.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie