Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 158 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Jirny
Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20 – Jirny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Sběr, přeprava a odstranění odpadu 2019-20
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je svoz odpadu, kterým se rozumí odpad podobný komunálnímu, plastové obaly, sklo, papír a biologicky odbouratelný odpad. Předmět veřejné zakázky bude poskytován pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále také „UTB ve Zlíně“) a je dále vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Státní fond životního prostředí České republiky
Kontrolní laboratoře 2019 - 2021   
Stručný popis: Provádění odběrů a rozborů vzorků odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění za účelem provedení kontroly správnosti sledování vypouštěného znečištění ve vypouštěných odpadních vodách pro účely poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 103a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2019 a v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných prováděcích právních předpisech, upravujících postup pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Město Rumburk
Zimní údržba místních komunikací města Rumburk   
Stručný popis: Rámcová smlouva na zimní údržbu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Město Loket
Odvoz a likvidace odpadu města Loket-Sběrný dvůr   
Stručný popis: 1) Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb v oblasti nakládání s odpady ze sběrného dvora. Jedná se o zajištění odvozu a likvidaci (případně další zpracování) odpadů uvedených v Příloze č. 5 ZD - Specifikace svozu odpadu. Odpad je svážen a sbírán do sběrného dvora města Loket v Revoluční ulici u č.p. 580 ke krátkodobému umístění. Výše uvedené odpady budou kumulovány v kontejnerech typ abroll, výška oka 1.000 mm, rozteč ližin: : 1060 mm. Šířka 2,00 m, délka 3,8 m a následně po naplnění požadované kapacity kontejnerů odvezeny dodavatelem k likvidaci nebo k dalšímu zpracování odpadů
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Úřad práce České republiky
ÚP ČR - RO - Poskytování úklidových prací a dodávka hygienických potřeb   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je provádění úklidových služeb na ÚP ČR Roudnice nad Labem. Předmětem plnění je rovněž dodávka hygienických potřeb a i mimořádný úklid dle požadavků zadavatele (např. havárie apod.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Úklidové služby v areálu VUT FEKT   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel zabezpečí splnění cílů uvedených v zadávací dokumentaci pomocí úklidové služby a to v budovách užívaných Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v areálu Technická. Jde o budovy Technická 8, 10, 12 a budovy Kolejní 7/9 (dále jen T8, T10, T12 a VTPPL) v Brně a přilehlého venkovního areálu. Součástí úklidových služeb je také požadavek na zajištění denního servisu pomocí 2 pracovníků a požadavek na 2 pozice tzv. objektových vedoucích. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy A zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Zajištění úklidových služeb pro RP Plzeň - Karlovarský kraj   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je provádění úklidových služeb, a to pravidelných, mimořádných a operativních, v objektech zadavatele situovaných v předmětném regionu včetně dodávek čisticích prostředků a hygienických potřeb do předmětných objektů v rozsahu a v souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zajištění úklidových služeb v objektech Magistrátu města Chomutova   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v objektech statutárního města Chomutova v souladu s: • podrobnou specifikací úkonů a četností úklidu uvedenou v příloze č. 2 zadávací dokumentace, • výkazem výměr uvedeným v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Město Němčice nad Hanou
Zajištění svozu a likvidace odpadu v Němčicích nad Hanou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci, - směsného komunálního odpadu - tříděného odpadu – plasty - tříděného odpadu – papír - tříděného odpadu – sklo - objemového odpadu - nebezpečného odpadu
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Město Votice
Poskytování komunálních služeb ve městě Votice   
Stručný popis: Předmětem plnění je: 1) Komplexní zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství 2) Čištění komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních ploch a údržba dětských hřišť a městského mobiliáře 3) Zimní údržba komunikací, chodníků, parkovišť, a ostatních ploch 4) Údržba zeleně 5) Údržba hřbitovů Stávající smlouva o poskytování komunálních služeb ve městě Votice ze dne 20.6.2008 byla uzavřena na dobu určitou, a to na 10 let. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nemá doposud uzavřené smlouvy na předmětné plnění s novými dodavateli, jakožto výsledek zadávacích/výběrových řízení, je nutné stávající smlouvu prodloužit do doby uzavření smluv s vybranými dodavateli těchto zadávacích řízení.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Město Broumov
Výběr provozovatele čistírny odpadních vod pro projekt: Intenzifikace ČOV v Broumově   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výběr partnera na dobu 5 let pro zajištění komplexního a kvalitního provozování čistírny odpadních vod v rámci projektu "Intenzifikace ČOV v Broumově". S vybraným účastníkem je uzavřena služební provozní smlouva bez práva výběru stočného, jejímž předmětem je pronájem ČOV v Broumově na dobu 5 let.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby  >  Správa kanalizácie
Město Velký Šenov
SVOZ A LIKVIDACE ODPADU VE MĚSTĚ VELKÝ ŠENOV NA OBDOBÍ od 1.2.2019 do 31.1.2023   
Stručný popis: Svoz a likvidace směsného komunálního odpadu, nebezpečného odpadu, ostatního objemného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu ve městě Velký Šenov na období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Česká republika - Úřad práce České republiky
Provádění úklidových prací pro kontaktní pracoviště ÚP ČR v Jihočeském kraji   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Úklidové práce pro KoP Písek a úklidové práce a dodávka hygienických potřeb pro KoP Prachatice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Úklidové práce v objektech VFU Brno II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb pro zadavatele, přičemž službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí úklidové práce ve vybraných budovách v areálu VFU Brno.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie