Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 209 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČESKÝ ROZHLAS
VZ04/2017 - Svoz odpadu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, přičemž předmětem jednotlivých dílčích plnění zadávaných na základě rámcové dohody bude dle aktuálních potřeb zadavatele poskytování služeb v oblasti svozu odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Městys Brodek u Přerova
Svoz, recyklace a likvidace komunálního odpadu pro městys Brodek u Přerova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky na službu je zabezpečení komplexního nakládání s odpadu pro městys Brodek u Přerova v souladu s obecně závaznými vyhláškami městyse a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy - viz ZD
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Thomayerova nemocnice
Thomayerova nemocnice – poskytování úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajišťovat pro zadavatele úklidové služby: i) pravidelné úklidové služby, ii) mimořádné úklidové služby, na zdravotnických, provozních a technických prostorech v areálu zadavatele na adrese Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč, podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace sanace s názvem „ArcelorMittal Ostrava a.s., závod Frýdek-Místek - Dehtová laguna“, zpracované pro stavební část v Brně 10/2018 a pro sanační část v Brně 12/2018, společností GEOtest, a.s. Součástí této projektové dokumentace sanace je: - sanační část - stavební část
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
ČEPRO, a.s.
Rámcová dohoda - Čištění, servis a opravy kanalizace včetně likvidace kalů (2019 - 2023)   
Stručný popis: Předmětem služby je provádění korektivní, prediktivní a preventivní údržby stávající stokové sítě, vodních děl na vodotečích, svodů dešťové vody a podzemních rozvodů vodních potrubí na skladech PHL.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Zajištění úklidových prací v objektech MOb Slezská Ostrava   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je poskytování úklidových služeb v objektech využívaných městským obvodem Slezská Ostrava. Jedná se o provádění běžného úklidu, který zahrnuje: - úklid kanceláří (nábytek, podlaha, koše, umyvadla, dřezy, dezinfekce klik dveří a kolem nich), - úklid chodeb, schodiště, sociální zařízení (včetně umyvadel), výtah (včetně dveří) - mytí obklady kanceláře, obklady WC, prosklené plochy (galerie), dveře (i vstupní dveře do budovy a galerie), obložení dveří, parapety oken (kanceláře i chodby), úklid schodiště u vstupu do budovy - mytí oken, praní záclon, mytí radiátorů, ometání pavučin na stěnách kanceláří i chodeb - mytí svítidel
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Středočeský kraj
ÚKLID OBJEKTU SÍDLA STŘEDOČESKÉHO KRAJE   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívající v úklidových službách v objektu sídla Středočeského kraje na dobu 4 let. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo Středočeského kraje, skládající se ze 2 administrativních budov, tvořících uzavřený komplex budov, a související pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Sdružení obcí Hornolidečska
SVOZ, RECYKLACE A LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ČLENSKÝCH OBCÍCH HORNOLIDEČSKA   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního systému nakládání se směsným komunálním odpadem a využitelnými složkami komunálního odpadu na území obcí Hornolidečska (dále jen „zadavatel“) v souladu s platnými právními předpisy České republiky a obecně závaznými vyhláškami jednotlivých obcí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Úklidové a strážní služby - Dům zdraví Jihlava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb v objektu zadavatele, Domu zdraví Jihlava (dále jen „DZ“). Zadavatel požaduje zajistit úklidové služby a strážní služby v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace sanace nesaturované zóny v areálu společnosti mopas a.s.“, zpracované v listopadu 2018 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Ochrana životného prostredia
NET4GAS, s.r.o.
Nákup emisních povolenek 2020-21   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup povolenek na emise skleníkových plynů EUA. Zadavatel si v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace – Smlouvou o nákupu a prodeji povolenek na emise skleníkových plynů vyhrazuje právo podat pro tento účel v každém měsíci M požadavek na zajištění nákupu množství povolenek potřebného pro pokrytí produkce emisí skleníkových plynů EUA na zařízeních Zadavatele, zejména kompresních stanicích Kouřim, Kralice, Veselí a Břeclav, v bezprostředně předcházejícím měsíci M-1. Očekávané roční množství povolenek nakupované Zadavatelem je 400 000 kusů.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Jihomoravský kraj
Zajištění úklidových služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je dále specifikován v části II. zadávací dokumentace - Obchodní podmínky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení
Zajištění úklidových služeb budov pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy   
Stručný popis: úklidové služby
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Zajištění komplexních úklidových služeb pro objekty ÚMG Krč   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Oznámení se týká uzavření dílčích smluv (objednávek) na základě rámcové dohody uzavřené dne 16. 5. 2019 k VZ "Zajištění komplexních úklidových služeb pro objekty ÚMG Krč" dle § 137 písm. b) ZZVZ za 3. čtvrtletí 2019.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Česká republika - Ministerstvo financí
„SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. – část areál DS“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Točník u Klatov, Část: „Areál DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – Projektová dokumentace sanace“, zpracované společností Chemcomex, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1.9.2018).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie